Salubris Iasi

Salubris Iasi

 

Salubris Iasi

Adresa: Sos. Naţionala nr.43,
Tel:  0232-276.244, 0232-279.638,  0332-809.778, 0332-809.780, 0332-809.781, 0720-222.030
Fax: 0232-266463
Program de audienţe
: Director general: joi orele 12-14

 In afara de cntractele de salubritate pe care le incheiati la cei de la Salubris va mai puteti adresa si pentru:

Emiterea avizului de principiu de către SALUBRIS S.A. pentru constructii

Actele necesare pentru colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor inerte (rezultate din constructii etc)

Principalele servicii prestate de SALUBRIS S.A. sunt:
 
    - Precolectarea, colectarea, transportul reziduurilor solide. SALUBRIS S.A. colectează şi transportă deşeurile menajere şi asimilabile cu acestea, de la populaţie şi agenţii economici din municipiul Iaşi.
     - Măturatul şi spălatul căilor publice. Activitatea de măturat al căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru pe domeniul public.
     - Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile destinate accesului pietonal (fără rigole), menţinerea în bună funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ. Acesta activitate constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, gheţii şi de combatere a poleiului în scopul asigurării circulaţiei pietonale în condiţii de siguranţă.