Indemnizatia de crestere copil - informatii complete

Indemnizaţia de creştere a copilului

Indemnizaţia de creştere a copilului în 2014 se menţine la cuantumul de 85% din media veniturilor nete (plafonată la maxim 3400 lei/luna) in ultimile 12 luni anterioare naşterii şi se acordă pentru oricare din naşteri, nu doar pentru primele 3 naşteri.

Condiţiile pentru acordarea concediului de creştere a copilului:

Pentru a putea beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, părinţii, tutorii ori persoanele care îl au pe copil în plasament trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României;
- să locuiască împreună cu copilul şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia;
- să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni anterioare naşterii, adopţiei, ori luării în plasament a copilului.

Variantele de indemnizatie pe care le avem:

Opţiunile pe care le aveţi pentru indemnizaţia de creştere a copilului sunt:

1. Concediu crestere copil timp de 12 luni ( 85% din media veniturilor realizate in ultimile 12 luni insa nu mai putin de 600 lei si maxim 3400 lei/lunar)

In acest caz dacă doriţi stimulentul de inserţie aveţi două variante:

a. să rămaneţi acasă pană ce copilul implineşte 2 ani însă în concediu fără plată;

b. să reveniţi la servici înainte ca copilul să împlinească vârsta de 1 an (chiar şi cu o zi înainte de împlinirea vârstei de 1 an a copilului, dar nu în aceeaşi zi ori după această dată) , în acest caz prima de la stat (stimulentul de insertie) va fi în valoare de 500 lei ( această sumă va fi primită pană copilul împlineşte 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap);

 

2. Concediu crestere copil timp de 24 luni ( 85% din media veniturilor realizate in ultimile 12 luni insa nu mai putin de 600 lei si maxim 1200 lei/lunar)

 dac-iasi-sediu

Actele necesare pentru depunerea dosarului de indemnizaţie

 Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului (600 lei/85% din venitul net) sau Stimulent (500 lei)

- Cerere tip –format nou (anexa 1) ;

- Documente de identitate ale părinţilor (B.I./C.I./C.I.P.) – in original si copie;

- Certificatul de naştere al copilului – în original şi copie;

- Certificat de căsătorie,

- Extras de cont (exclus Banca Italiana, Banca Millenium)

- Dosar cu sina;

Pentru salariati:

-adeverinta tip - format nou(Anexa 2), eliberata de catre angajator, din care sa reiasa indeplinirea conditiilor legale privind stagiul de cotizare si veniturile nete realizate (12 luni, in ultimul an inainte de nasterea copilului); Observatie: adeverinta tip - format nou (Anexa 2) mentioneaza si numarul de zile lucrate, concediu medical si de odihna pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

-copie a cererii inaintata catre angajator pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului pana la 1 an, 2 ani (sau pana la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobata, semnata, stampilata, inregistrata, copie conform cu originalul;

-act aditional si/sau decizia de suspendare a contractului de munca, incepand, cel mai repede, cu a 43-a zi de la nastere sau dupa terminarea concediului de maternitate, in original sau copie conform cu originalul.

 

Pentru persoanele care au realizat venituri din activitati independente:

-decizii de impunere si adeverinte de venit eliberate de catre Administratiile Financiare pentru ultimele 12 luni, inainte de nasterea copilului;

-certificat de atestare fiscala;

-document doveditor privind suspendarea activitatii pe perioada concediului de crestere a copilului;

-pentru avocati, se solicita suplimentar: declaratiile 200 si 220 si adeverinta eliberata de catre Barou.

OBSERVATIE: pentru acordarea stimulentului, decizia de suspendare a contractului de munca va fi inlocuita de adeverinta eliberata de catre angajator din care sa rezulte reluarea activitatii.

OBSERVATIE: La depunerea documentatiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL !!!

 

Când incetează şi când se suspendă dreptul la indemnizaţie

Dreptul la indemnizaţii încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

 

Dreptul la indemnizaţii se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;

b) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;

g) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate;

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

j) beneficiarul a decedat.

 

Unde se depun actele in Iasi

Actele se depun la Directia de Asistenta Comunitara din str Mitropolit Varlaam nr.54 in apropierea rondului de la intrarea in Liceul Nicolina sau din parcarea laterala a Casei Sindicatelor (este o cladire galbena unde in trecut a existat o gradinita)

Telefoane: 0232-206.344, 0332-440.648 
Programul de primire cereri: luni 8:30 -12:30, marti 8:30-12:30 joi:12:30-16:00.

 

IMPORTANT

Dupa depunerea actelor eventualele probleme cu dosarul va trebui sa le rezolvati la Agentia Judeteana Pentru Plati si Inspectie Sociala de pe strada Silvestru nr 1 bloc L6-7 (Langa Gara Centrala - vizavi de Autogara de la Vama Veche ). Programul cu publicul este : luni -vineri: 8:30- 16:30 - Telefon : 0232-267.725

Daca aveti intrebari sau neclaritati privitoare la acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului le puteti posta - aici