Apavital Iasi

Apavital Iasi

Iata programul de relatii cu publicul precum si orarele casieriilor Apavital Iasi:

Birou relaţii publice

Luni-joi: 8:00-16:30, Vineri: 8:00-14:00 

Casieria Copou

 

Adresa: Str. M. Costachescu nr.6
Tel: 0232-205.171, Program Luni - Vineri 8:00-17:00

Casieria C.U.G.

 

Adresa: Str. Libertatii nr. 11 (Piata C.U.G.)
Tel: 0232-226.778, Program Luni - Vineri 9:00-17:00

Casieria Octav Bancila

 

Adresa: Str. Octav Bancila (Bariera Tigarete)
Tel: 0232-205.181, Program Luni - Vineri 9:00-17:00

Casieria Cerna

 

Adresa: Str. Cerna (Piata Alexandru cel Bun)
Tel: 0232-258.787, Program Luni - Vineri 9:00-17:00

Casieria Tatarasi

 

Adresa: Str.Vasile Lupu nr. 80 (in incinta ROMTELECOM)
Tel: 0232-273.157, Program Luni - VIneri 9:00-17:00

Iata mai jos o lista cu avizele care se pot scoate de la Apavital:

Pentru obţinerea unui aviz definitiv/principiu necesar branşamentului de apă şi racordului de canalizare:

 • 1.copie după titlul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.documentaţia tehnică care fundamentează avizul (pentru persoane fizice şi asociaţiile de proprietari, un formular tip care poate fi procurat de la Biroul Relaţii Publice – BRP - al APAVITAL Iaşi, în cazul agenţilor economici, un breviar de calcul întocmit de o firmă autorizată în proiectări instalaţii);

Pentru întocmirea documentaţiei tehnice de branşare la reţeaua de apă, separare consum apă şi racord la canalizare:

 • 1.copie după titlul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500 ;
 • 3.încheierea de şedinţă a judecătorului delegat (pentru asociaţiile de proprietari);
 • 4.breviar de calcul cu necesarul de apă şi cantitatea de apă uzată şi pluvială evacuată la canalizare (pentru persoanele juridice);
 • 5.pentru persoanele fizice se declară punctele de consum apă conform formularului obţinut de la BRP;
Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru amplasament construcţie:
 • 1.certificat de urbanism (se obţine de la Primăria Iasi);
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500  cu soluţia întocmită de proiectant de specialitate;
 • 3.memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de construcţie, întocmit de o persoană juridică autorizată (proiectant).

Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru reţelele electrice, gaze naturale, telefoane, termoficare, CET:

 • 1.certificat de urbanism;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500 cu soluţia întocmită de un proiectant de specialitate;
 • 3.memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de construire, întocmit de o persoană juridică autorizată.

Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru schimbare titular de contract: *

 • 1.copie după actul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.declararea punctelor de consum în vederea schimbării branşamentului sau apometrului.

* Numai în cazul persoanelor fizice/juridice care nu păstrează condiţiile pentru care a fost eliberat avizul fostului utilizator.

Pentru obţinerea unui aviz şi întocmirea proiectului de montare contor pe branşament existent:

 • 1.copie dupa titlul de proprietate;
 • 2.doua planuri topografice de încadrare în zona scara 1:1000 şi doua planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.pentru persoane fizice - declararea punctelor de consum necesară la dimensionarea apometrului;
 • 4.pentru persoane juridice – breviarul de calcul privind necesarul de apă, întocmit de un proiectant de specialitate.

Aviz pentru extindere retele apa si canalizare;pentru devieri retele apa si/sau canalizare; pentru punere in siguranta retele apa si canalizare:

 • două exemplare din documentaţia tehnică (faza D.T.A.C.) avizată de un verificator autorizat;

Obs planurile topografice se pot obţine de la Primăria pe raza căruia se află imobilul, planurile topo anexate cărţii funciare sau ridicări topografice executate de topometrişti autorizaţi.

Cererile tip le gasiti la urmatoarea adresa .....