Admitere 2016 Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.070, fax 0232.201.470

 

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

11 - 21 iulie 2017 inscrierea candidatilor
24 - 26 iulie 2017 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2017

Taxa admitere 2017:

- 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
- 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamt)
- Pentru inscrierile online taxa de înscriere este de 200 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ).

 

Taxe scolarizare 2017 -2018

Taxe scolarizare 2017 - 2018:

- 3000 lei zi
- 2900 lei pentru invățământ la distanță (I.D.)

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
La specializările Administrarea Afacerilor și Economics and finance (în limba engleză) candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

 

Acte necesare inscriere

Candidații aflați la prima înscriere:

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Minsterul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate, în copie simplă;
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administrationşi Economics and Finance;

-          Acesta trebuie să fie eliberat de instituţii recunoscute de Ministerul Educației, obţinute în ultimii ani (2013 – 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C);

-          Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi;

-          Verificați periodic site-ul FEAA pentru mai multe detalii (locație, oră exactă, posibilitate de a-l susține online);

-          Aveţi aici un model de test;

-          Aveţi aici bibliografia.

 

Numar de locuri pe specializari

Specializările precum și numărul de locuri:

Specializarea Nr Locuri propuse
ROMÂNI
BUGET TAXĂ
IF
TAXĂ
ID/IFR

Administrarea afacerilor

(în limba engleză)

41 34 0

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor

70 95 0

Economia comerţului, turismului

şi serviciilor, Piatra Neamţ

0
Informatică economică 108 42 0

Statistică şi previziune

economică

37 23

Contabilitate şi informatică

de gestiune

123 127 0

Contabilitate şi informatică

de gestiune (ID)

0 0 150

Economie şi finanţe

(în limba engleză )

14 36 0

Economie şi afaceri

internaţionale

86 84 0
Finanţe şi bănci 115 135 0
Finanţe şi bănci (ID) 0 0 50
Management 86 114 0
Management (ID) 0 0 150
Marketing 90 110 0
Administraţie publică 150 50 0
Administraţie publică (ID) 0 0 75
TOTAL: 920 850 425

 

Dacă sunteți interesați de admiterea 2017, lista tuturor facultăților din Iași o gasiti aici --> http://goo.gl/tUveQl

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

admitere facultati Iasi 2017

Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.