Admitere 2016 Iasi Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 73
Tel: 0232-278.683 int 2135 fax: 0232-271.311

 

 

Perioada inscriere
 

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2016
- înscrierea candidaţilor: 18 - 29 iulie 2016
- afişarea rezultatelor: 30 iulie 2016
- afişarea rezultatelor după contestaţii: 31 iulie 2016
- termen limită acte în original: 1 septembrie 2016

Sesiunea septembrie 2016
- înscrierea candidaţilor: 5 -16 septembrie 2016
- afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2016
- afişarea rez. după contestaţii: 18 septembrie 2016
- termen limita acte in original: 26 septembrie 2016
Rezultate finale: 26 septembrie

Taxe admitere 2016

Taxa admitere 2016:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2016 -2017

Taxe scolarizare 2016-2017:

- 2500 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

 
Acte necesare inscriere

Ce trebuie să conţină dosarul tău de admitere
    - cerere de înscriere (.doc) completată cu datele candidatului;
    - diploma de bacalaureat* sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie legalizată**) şi foaia matricolă (în original sau în copie legalizată**);
    - chitanţă eliberată de casieria facultăţii care să ateste achitarea taxei de înscriere la concursul de admitere în valoare de 100 RON sau acte*** care să permită scutirea de la plata taxei;
    - certificatul de naştere, în copie legalizată;
    - copie dupa cartea de identitate;
    - adeverinţă medicală tip;
    - 2 fotografii color, 3 x 4 cm;
    - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmează o a doua specializare);
    - diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
    - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.).

* Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2014 sau în sesiunea august-septembrie 2014 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat urmatoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu, în care se menţionează media obţinută la examenul de bacalaureat. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă vor fi depuse în original la dosarul de admitere după eliberare, dar nu mai târziu de termenul limită pentru depunerea actelor în original. În cazul în care candidatul nu depune originalele diplomei de bacalaureat şi ale foii matricole în termenul menţionat, acesta este exclus de pe lista candidaţilor admişi pe locurile finanţate de la buget.
** actele se acceptă în copie legalizată doar pentru înscrierea la forma cu taxă
*** Sunt scutiţi de plata taxei de înscrierela concursul de admitere: premianţii Concursului "Cristofor Simionescu" (premiul I, II, III şi menţiune), copiii personalului didactic în activitate; copiii orfani de ambii părinţi; candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial; copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată în cadrul unei instituţii de învăţământ superior. Comisia de admitere pe facultate aprobă scutirea de plata taxei de înscriere pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri: 

Specializarea Locuri buget Locuri cu taxa
Inginerie chimica

97 locuri

 46 locuri

Ingineria  mediului

40 locuri

 30 locuri

Inginerie si management

20 locuri  9 locuri -

 

Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului Iasi

Daca sunteti interesati de admiterea 2013 in dreapta aveti si numarul de locuri la celelalte facultati de la Universitatea Ioan Cuza Iasi

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

admitere facultati Iasi 2017

Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.