Admitere 2016 Iasi Facultatea de Constructii si Instalatii

Facultatea de Constructii si Instalatii

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr.43
Tel: 0232-278.680, 0232-278.683, 0232-278.688 interioare 1446, 1479, 1480 fax:0232-233.368

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2016
- înscrierea candidaţilor: 18 - 31 iulie 2016
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 2016
- termen limită acte în original: 3 septembrie 2016

Sesiunea septembrie 2016
- înscrierea candidaţilor: 5 -18 septembrie 2016
- afişarea rez. după contestaţii: 19 septembrie 2016
- termen limita acte in original: 22 septembrie 2016
Rezultate finale: 23 septembrie

Taxe admitere 2016

Taxa admitere 2016:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2016 -2017

Taxa scolarizare 2016 - 2017

- 2400 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru inscriere

 • Cerere de înscriere
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată:
  • în cazul prezentării copiei legalizate se va ataşa şi o adeverinţă care să ateste înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu/specializare
  • cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale; mai multe detalii se pot obţine la http://cnred.edu.ro
 • Foaia matricolă, în original sau copie legalizată (în cazul prezentării copiei legalizate se va ataşa şi o adeverinţă care să ateste înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu/specializare)
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată
 • Copie după cartea de identitate
 • Acte doveditoare ale schimbării numelui în copie legalizată, acolo unde este cazul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/diploma de absolvire, în copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare
 • 2 fotografii color 3x4 cm
 • Un dosar plic

Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

 • candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2014 sau în sesiunea august-septembrie 2014 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, la care se adaugă foaia matricolă;
 • întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii/specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune; înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu/specializare;
 • la înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie prin care se vor angaja să respecte termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea Locuri buget  Locuri taxa

Inginerie civila

228 locuri  90 locuri

Ingineria instalatiilor

60 locuri  16 locuri

Locurile de admitere la studii universitare de licență 2016 pentru cetățeni din Republica Moldova, țări învecinate și diaspora, cu bacalaureat în afara României:
- Inginerie Civilă 13 locuri
- Ingineria Instalațiilor 4 locuri
Dosarele se depun până la data de 31 iulie a.c. (data poștei), la sediile misiunilor diplomatice ale României din statele de reședință ale candidaților sau la Registratura MENCS (excepție făcând statele în care Comisia mixtă MENCS - MAE își desfășoară activitatea).
Pentru Republica Moldova, Ucraina, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia și Ungaria, dosarele vor fi depuse la Comisia mixtă MENCS-MAE, conform graficului Graficul activităților Comisiei Mixte MENCS - MAE și ale misiunilor diplomatice.

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

admitere facultati Iasi 2017

Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.