Admitere 2016 Iasi Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 51-53
Tel: 0232-278.683 fax 0232-237.627

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2016
- înscrierea candidaţilor: 18 - 30 iulie 2016
- afişarea rezultatelor: 30 iulie 2016
- termen limită acte în original: 2 septembrie 2016

Sesiunea septembrie 2016
- înscrierea candidaţilor: 5 -17 septembrie 2016
- afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2016
- termen limita acte in original: 18 septembrie 2016
Rezultate finale: 19 septembrie

Taxe admitere 2016

Taxa admitere 2016:

- 100 lei

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (dacă susţin concurs la o singură facultate şi dacă prezintă actele doveditoare) următoarele categorii de candidaţi:
- copiii personalului didactic;
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;

Taxe scolarizare 2016 -2017

Taxe scolarizare 2016-2017:

- 2500 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

- Criteriul de departajare la medii egale este nota obţinută la bacalaureat la disciplina de matematică

Acte necesare inscriere

Actele necesare înscrierii sunt următoarele:

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original sau în copie legalizată; pentru absolvenţii promoţiei 2013, în etapa de înscriere este valabila adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, eliberată de licee; este preferabil să fie depuse actele în original la facultatea la care candidatul îşi depune prima opţiune (în ipoteza în care acesta se înscrie la mai multe facultăţi);

• certificatul de naştere, obligatoriu în copie legalizată;

• copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

• dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

• adeverinţă medicală tip;

• două fotografii color, 3×4 cm;

• adeverinţă din care sa rezulte calitatea de student – numai pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare (dacă sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• diploma de licenţa sau diploma echivalenta cu aceasta – numai pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc sa urmeze o noua specializare (dacă au fost studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• fişa de înscriere tip – se completează în momentul înscrierii; formularul va fi distribuit de comisia de înscriere, însă poate fi descărcat şi de pe pagina web a facultăţii;

• declaraţie tip prin care candidatul declarat admis se oblige să aducă actele în original, până la termenele stabilite de facultate, în caz contrar fiind declarat respins din oficiu – se comple-tează la comisia de înscriere.

• chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere.

• numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea Locuri buget  Locuri taxa

Inginerie electrica

209 locuri  35 locuri

Inginerie energetica

101 locuri  10 locuri

Inginerie si management

33 locuri  5 locuri

1 loc cetățeni de etnie romă la inginerie energetica.

Pentru românii de pretutindeni, cu bacalaureat în alte țări, avem următoarele locuri:
– inginerie electrică   – 4 locuri
– inginerie energetică  – 3 locuri
– inginerie și management – 2 locuri

Daca sunteti interesati de admiterea 2016, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> http://goo.gl/tUveQl

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica Iasi

Din aceeasi categorie

admitere facultati Iasi 2017

Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.