Admitere 2016 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 65
Tel/fax 0232-270.804, 0232-278.683 int 2151

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2016
- înscrierea candidaţilor: 11 - 30 iulie 2016
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 2016
- termen limită acte în original: 2 august 2016

Sesiunea septembrie 2016
- înscrierea candidaţilor: 5 - 18 septembrie 2016
- afişarea rezultatelor: 19 septembrie 2016
- termen limita acte in original: 23 septembrie 2016
Rezultate finale: 24 septembrie

Taxe admitere 2016

Taxa admitere 2016:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2016 -2017

Taxe scolarizare in anul scolar 2016-2017

- 2000 lei  Inginerie civila si Ingineria mediului

- 2500 lei Inginerie geodezica

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

Acte necesare inscriere

Acte / documente necesare pentru inscriere  (Ciclul I licenta):
1. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire; (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2014). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată. Obs. In adeverinţa de absolvire să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la probele examenului de bacalaureat (vezi modul de calcul al mediei de admitere)
2. Copie legalizata dupa certificatul de naştere;
3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucăţi;
4. Chitanţă de plată a taxei de admitere (80 ron indiferent de numarul de op?iuni) sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;
5. Copie după cartea de identitate.
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului şi prima optiune la care se inscrie.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea Locuri buget  Locuri taxa
Inginerie hidrotehnică 40 locuri 4 locuri
Modernizarea sistemelor
hidrotehnice, hidroameliorative
şi hidroedilitare
40 locuri 4 locuri
Evaluare şi dezvoltare
imobiliară
25 locuri 6 locuri
Inginerie geodezica 40 locuri 5 locuri
Ingineria mediului
43 locuri 10 locuri

 

Daca sunteti interesati de admiterea 2015, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> http://goo.gl/tUveQl

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Admitere 2016 Iasi Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

admitere facultati Iasi 2017

Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.