Admitere 2016 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi

 

Facultatea de Agricultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Tel: 0232-218.175 fax 0232-260.650

Specializari in cadrul Facultatii de Agricultura:

 1. Agricultura
 2. Montanologie
 3. Inginerie economica in agricultura
 4. Tehnologia prelucrarii producelor agricole
 5. Biologie

Facultatea de Horticultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Tel: 0232-274.932

Specializari in cadrul Facultatii de Horticultura:

 1. Horticultura
 2. Peisagistica
 3. Ingineria mediului

Facultatea de Zootehnie

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8
Tel: 0232-267.504, fax:0232-260.650

Specializari in cadrul Facultatii de Zootehnie:

 1. Zootehnie
 2. Piscicultura si acvacultura
 3. Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism
 4. Controlul si expertiza produselor alimentare

Facultatea de Medicina Veterinara

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8
Tel/fax 0232-219.113

Specializari in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara:

Medicina veterinara

Informatii Admitere 2016

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

18 - 25 iulie 2016

 

Taxa admitere 2016:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior

Pentru anul universitar în 2016/2017 cuantumul taxelor de studiu se va stabili de către Senatul Universităţii cu minim două săptămâni înainte de începerea înscrierilor.

Taxele pentru anul scolar anterior (2015-2016) au fost:

Facultatea Domeniul Specializarea Taxa de studiu
Agricultură Agronomie Agricultură 2.550 lei
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
pentru agricultură şi industria
alimentară
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie economică în agricultură 2.750 lei
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole 3.450 lei
Protectia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 2.550 lei
Horticultură Horticultură Horticultură 2.550 lei
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 2.750 lei
Zootehnie Zootehnie Zootehnie 2.550 lei
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 2.750 lei
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 3.450 lei
Medicină veterinară Medicină veterinară Medicină veterinară 4.500 lei

Condiţiile de admitere:

Admiterea candidaţilor în învăţământul superior la toate domeniile, se face fără probe de examen, criteriile de departajare, dupa notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:

1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

Acte necesare inscriere:

Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formular.
La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

    » diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
    » certificatul de naştere, în copie legalizată;
    » copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
    » certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
    » adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
    » patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
    » pentru candidaţii studenţi se solicita: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă (pentru studenţii care urmează al doilea domeniu);
    » în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, dupa original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
    » diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
    » chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);
    » candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
    » actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învăţământul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie şi a personalului didactic titular din învaţamântul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat).

LOCURI PENTRU ROMÂNI

Facultate Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare
buget cu taxă
AGRICULTURĂ Agronomie Agricultură 134 72
Montanologie
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor
pentru agricultură şi industria
alimentară
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie economică
în agricultură
50 10
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării
produselor agricole
90 53
Protecţia consumatorului şi a mediului
Biologie Biologie 25 3
Total Agricultură 299 138
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 94 51
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 40 20
Total Horticultură 134 71
ZOOTEHNIE Zootehnie Zootehnie 67 52
Piscicultură şi acvacultură
Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală
Inginerie şi
management în alimentaţia publică şi agroturism
40 21
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor
alimentare
40 30
Total Zootehnie 147 103
MEDICINĂ VETERINARĂ Medicină veterinară Medicină veterinară 104 50
Medicină veterinară (limba engleză) - 50
Total Medicină Veterinară 102 98
Locuri pentru tineri din R. Moldova absolventi de licee din România 15/9* 10
Locuri pentru tineri români de pretutindeni 44/12* 10
Locuri pentru rromi 6 5
Total general 749 437

*din care, locuri cu bursa

Din aceeasi categorie

admitere facultati Iasi 2017

Acest site utilizeaza cookie-uri. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.