Noiembrie 29, 2023

Indemnizatie persoane cu handicap

Indemnizație persoane cu handicap

 

Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav (persoane adulte):

- Cerere pentru acordarea indemnizației lunare;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Certificat de încadrare în gradul grav de handicap + anexă (original);
- Acord pentru primirea indemnizației lunare de la DGASPC (original);
- Act de identitate al persoanei cu handicap (original);
- Decizie de pensie/Decizie asupra capacității de muncă + anexa în care se specifică gradul de invaliditate (original);
- Cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii (original);
- Act de identitate al curatorului/tutorelui, unde este cazul (original);
- Dispoziție sau sentință civilă de curatelă/tutelă definitivă, unde este cazul (original);
- Extras de cont (pe numele solicitantului – unde este cazul);

Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav (copii cu vârsta cuprinsă intre 0-18 ani):

- Cerere pentru acordarea indemnizației lunare;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Certificat de încadrare în gradul grav de handicap/Hotărâre cu privire la încadrarea copilului în gradul grav de handicap (original);
- Acord pentru primirea indemnizației lunare de la D.G.A.S.P.C. (pe numele copilului) - (original);
- Actul de identitate al reprezentantului legal (original );
- Certificatul de naștere al copilului (original);
- Extras de cont (pe numele reprezentantului legal - unde este cazul);

Directia de Asistenta Sociala Iasi 1

Unde depunem dosarul

Dacă sunteţi din Iaşi dosarul cu actele de mai sus le depuneţi la Direcţia de Asistenţa Socială Iaşi din str Mitropolit Varlaam nr. 54 în apropierea rondului de la intrarea în Liceul Nicolina sau din parcarea laterală a Casei Sindicatelor (este o clădire galbenă unde în trecut a existat o grădiniţă)

Telefoane: 0232-206.344, 0332-440.648 

 

Programul de primire cereri

Luni:  08:30 - 12:30
Marți:
08:30 - 12:30
Joi:  
12:30 - 16:00

Directia de Asistenta Sociala Iasi 3

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!