Indemnizatie persoane cu handicap

Indemnizatie persoane cu handicap

Actele necesare

Actele necesare în vederea acordării indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav:

- cerere
- acordul DGASPC Iaşi - original
- certificat/hotarire de încadrare în grad de handicap –xerocopie
- act de identitate:pers. cu handicap/ parinte/copil – xerocopie
- adeverinţă elev/ salariat/ cupon pensie-xerocopie
- extras cont bancar
- dosar cu şină

Unde depunem dosarul

Dacă sunteţi din Iaşi dosarul cu actele de mai sus le depuneţi la Direcţia de Asistenţa Socială Iaşi din str Mitropolit Varlaam nr. 54 în apropierea rondului de la intrarea în Liceul Nicolina sau din parcarea laterală a Casei Sindicatelor (este o clădire galbenă unde în trecut a existat o grădiniţă)

Telefoane: 0232-206.344, 0332-440.648 

Programul de primire cereri:

luni , marti 8:30-12:30 joi:12:00-16:00.