Plata indemnizației pentru parinții care beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor

Informații privind plata indemnizației pentru parinții care beneficiază de zile libere pentru supravegherea copiilor

 

I. Prevederile legislative în vigoare:

1. LEGE nr. 19/14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ,
2. OUG nr. 30/18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu completarile si modificarile ulterioare,
3. HOT nr. 217/18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ,
4. ORD nr. 346/26 martie 2020 privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

Actele necesare

II. Documentația ce se depune online la ajofm

1. Angajatorul va depune o CERERE (NU EXISTĂ MODEL TIPIZAT)
Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal și va conține obligatoriu:
a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail și numărul de telefon;
b) contul bancar;
c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
d) suma totală solicitată pentru zilele libere acordate din lună;
e) numărul angajaților pentru care s-a solicitat suma.

2. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:
a) lista angajaților care au beneficiat de zilele libere precum și indemnizația acordată pe această perioadă (Anexa la declarația pe propria răspundere din Ordinul 346/2020);
b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizației;
NOTĂ! În statul de plată se va evidenția distinct orele aferente precum și indemnizația netă aferentă suspendării ! ! !

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020. Modelul tipizat al declarației îl regăsiți în Ordinul nr. 346 din 2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere ;
d) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizația.

acte necesare indemnizatii parinti supraveghere copii

Unde se depune documentația

Documentele prevăzute se transmit prin poșta electronică la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Veți primi număr de înregistrare în termen de 24 de ore de la primirea emailului.

 

Alte informatii

 Până la ce dată se poate depune?

În cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației.

Când se face decontarea sumelor?

În termen de 60 zile de zile calendaristice de la data inregistrării documentelor.