Eliberarea CI Iași - acte necesare, taxe, program eliberare

Eliberarea Cărții de Identitate în Iași

 

Cererea şi actele necesare se depun, personal, la Serviciul de Evidenţă a Persoanelor din Iulius Mall, etaj 2 după ce, in prealabil v-ați programat online.

Adresa:
Bld. Tudor Vladimirescu (Iulius Mall, etaj 2),

Telefon:
0332-803.160, 0332-803.161 (nu se fac programari online la aceste numere)
Telefon programari online
0747-227.968 între orele 08:45-09:30 în limita intervalelor disponibile.

Fax: 0232-244.589
Email: evp[at]dlep-iasi.ro

Interioare:
1 - Secretariat
2 - Informaţii
3 - Prelucrări date
4 - Şef Serviciu

Serviciul de Evidenta a Persoanelor Municipiului Iasi

Program Serviciul de Evidenţă a Persoanelor

PRIMIRI CERERI / ELIBERĂRI / CASIERIE

Luni
08.30 - 12.00
12:30 - 16:00

Marţi
08.30 - 12.00
12:30 - 16:00

Miercuri
08.30 - 12.00
12:30 - 16:00

Joi
10:30-13:30
14:00-18:00

Vineri
08:30 - 11:00
11:30 - 14:00

Primirile cererilor se face conform programărilor online făcute.

 

Modalități de depunere a cererii pentru actul de identitate

Accesul pentru depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate se face DOAR pe bază de programare - nu se mai eliberează bonuri de ordine.

Modalitățile de programare sunt următoarele:

1. Online pe siteul www.dlep-iasi.ro ==> https://www.dlep-iasi.ro/programare-carte-identitate.html

2.Telefonic la nr. 0747-227.968 (între 08:45-09:30). Programările sunt valabile DOAR PENTRU ZIUA ÎN CURS și se fac în limita intervalelor disponibile

Atenție: La programările telefonice au prioritate persoanele cu dizabilități, femeile însărcinate, persoanele cu domiciliul în comunele arondate, persoanele fără adăpost și cele vârstnice.

3. Pentru soluționarea unor cazuri deosebite (motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate/în alt stat, susținerea unor concursuri, operațiuni notariale/bancare, alte motive justificate) se poate face PROGRAMARE LA NUMĂRUL DE TELEFON 0735.531.609 (luni-joi între 10:00 – 13:00) iar cererea se depune la Direcția județeană de evidență a persoanelor (Șos. Bucium, nr. 80).

 

- Accesul în sediu se face prin intrarea principală în Iulius Mall și va fi permis numai la ora programată.

- Se recomandă listarea cererii și completarea înainte de a veni la sediu.

- Se recomandă plata taxelor prin SMS sau on-line pe platforma ghiseul.ro - https://www.dlep-iasi.ro/plata-taxelor-online.html

- Actele se prezintă în original și copie

- Audiențele se vor desfășura on-line, prin prin completarea formularului pe care il gasiti aici https://www.dlep-iasi.ro/comunicate-de-presa/formular-on-line-pentru-audiente-la-evidenta-persoanelor--612.html

 

IMPORTANT DE ȘTIUT:

Formularele se listează pe o singură foaie A4, față-verso, se completează cu majuscule și se semnează doar în fața lucrătorului de la ghișeu.

În toate cazurile de schimbare a actului de identitate sau de înscriere a reședinței este obligatoriu consimțământul unuia dintre proprietarii spațiului de locuit;

În cazul prezentării extraselor de carte funciară și a adeverințelor eliberate de către primăriile arondate, acestea nu trebuie să fie mai vechi de 30 de zile;

În toate cazurile de schimbare a actului de identitate trebuie prezentate certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.

 

Procedură depunere cerere viză de reședință (FLOTANT)

 

Cetăţenii români nu pot avea în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare dintre ele.

Ce este reşedinţa

Reşedinţa persoanei fizice este acolo unde declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu.

Cine poate solicita înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei

Persoana fizică care locuieşte mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţa secundară

Cum și unde depun cererea pentru stabilirea reședinței

Pentru înscrierea menţiunii de stabilire a reşedinţei în actul de identitate, persoana interesată se adresează serviciului de evidenţă a persoanelor pe raza căruia locuieşte temporar.

Depunerea cererii pentru stabilirea reședinței se face exclusiv pe bază de programare on-line pe siteul www.dlep-iasi.ro. la secțiunea Programare online evidența persoanelor.

ATENȚIE: Programarea SE FACE DOAR LA BIROUL NR. 9 - special creat pentru VIZE DE REȘEDINȚĂ.

Selectați intervalul dorit și completați formularul de programare on-line

Veți primi la adresa de e-mail declarată un mesaj cu un link de confirmare, valabil 30 de minute. CONFIRMAREA ESTE OBLIGATORIE pentru finalizarea programării și obținerea numărului unic.

 

Acte necesare
- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 19, la care anexează următoarele documente:
- actul de identitate în care urmează a se înscrie menţiunea de stabilire a reşedinţei;
- documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie - Pentru detalii - click aici

Termenul de soluționare a cererii pentru viza de reședință este de 3 zile.
Durata pentru care se poate înscrie stabilirea reședinței este de maxim 1 an.
Taxe: nu se percep

 

Eliberarea Cartii de Identitate (buletinului) se face la Evidenta populatiei a Directiei Locale a Evidentei Persoanelor Iasi care are sediul pe Bld Tudor Vladimirescu in incinta Iulius Mall etaj 2 

 

Programul cu publicul este urmatorul:

PRIMIRI CERERI / ELIBERĂRI / CASIERIE

Luni
08.30 - 12.00
12:30 - 16:00

Marţi
08.30 - 12.00
12:30 - 16:00

Miercuri
08.30 - 12.00
12:30 - 16:00

Joi
10:30-13:30
14:00-18:00

Vineri
08:30 - 11:00
11:30 - 14:00

Primirile cererilor se face conform programărilor online făcute.

 

Carte de identitate specimen

Actul de identitate se eliberează pentru prima data la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu acesta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu şi, după caz, a adresei de reşedinţă a titularului.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:
- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Cartea de identitate provizorie se eliberează atunci când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare eliberării cărţii de identitate şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România. Termenul de valabilitate al cărţii de identitate provizorie este de un an.

 

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) pentru minorul care a implinit varsta de 14 ani

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate pentru minorul care a implinit varsta de 14 ani:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal

2. Certificatul de naştere al minorului (original și fotocopie)

3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ /Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului/ Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

5. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita:

5.1. prin SMS la nr 7530 - detalii click aici

5.2. ONLINE cu card bancar pe www.ghiseul.ro(necesită listare)

5.3. NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.

 

IMPORTANT

Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 

Citeste si: PASAPORT - acte, taxe, program primiri eliberari

 Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) pentru persoana a implinit varsta de 18 ani

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate pentru persoana care a implinit varsta de 18 ani:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către titular

2. Certificatul de naştere (original și fotocopie)

3. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (original și fotocopie) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (fotocopie şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita:

4.1. prin SMS la nr 7530 - detalii click aici

4.2. ONLINE cu card bancar pe www.ghiseul.ro(necesită listare)

4.3. NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.

5. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani este de 7 ani.

 

 

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) in cazul pierderii/distrugerii/deteriorarii/furtului acestuia

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului acesteia sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu; 

2. Actul de identitate deteriorat sau anulat

3. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (original și fotocopie)

4. Certificatul de naştere (original și fotocopie)

În cazul furtului - se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat (original și fotocopie)

5. Certificatul de căsătorie (original şi fotocopie) în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor

Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului (original şi fotocopie)

Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (original şi fotocopie)

Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (original şi fotocopie) sau Dispoziţia (original şi fotocopie) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv: numele şi/sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii, sexul.

6. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (original şi fotocopie)

7. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (lista cu actele prin care puteti face dovada domiciliului le gasiti la sfarsitul articolului)

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (original şi copie)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

8. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita:

8.1. prin SMS la nr 7530 - detalii click aici

8.2. ONLINE cu card bancar pe www.ghiseul.ro(necesită listare)

8.3. NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.

9. Cartea de alegător - dacă a deţinut un astfel de document. Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

 

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte:

Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului / Hotărârea de plasament familial (original şi fotocopie)

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) in cazul expirării perioadei de valabilitate/ Preschimbarii la cerere / Modificare date stare civilă / Altele

Actele necesare pentru eliberareaCI in cazul expirării perioadei de valabilitate, preschimbării la cerere sau modificării datelor de stare civilă:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Actul de identitate

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

5. Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător. Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita:

6.1. prin SMS la nr 7530 - detalii click aici

6.2. ONLINE cu card bancar pe www.ghiseul.ro(necesită listare)

6.3. NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

11. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (copie xerox şi original) sau Dispoziţia (copie xerox şi original) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv:

- numele şi/sau prenumele titularului;
- prenumele părinţilor;
- data ori locul naşterii;
- sexul.

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

12. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. În această situație va prezenta și o copie după actul de identitate.

Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate (buletinului) în cazul schimbării domiciliului din străinătate în România

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul schimbării domiciliului din străinătate in România sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 15 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (original si fotocopie); pentru   paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră (original şi fotocopie)

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei   informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră

5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita:

6.1. prin SMS la nr 7530 - detalii click aici

6.2. ONLINE cu card bancar pe www.ghiseul.ro(necesită listare)

6.3. NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecatoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie, recunoscută de o instanţă din România.

Dacă minorii care îşi schimbă domiciliul din străinătate in România deţin paşapoarte româneşti, este necesară prezentarea acestora în vederea anulării şi restituirii.

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate (buletinului) in cazul obtinerii cetateniei romane

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul obținerii cetățeniei române sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate(original şi fotocopie);

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România (original şi fotocopie);

5. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: actul de identitate /sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, etc.

6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita:

7.1. prin SMS la nr 7530 - detalii click aici

7.2. ONLINE cu card bancar pe www.ghiseul.ro(necesită listare)

7.3. NUMERAR la casieria din sediul nostru sau la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei.

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

8. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

9. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

10. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

11. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse si legalizate.

Solicitanţii a caror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

In situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul in România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire in spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ:
- contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
- contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
- contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager,
- contractul de schimb de locuinţe;
- contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
- contractul (convenţia) de partaj voluntar;
- contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
- certificatul de moştenitor;
- hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
- partajul unui imobil tip locuinţă,
- atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinaţie de locuinţă,
- retrocedarea unui imobil
- costatarea uzucapiunii imobiliare
- hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă
- contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
- din fondul locativ de stat,
- proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar),
- proprietate a unei persoane juridice;
- contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;
- extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile );
- intabulari eliberate de Judecătorie sau Oficiul de Cadastru
- titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare
- autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
- adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).

INFORMAŢII UTILE
- Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox
- Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa şi semna pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate,  în faţa lucrătorului de la ghişeu.
- Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
- În procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie xerox.
- Procura generală de administrare a unui imobil  nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.
- Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit
- Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoanwe care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”
- În cazul în care uzufructuarul unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate nu este necesară declaraţia nudului proprietar, ca dovadă a adresei de domiciliu
- Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declaraţia uzufructuarului
- Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate
- Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului.
- În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului
- În cazul în care sunt neconcordanţe întreadresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un „Certificat de nomenclatură stradală” eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei.
- Locuitorii comunelor BÎRNOVA, CIUREA, HOLBOCA, HORLEŞTI, MOVILENI, TOMEŞTI, MIROSLAVA, REDIU, VALEA LUPULUI trebuie să prezinte adeverinţă de rol eliberată de Primărie din care să rezulte denumirea străzii şi numărul la care figurează imobilul în care locuiesc

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!