iasi 365 2018 logo 4

 

banner rezultate loto iasi365

Eliberarea Cartii de Identitate in Iasi

Eliberarea Cartii de Identitate (buletinului) se face la Evidenta populatiei a Directiei Locale a Evidentei Persoanelor Iasi care are sediul pe Bld Tudor Vladimirescu in incinta Iulius Mall etaj 2  Tel: 0232-302.731

Programul cu publicul este urmatorul:

Primiri si eliberari acte:

Luni, marti, miercuri: 8:30-14:30,
Joi: 10:30-18:30,
Vineri: 8:30-13:30

Ultima zi de vineri din fiecare luna nu se lucreaza cu publicul

 

Carte de identitate specimen

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) pentru minorul care a implinit varsta de 14, carte de identitate care are valabilitatea de 10 ani

 

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal

2. Certificatul de naştere al minorului (copie xerox şi original)

3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

5. Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original)
Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.Dacă părinţii minorului nu sunt titularii spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta  actul de proprietate (copie xerox şi original)

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro 

 

 

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) in cazul pierderii/distrugerii/deteriorarii/furtului acestuia

 

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu; 

2. Actul de identitate deteriorat sau anulat

3. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (copie xerox şi original)

4. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

5. În cazul furtului - se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat (copie xerox şi original)

6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original):

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător;

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

8. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro
 
 În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

9. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

11. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

12. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)
 
 Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

13. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

 

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) in cazul expirarii perioadei de valabilitate/ Preschimbarii la cerere / Modificare date stare civilă / Altele

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Actul de identitate

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original):

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

5. Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

11. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (copie xerox şi original) sau Dispoziţia (copie xerox şi original) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv:

· numele şi/sau prenumele titularului;

· prenumele părinţilor;

· data ori locul naşterii;

· sexul.

 Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

12. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. În această situație va prezenta și o copie după actul de identitate.