Eliberarea CI - acte necesare, taxe, program eliberare

Eliberarea Cartii de Identitate in Iasi

Eliberarea Cartii de Identitate (buletinului) se face la Evidenta populatiei a Directiei Locale a Evidentei Persoanelor Iasi care are sediul pe Bld Tudor Vladimirescu in incinta Iulius Mall etaj 2 

Telefon: 0332-803.160, 0332-803.161
Fax: 0232-244.589
Email: evp[at]dlep-iasi.ro

Interioare:
11 - Secretariat
12 - Informaţii
13 - Prelucrări date
14 - Şef Serviciu

Programul cu publicul este urmatorul:

Primiri si eliberari acte:

Luni, marti, miercuri: 8:30-14:30,
Joi: 10:30-18:30,
Vineri: 8:30-13:30

Carte de identitate specimen

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:
- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) pentru minorul care a implinit varsta de 14 ani

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate pentru minorul care a implinit varsta de 14 ani:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal

2. Certificatul de naştere al minorului (copie xerox şi original)

3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ /Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului/ Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

5. Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural. Dacă părinţii minorului nu sunt titularii spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta  actul de proprietate (copie xerox şi original)

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul DLEP, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro 

IMPORTANT  
- Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

- În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

- Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

- Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.
Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani este de 4 ani.

 

 

 
Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) pentru persoana a implinit varsta de 18 ani

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate pentru persoana care a implinit varsta de 18 ani:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către titular

2. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

3. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate(fotocopie şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul DLEP, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

5. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani este de 7 ani.

 

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) in cazul pierderii/distrugerii/deteriorarii/furtului acestuia

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului acesteia sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu; 

2. Actul de identitate deteriorat sau anulat

3. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (copie xerox şi original)

4. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

5. În cazul furtului - se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat (copie xerox şi original)

6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

7. Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător;

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

8. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro
 
 În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

9. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

11. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

12. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

13. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) in cazul expirării perioadei de valabilitate/ Preschimbarii la cerere / Modificare date stare civilă / Altele

Actele necesare pentru eliberareaCI in cazul expirării perioadei de valabilitate, preschimbării la cerere sau modificării datelor de stare civilă:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Actul de identitate

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

5. Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător. Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

11. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (copie xerox şi original) sau Dispoziţia (copie xerox şi original) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv:

- numele şi/sau prenumele titularului;
- prenumele părinţilor;
- data ori locul naşterii;
- sexul.

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

12. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. În această situație va prezenta și o copie după actul de identitate.

Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate (buletinului) în cazul schimbării domiciliului din străinătate în România

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul schimbării domiciliului din străinătate in România sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 15 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (original si fotocopie); pentru   paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră (original şi fotocopie)

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei   informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră

5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecatoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie, recunoscută de o instanţă din România.

Dacă minorii care îşi schimbă domiciliul din străinătate in România deţin paşapoarte româneşti, este necesară prezentarea acestora în vederea anulării şi restituirii.

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate (buletinului) in cazul obtinerii cetateniei romane

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul obținerii cetățeniei române sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate(original şi fotocopie);

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România (original şi fotocopie);

5. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: actul de identitate /sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, etc.

6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

8. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

9. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

10. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

11. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse si legalizate.

Solicitanţii a caror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

In situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul in România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire in spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ:
- contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
- contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
- contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager,
- contractul de schimb de locuinţe;
- contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
- contractul (convenţia) de partaj voluntar;
- contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
- certificatul de moştenitor;
- hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
- partajul unui imobil tip locuinţă,
- atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinaţie de locuinţă,
- retrocedarea unui imobil
- costatarea uzucapiunii imobiliare
- hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă
- contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
- din fondul locativ de stat,
- proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar),
- proprietate a unei persoane juridice;
- contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;
- extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile );
- intabulari eliberate de Judecătorie sau Oficiul de Cadastru
- titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare
- autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
- adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).

INFORMAŢII UTILE
- Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox
- Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa şi semna pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate,  în faţa lucrătorului de la ghişeu.
- Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
- În procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie xerox.
- Procura generală de administrare a unui imobil  nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.
- Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit
- Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoanwe care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”
- În cazul în care uzufructuarul unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate nu este necesară declaraţia nudului proprietar, ca dovadă a adresei de domiciliu
- Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declaraţia uzufructuarului
- Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate
- Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului.
- În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului
- În cazul în care sunt neconcordanţe întreadresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un „Certificat de nomenclatură stradală” eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei.
- Locuitorii comunelor BÎRNOVA, CIUREA, HOLBOCA, HORLEŞTI, MOVILENI, TOMEŞTI, MIROSLAVA, REDIU, VALEA LUPULUI trebuie să prezinte adeverinţă de rol eliberată de Primărie din care să rezulte denumirea străzii şi numărul la care figurează imobilul în care locuiesc