Alocația de stat pentru copii

Alocația de stat pentru copii

 

Alocația de stat se acordă fiecărui copil, cetățean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii.

 

Cuantumul alocatiei de stat pentru copii

Alocația de stat pentru copii se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:
a) 600 lei (începând cu 1 ianuarie 2022), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 243 lei (începând cu 1 ianuarie 2022), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora..

 

 

Actele necesare pentru alocația de stat

1. Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp cu cel de indemnizaţie : descarca
2. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal: descarcă
3. Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie: descarcă
4. Certificat naştere copil -original şi copie;
5. B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;
6. Certificat de căsătorie – original şi copie;
7. Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
- livretul de familie;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
- hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
- hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
- dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
- actul de deces al unuia dintre părinţi;
- alte documente.
8. Dosar;
9. Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

 

Atentie! La depunerea documentatiei este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL!!!

Alocatia de stat pentru copii

Actele necesare pentru copii născuți în UE

Pentru copii născuți în tări UE actele necesare pentru alocația de stat sunt:

1. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal: descarcă
2. Cerere tip: descarcă
3. Certificat naştere copil - copie şi original
4. Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original
5. Certificat de căsătorie – original şi copie;
6. Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
7. Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
- livretul de familie;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
- hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
- hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
- dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
- actul de deces al unuia dintre părinţi;
- alte documente.
8. Dosar;
9. Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.
- Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
- Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
- Dacă părinţii/ sau unul dintre părinţi lucrează intr-un stat membru UE se va anexa Formularul E411 sau documentul doveditor din statul respectiv

Actele necesare pentru copii nascuti in Republica Moldova

Pentru copii nascuti in Republica Moldova actele necesare pentru alocatia de stat sunt:

1. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal: descarcă
2. Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie: descarcă
3. Certificat naştere copil - copie şi original
4. Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original
5. Certificat de căsătorie – original şi copie;
6. Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
7. Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
- livretul de familie;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
- hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
- hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
- dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
- actul de deces al unuia dintre părinţi;
- alte documente.
8. Dosar;
9. Acordul celuilalt sot (declaraţie scrisă de mână), dupa modelul de mai jos.

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

                                                Nume si prenume: _____________________

Data:

                                                Semnatura: ___________

 

 

Unde se depun actele

Actele pentru acordarea alocatiei de stat se depun la Directia de Asistenta Sociala Iasi (str Mitropolit Varlaam nr 54)

La DAS Iasi se poate ajunge cu autobuzele 19, 30, 42, 43, 46 coborandu-se la Casa Sindicatelor.

Program cu publicul DAS Iasi depuneri acte:

Luni: 8.30 - 12.30,
Marti: 8.30 - 12.30
Joi: 12.00 - 16.00

IMPORTANT

După depunerea actelor eventualele probleme cu dosarul va trebui să le rezolvați la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială de pe strada Silvestru nr 1 bloc L6-7 (lângă Gara Centrală Iași - vizavi de Autogara Codreanu de la Vama Veche).

Adresă AJPIS Iasi:
Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, municipiul Iaşi, județul Iași

Telefon AJPIS:
0232-210.980; 0232-213.887

Fax:  0232-210.980; 0232-213.887
E-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programul cu publicul AJPIS Iasi este:

Luni - Joi: 08.30 - 16.30
Vineri: 08:00 - 14:00