Alocația de stat pentru copii

Alocația de stat pentru copii

 

Alocația de stat se acordă fiecărui copil, cetățean român sau străin rezident pe teritoriul României, conform legii.

 

Cuantumul alocatiei de stat pentru copii

Se acordă fiecărui copil, cetăţean român sau străin rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii, cuantumul acesteia fiind de:
a) 631 lei (începând cu 1 ianuarie 2023), pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani/respectiv, pană la 18 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 256 lei (începând cu 1 ianuarie 2023), pentru copilul care a depăşit varsta de 2 ani, pană la 18 ani, precum şi tinerilor care au implinit 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora..

 

 

Actele necesare pentru alocația de stat

1. Cerere tip utilizată in situaţia in care dosarul de alocaţie se depune in acelaşi timp cu cel de indemnizaţie;
2. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
3. Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie;
4. Certificat naştere copil -original;
5. B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original;
6. Certificat de căsătorie – original;
7. Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
- livretul de familie;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
- hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
- hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
- dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
- actul de deces al unuia dintre părinţi;
- alte documente.
8. Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;
- în situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Atentie! La depunerea documentatiei este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL!!!

Alocatia de stat pentru copii

Actele necesare pentru copii născuți în UE

Pentru copii născuți în tări UE actele necesare pentru alocația de stat sunt:

1. Cerere tip;
2. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
3. Certificat naştere copil - original
4. Buletine /Carti identitate parinti - original
5. Certificat de căsătorie – original;
6. Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
7. Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
- livretul de familie;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
- hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
- hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
- dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
- actul de deces al unuia dintre părinţi;
- alte documente.
8. Adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.
- Dacă părinţii nu au lucrat în străinătate şi nu le-au fost întocmite documente în statul membru U.E solicitantul va depune o declaraţie în care se va specifica perioada petrecută în străinătate, că nu a lucrat şi nu încasează sau nu a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
- Dacă părinţii au avut calitatea de lucrători migranţi vor depune documente justificative care să ateste adresa (adresa INS-Instituţia care plăteşte alocaţia în ţara/localitatea din statul membru U.E) şi numărul de asigurare din statul membru U.E în care s-a născut copilul precum şi o declaraţie care să ateste perioada în care a lucrat, dacă încasează sau a încasat de la statul respectiv alocaţie şi unde locuieşte în prezent.
- Dacă părinţii/ sau unul dintre părinţi lucrează intr-un stat membru UE se va anexa Formularul E411 sau documentul doveditor din statul respectiv

Directia de Asistenta Sociala Iasi 1

Actele necesare pentru copii nascuti in Republica Moldova

Pentru copii nascuti in Republica Moldova actele necesare pentru alocatia de stat sunt:

1. Cerere tip utilizată in situaţia in care se depune doar dosarul de alocaţie
2. Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
3. Certificat naştere copil - original
4. Buletine /Carti identitate parinti - original
5. Certificat de căsătorie – original;
6. Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
7. Documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, care pot fi, după caz, următoarele:
- livretul de familie;
- hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ;
- hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
- hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
- hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului;
- dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească
pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă;
- hotărârea judecătorească de instituire a tutelei;
- dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
- actul de deces al unuia dintre părinţi;
- alte documente.
8. Acordul celuilalt soț

 

Pentru copiii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi in UE şi Republica Moldova

Cetăţenii români cu copii născuţi în străinătate, cu excepţia celor născuţi în Uniunea Europeană şi Republica Moldova, vor ataşa la dosarul pentru solicitarea alocaţiei de stat o negaţie/adeverinţă de la instituţia socială competentă din ţara de naştere a copilului, din care să rezulte drepturile sociale de care beneficiază părinţii pentru copilul respectiv, în ţara în care acesta s-a născut.

 

Unde se depun actele

Actele pentru acordarea alocatiei de stat se depun la

Direcția de Asistență Socială Iași

Adresa: str Mitropolit Varlaam nr 54
Telefon: 0232-206.344
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

La DAS Iasi se poate ajunge cu autobuzele 19, 30, 42, 43, 46 coborandu-se la Casa Sindicatelor.

Program cu publicul DAS Iasi depuneri acte:

Luni: 8.30 - 12.30,
Marti: 8.30 - 12.30
Joi: 12.00 - 16.00

Directia de Asistenta Sociala Iasi 3

IMPORTANT

După depunerea actelor eventualele probleme cu dosarul va trebui să le rezolvați la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială de pe strada Silvestru nr 1 bloc L6-7 (lângă Gara Centrală Iași - vizavi de Autogara Codreanu de la Vama Veche).

Adresă AJPIS Iasi:
Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, municipiul Iaşi, județul Iași

Telefon AJPIS:
0232-210.980; 0232-213.887

Fax:  0232-210.980; 0232-213.887
E-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programul cu publicul AJPIS Iasi este:

Luni - Joi: 08.30 - 16.30
Vineri: 08:00 - 14:00

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!