Septembrie 26, 2023

Actele necesare pentru cei care doresc sa se casatoreasca

Actele necesare pentru căsătoria civilă

Căsătoria dacă cel puțin unul dintre soți are domiciliul stabil sau reședința în municipiul Iași se poate incheia la sediul

Serviciului de Stare Civilă Iași

Adresa:  str. Vasile Alecsandri nr. 8

Telefoane:
0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila @ dlep-iasi.ro

Interioare:
1 - Secretariat, Registratură;
2 - Biroul Naşteri;
3 - Biroul Căsătorii;
4 - Biroul Decese, Anexa 24;
5 - Biroul Duplicate, Schimbări nume;
6 - Biroul Transcrieri;
7 - Arhivă;
8 - Biroul Resurse umane, Administrativ, Contabilitate, Juridic;

[block type="rounded" color="#FFF" background="#0cbd8f"]Programul cu publicul - Serviciul de Stare Civila Iasi (căsătorii)[/block]

Primiri acte căsătorie:
Luni:
08:30 - 12:00
Marţi: 14:00 - 16:00
Miercuri: 08:30 - 12:00
Joi: 14:00 - 18:00
Vineri: 08:30 - 12:00

Eliberări acte căsătorie:
Luni:
13:00 - 14:00
Marţi: 13:00 - 14:00
Miercuri: 13:00 - 14:00
Joi: 11:00 - 12:30
Vineri: 13:00 - 14:00

 

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#0cbd8f"]Acte necesare[/block]

Acte necesare
Înainte  de  depunerea  dosarului  de  căsătorie  vă  rugăm să verificaţi concordanţa  între  datele  înscrise  în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume , prenume, CNP, etc)
Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.

 

Când ambii soţi se află la prima căsătorie

1. Actul de identitate - original şi copie;
Actele de identitate ale viitorilor soţi(original şi copie) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii.
Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.

2. Certificatul de naştere - original şi copie;

3. Certificat medical prenupţial - pentru ambii viitori soţi – original;
Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile(de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

4. Acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori (fotocopie); martorii vor prezenta actele de identitate în original în ziua oficierii căsătoriei;

 

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie pe  lângă  actele  precizate  mai  sus,  viitorul  soţ/soţie  va  prezenta  dovada  desfacerii/încetării  căsătorie anterioare, dosarul pentru casatorie trebuind sa contina urmatoarele acte:

1. Actul de identitate - original şi copie;
Actele de identitate ale viitorilor soţi(original şi copie) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii.
Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.

2. Certificatul de naştere - original şi copie;

3. Certificat medical prenupţial - pentru ambii viitori soţi – original;
Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile(de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

4. Copie acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori;

5. După caz, acte din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare:
- Certificatul de deces al soţului/soţiei în original și fotocopie a certificatului de căsătorie;
- Sentinţa de divorţ definitivă(irevocabilă) în original și fotocopie;
- Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original și fotocopie;
- Certificatul de divorţ (în cazul divorţului pe cale administrativă) în original și fotocopie.

 

Locul unde se poate încheia căsătoria
Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi.

Stabilirea datei şi orei căsătoriei
- Direct la sediul Stării Civile, strada Vasile Alecsandri, nr. 8 - Biroul Căsătorii  
sau
- Online, pe bază de programare pe siteul http://www.dlep-iasi.ro/programare-casatorie.html

IMPORTANT: Datorită numărului mare de cereri într-un interval de 15 minute pot fi programate 2 căsătorii. Din acest motiv intervalul rezervat poate să apară disponibil şi după confirmarea programării.  Zilele în care nu se oficiază căsătorii sau nu mai sunt intervale libere disponibile programărilor on-line sunt marcate cu roşu. Programarea online se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români.  

ATENŢIE ! Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a aduce actele necesare.

Locul şi data depunerii declaraţiei de căsătorie

- Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la Primăria Municipiului Iasi

- Nu este permisă întocmirea Declaraţiei de căsătorie prin împuternicit.

- Declaraţia  de  căsătorie  şi  documentele  necesare  se depun,  la sediul Serviciului de stare civilă, cu 10 zile calendaristice  înainte  de  încheierea  căsătoriei,  termen  în  care  se  cuprind  atât  ziua  când  a  fost  făcut ă declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu: dacă doriţi  să  vă  căsătoriţi  SÂMBĂTĂ  -  25 august  2018 aveţi obligaţia de a depune dosarul JOI - 16 august 2018

[block type="rounded" color="#FFF" background="#0cbd8f"]Condiţii generale pentru încheierea căsătoriei[/block]

Vârsta matrimonială

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru  motive  temeinice,  minorul  care  a  împlinit  vârsta  de  16  ani  se  poate  căsători  în  temeiul  unui  aviz medical,  cu  încuviinţarea  părinţilor  săi  sau,  după caz,  a  tutorelui  şi  cu  autorizarea  instanţei  de  tutelă  în  a cărei  circumscripţie  minorul  îşi  are  domiciliul.  În  cazul  în  care  unul  dintre  părinţi  refuză  să  încuviinţeze căsătoria,  instanţa  de  tutelă  hotărăşte  şi  asupra  acestei  divergenţe,  având  în  vedere  interesul  superior  al copilului.
Dacă  unul  dintre  părinţi  este  decedat  sau  se  află  în  imposibilitate  de  a-şi  manifesta  voinţa,  încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Bigamia

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.

Interzicerea căsătoriei între rude.

Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.

Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră

Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.

Alienaţia şi debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.

Comunicarea stării de sănătate

Căsătoria  nu  se  încheie  dacă  viitorii  soţi  nu  declară  că  şi-au  comunicat  reciproc  starea  sănătăţii  lor.
Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

 

 [block type="rounded" color="#FFF" background="#0cbd8f"]Numele dupa casatorie[/block]

Acte necesare pentru casatorie Iasi

Viitorii soţi pot conveni:
1. Să păstreze numele dinaintea căsătoriei;
2. Să ia numele oricăruia dintre ei;
3. Să ia numele lor reunite;
4. Un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Nu se poate ca unul dintre soti sa pastreze numele avut anterior iar celalalt sa ia numele reunite (Ex: sotul Ionescu – sotia Popescu Ionescu)

La data oficierii, viitorii soti si martorii desemnati au obligatia de a prezenta actul de identitate original si valabil, NU copie xerox, permis auto, pasaport, etc.

Actul de casatorie se semneaza in clar de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila.

- La oficierea casatoriei actul de identitate al sotului care isi schimba numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat in termen de 15 zile. Celor care doresc sa calatoreasca in strainatate imediat dupa oficierea casatoriei si au actul de identitate invalidat le recomandam sa solicite informatii suplimentare de la institutiile abilitate.

[block type="rounded" color="#FFF" background="#0cbd8f"]Taxa de casatorie[/block]

Taxe de casatorie in zilele lucratoare:
- Nu se percepe  taxa pentru oficierea casatoriei in zilele lucratoare.

Taxe de casatorie in zilele nelucratoare:
- 97 lei pentru ziua de sâmbătă;
- 255 lei pentru ziua de duminică

Taxa de casatorie in afara sediului:
- 1.013 lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului (507 lei-persoane cu vârsta până la 30 de ani şi care sunt la prima căsătorie)  

Taxa se achita la casieria din incinta sediului Serviciului de stare civila, str. V. Alecsandri, nr. 8.

- Nu asiguram servicii foto-video.
- Înainte de depunerea dosarului de casatorie va rugam sa verificati concordanta intre datele  inscrise in certificatul de nastere si actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc).

 

[block type="rounded" color="#FFF" background="#0cbd8f"]Celebrarea casatoriei[/block]

Cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei
Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Martorii la căsătorie

Martorii  trebuie  să  fie  cetăţeni  majori  şi  să  posede  actul  de  identitate  aflat  în  termen  de  valabilitate  la momentul oficierii.  
Nu  pot fi  martori  la  încheierea  căsătoriei  cetăţenii  care  nu  înţeleg  limba vorbită (fără  traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele.
Martorii  pot  fi:  rude  sau  afini,  indiferent  de  grad,  prieteni,  etc  şi  atestă  faptul  că  soţii  şi-au  exprimat consimţământul personal şi liber.

Momentul încheierii căsătoriei

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.
Ce se întâmplă cu actul de identitate
Ofiţerul  de  stare  civilă anulează  cartea  de  identitate  a  soţului  care-şi  schimbă  numele  de  familie  prin căsătorie - anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.
Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie - sub sancţiunea amenzii.

Limba în care se încheie căsătoria

Oficierea căsătoriei se face în limba română.
Căsătoria  se  încheie  în  limba  română  şi  va  fi  tradusă  într-o  limbă  străină,  prin  intermediul  unui  traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

Fotografii şi filmări

Nu se percepe taxă şi nu asigurăm servicii foto-video.

[block type="rounded" color="#FFF" background="#0cbd8f"]Oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă Iași[/block]

Regulament de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași

Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, numai Primarul municipiului Iași va aproba cererile de oficiere în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași,denumit pe scurt S.S.C.

Art. 2
Primarul municipiului Iași va oficia căsătoriile în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași.

Art. 3
Se oficiază căsătorii în afara sediului S.S.C. în zilele de luni, marți, miercuri, vineri sâmbătă și duminică cu excepția cazurilor în care acestea sunt declarate sărbători legale sau zile nelucrătoare. Nu se oficiază căsătorii în restaurante sau alte locații de alimentație publică.

Art. 4
Se oficiază căsătorii în afara sediului în următoarele intervale orare :
- luni, marți, miercuri - 17.00 - 19.00
- vineri - 15.30 - 17.30
- sâmbăta - 15.00 - 19.00 în funcție de programul oficierilor de la sediu
- duminica - 14.00 - 16.00

Art. 5
Intervalul de programare a căsătoriilor este de 45 de minute, timpul necesar atât pentru oficiere cât și pentru deplasarea până la următoarea locație.

Art. 6
Cererile se depun cu 30 de zile înainte de data încheierii căsătoriei, la secretariatul primarului mun. Iași. Rezoluția cererii va fi comunicată telefonic solicitanților, iar cererea va fi ridicată de unul dintre viitorii soți în vederea depunerii acesteia la S.S.C.

Art. 7
În cazul rezoluției favorabile, solicitanții vor achita taxa de 500 lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului de stare civilă pentru persoanele cu vârsta până la 30 de ani si care sunt la prima căsătorie sau 1000 lei pentru celelalte cazuri și vor atașa chitanța și cererea aprobată la dosarul de căsătorie.

Art. 8
Depunerea dosarului de căsătorie se va face cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 9
Dacă din motive obiective, Primarul municipiului Iași nu va putea oficia căsătoria, taxa se returnează plătitorilor iar căsătoria va fi programată și se va încheia la sediul S.S.C.

Art. 10
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarul municipiului Iași va fi asistat de un ofițer de stare civilă din cadrul S.S.C. care va prelua și transporta registrele și certificatele de căsătorie de la sediul S.S.C. la și de la locul stabilit. Transportul va fi asigurat de primăria municipiului Iași. Pentru asigurarea securității documentelor și registrelor de stare civilă, pe parcursul deplasării ofițerul de stare civilă va fi însoțit de un polițist din cadrul Poliției Locale Iași.

Art. 11
Taxa se constituie venit la bugetul local al Municipiului Iași.

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!

0
Shares