Acte necesare pentru inregistrarea nasterii unui copil in Iasi

Înregistrarea nasterii ce a avut loc in municipiul Iasi

 

Unde se inregistreaza nasterea copilului

Inregistrarea nasterilor ce au avut loc in municipiul Iasi se fac la

Serviciul de Stare Civila
Adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 8.

 

Program de lucru cu publicul

Primiri si eliberari acte:
Luni: 08:30 - 14:30
Marţi: 08:30 - 14:30
Miercuri: 08:30 - 14:30
Joi: 10:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 13:30

Inregistrari decese:
Luni, marti, miercuri, joi, vineri 08:30 -12:30 si 13:30 -16:00
Sambata 08:00-12:00

Eliberari certificate:
Luni: 08:30-12:30
Marți: 12:30 - 16:30

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

Starea civila Iasi

 

Termenul de inregistrare al nasterii

Declararea naşterii se face în termen de  30 zile pentru copilul născut viu şi  în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.

După împlinirea termenului de 30 de zile,întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, depuse la instanţele de judecată până la data de 28 iunie 2016  se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

 

Actele necesare pentru inregistrarea nasterii ce a avut loc in municipiul Iasi


1. Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul / stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;

2. Actul de identitate al parintilor si/sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de unul din parinti, original si copie xerox; 

3. Certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si copie xerox, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul; 

4. Declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei; in cazul tatalui minor acesta trebuie sa fie  asistat de reprezentantul legal.

5. Certificatul de naștere al mamei, original şi fotocopie, în cazul înregistrării copilului născut în afara căsătoriei.

 

În cazul in care unul dintre parinti este cetatean strain, mai sunt necesare urmatoarele acte:

a) Pasaportul parintelui cetatean strain, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original si in copie xerox, si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare; 

b) Certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; originalul certificatului si traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate  

c) Declaratie:
- cu privire la nationalitatea si domiciliul cetateanului strain, nationalitatea si domiciliul copilului;
- de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei si de incuviintare a purtarii numelui tatalui / mamei, daca este cazul;

 

Numele de familie si prenumele copilului

Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor.

În cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) si prenumele copilului. 

Observatie importanta: Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putand opta pentru un nume corespunzator.

Domiciliul copilului

Daca la data inregistrarii nasterii parintii copilului au domicilii diferite inscrise in actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de catre parintele care solicita inregistrarea nasterii.

În situatia cand parintele nu se poate prezenta sa declare nasterea copilului, declaratia de domiciliu trebuie sa fie data la un notar public.

In cazul in care ati pierdut certificatul de nastere accesati linkul de mai jos pentru a vedea ce acte aveti nevoie si ce trebuie sa faceti:

Eliberarea duplicatului la certificatul de nastere in Iasi

Din aceeasi categorie