Noiembrie 29, 2023

Acte necesare pentru inregistrarea nasterii unui copil in Iasi

Înregistrarea nașterii ce a avut loc în municipiul Iași

 

Unde se inregistreaza nasterea copilului

Inregistrarea nașterilor ce au avut loc in municipiul Iași se fac la

Serviciul de Stare Civilă
Adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 8.

 

Program de lucru cu publicul

Primiri acte nasteri - starea civila:
Luni:
08:30 - 12:30
Marţi: 14:00 - 16:00
Joi: 09:30 - 11:00 si 14:00 - 18:30

Eliberari acte nasteri - starea civila:
Miercuri: 08:30 - 12:00
Vineri: 08:30 - 12:00

 

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

starea civila iasi

 

Termenul de inregistrare al nasterii

Declararea naşterii se face în termen de  30 zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii.

În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.

După împlinirea termenului de 30 de zile,întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, depuse la instanţele de judecată până la data de 28 iunie 2016  se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

 

Actele necesare pentru inregistrarea nasterii ce a avut loc in municipiul Iasi


1. Certificatul medical constatator al nașterii, intocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de inregistrare, data certă, sigiliul / ștampila unității sanitare, semnătura și parafa medicului;

2. Actele de identitate ale părinților și al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul din părinţi, original şi fotocopie;

3. Certificatul de căsătorie al părinților copilului, in original și fotocopie, dacă sunt căsătoriți, iar dacă aceștia poartă nume de familie diferit, declarația scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul; 

4. Declarația de recunoaștere a copilului născut in afara căsătoriei, dată de către tată in fața ofiterului de stare civilă care inregistrează nașterea sau la notarul public, din care să rezulte și numele de familie pe care il dobândește copilul, la care se anexează consimțământul mamei; in cazul tatălui minor acesta trebuie să fie  asistat de reprezentantul legal.

5. Certificatul de naștere al mamei și al tatălui, original şi fotocopie, în cazul înregistrării copilului născut în afara căsătoriei.

6. Mamele care au mai fost căsătorite trebuie să prezinte la înregistrarea nașterii copilului sentința de divorț sau certificatul de divorț, după caz.

 

În cazul in care unul dintre părinți este cetățean străin, mai sunt necesare următoarele acte:

a) Paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie xerox, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;

b) Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate

c) Declaraţie:
- cu privire la naţionalitatea şi domiciliul cetăţeanului străin, naţionalitatea şi domiciliul copilului;
- de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei şi de încuviinţare a purtării numelui tatălui / mamei, dacă este cazul;

 

Numele de familie si prenumele copilului

Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinților.

În cazul in care părinții au nume de familie diferit sau există neconcordanță între prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nașterii și declarația verbală a declarantului, inregistrarea nașterii se face pe baza declarației scrise, semnată de ambii părinți, din care să rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) și prenumele copilului. 

Observație importantă: Ofițerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinții putând opta pentru un nume corespunzător.

Domiciliul copilului

Dacă la data inregistrării nașterii părinții copilului au domicilii diferite inscrise in actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de către părintele care solicită inregistrarea nașterii.

În situația când părintele nu se poate prezenta să declare nașterea copilului, declarația de domiciliu trebuie să fie dată la un notar public.

 

In cazul în care ați pierdut certificatul de naștere accesați linkul de mai jos pentru a vedea ce acte aveți nevoie și ce trebuie să faceți:

Eliberarea duplicatului la certificatul de nastere in Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!