Eliberarea duplicatului la certificatul de nastere (la cerere) in Iasi

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de nastere (Duplicat)

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naştere – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:
- părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani
- reprezentanţii legali

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

In Iasi actele se depun la Serviciul de Stare Civila din str. Vasile Alecsandri nr. 8, cod postal 700054. Ridicare lor se va face tot de aici.

Program de lucru cu publicul

Primiri si eliberari acte:
Luni: 08:30 - 14:30
Marţi: 08:30 - 14:30
Miercuri: 08:30 - 14:30
Joi: 10:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 13:30

Inregistrari decese:
Luni, marti, miercuri, joi, vineri 08:30 -12:30 si 13:30 -16:00
Sambata 08:00-12:00

Eliberari certificate:
Luni: 08:30-12:30
Marți: 12:30 - 16:30

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor la certificatele de nastere

Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor la certificatele de nastere:

1. Cerere tip, se obtine de la ghiseu sau se descarca aici - se semneaza in momentul depunerii 

2. Act identitate titular sau persoana imputernicita (original si copie xerox)

3. Taxa de 11 lei achitata la Casieria Starii Civile

In cazul in care titularul nu se poate prezenta este necesara obtinerea certificatului se poate face prin Procura speciala autentificata de catre un notar public in care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila.

In cazul cetatenilor aflati in strainatate, duplicatul poate fi obtinut de o alta persoana imputernicita prin procura speciala notariala apostilata cf Conventiei de la Haga (in cazul tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara(eliberata de Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva), in care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila”


Conditii de eliberare a unui duplicat la certificatul de nastere:

Solicitantul sa aiba asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:

1. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania:  -buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.

Nota: Persoanele care au atat actul de identitate, cat si certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un nou certificat de stare civila astfel:

- In situatia in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atat cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cat si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.

- In cazul in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila nu este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai intai, o carte provizorie, in vederea procurarii certificatelor de stare civila.

2. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate - pasaportul turistic in care sa fie mentionat domiciliul in strainatate sau titlu de calatorie.

3. Pentru cetatenii straini:

- pasaportul turistic (cu viza romana – daca este cazul).
- actul de identitate cu care a intrat in Romania (pentru cetatenii membri ai U.E.)

Nota: persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care au acte de stare civila inregistrate la Iasi, pot solicita procurarea certificatelor astfel:

- personal;
- pe cale diplomatica (la Consulatul Romaniei din tara in care traiesc);
- prin imputernicit, cu procura speciala.

Certificatul de stare civila se poate elibera si altei persoane imputernicite (de titular) – prin procura speciala*

* sunt necesare anumite explicatii in legatura cu IMPUTERNICIREA – obiectul mandatului consta in obtinerea de catre imputernicit, in numele si pe seama titularului dreptului, a unor certificate de stare civila.

Serviciul Stare Civila Iasi

Situatii deosebite:
Cand certificatul este solicitat in folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face si de catre alte persoane, cu aprobarea primarului, sens in care se va prezenta:

- act identitate titular;
- act identitate solicitant;
- adeverinta medicala care sa ateste ca titularul este bolnav, netransportabil.

Din aceeasi categorie