Ianuarie 23, 2021

Acte diverse

Acte ajutoare incalzire 2015 - gaze naturale, electric, termic, lemne

Informatii privind acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei pentru sezonul rece 2014 – 2015

Ajutoarele pentru incălzirea locuinței se acordă persoanelor care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie temică în sistem centralizat, energie electrică, gaze naturale sau lemne, cărbuni, combustibili petrolieri si al caror venit pe membru de familie nu depaseste:

- agent termic în sistem centralizat:

- 786 lei/membru de familie pentru familiile cu mai mult de un membru

- 1082 lei pentru persoana singură

- energie electrică, gaz metan, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

615 lei/membru de familie (indiferent de numarul de persoane din familie)

Compensatiile pentru incalzire se acorda pentru 5 luni (noiembrie 2014 - martie 2015)

- Pentru utilizarea agentului termic compensaţia se acordă sub forma unui procent din consumul real de agent termic, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.

- Pentru familiile care utilizează energie electrică, gaz metan, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri compensarea se acordă în sumă fixă, dar nu mai mult decât consumul efectiv calculat de către furnizor, în funcţie de venitul net pe membru de familie.

 Plafoanele sunt in tabelul de mai jos

Limite venituri

Compensare lunară energie termică

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

familii

persoane singure

Buget local

lei

lei

lei

până la 155

90%

100%

5%

262

240

54

155,1 - 210

80%

90%

6%

190

216

48

210,1 - 260

70%

80%

7%

150

192

44

260,1 - 310

60%

70%

8%

120

168

39

310,1 - 355

50%

60%

9%

90

144

34

355,1 - 425

40%

50%

10%

70

120

30

425,1 - 480

30%

40%

11%

45

96

26

480,1 - 540

20%

30%

12%

35

72

20

540,1 - 615

10%

20%

13%

20

48

16

615,1 - 786

5%

15%

14%

     

786,1 - 1082

 

10%

5%

     

786,1 - 1000

   

15%

     

 

Ce trebuie sa contina dosarul

Actele necesare pentru depunerea dosarului:
 - copii după BI/CI pentru persoanele peste 14 ani;
 - certificatele de naştere ale copiilor cu varsta sub 14 ani;
 - certificatul de căsătorie/deces,  hotarare judecatoreasca de divort;
 - hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 - actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.

 - act proprietate / contract închiriere / comodat;

- adeverinţă de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/indemnizatie crestere copil
- adeverință de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;
- adeverință instituție de invățământ în cazul burselor pentru elevi si studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale si ,,Bani de liceu’’
- dosar cu şină.

Unde se depun dosarele

Pentru gaz, electric, lemne si termic (consumatori individuali) -

Directia de Asistenta Comunitara - str Mitropolit Varlaam nr. 54

Atentie!

Nu se iau în calcul sumele provenite din:
- alocaţia pentru susţinerea familiei;
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;
- bursele de studiu şi cele sociale;
- bursele acordate în cadrul Prograului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Atentie!

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului de incalzire

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală              

Bunuri mobile (aflate in stare de functionare)
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

Excepţie fac titularii care demonstrează că bunurile deţinute sunt date în folosinţă către o altă persoană şi aduc dovada venitului obţinut, precum şi certificatul de atestare fiscala de la administraţia finanţelor publice.

Poate fi titular şi alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere sau reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani, ori alte persoane care nu au capacitatea de reprezentare.

Pentru ajutoarele solicitate pentru energia electrică se va face obligatoriu o ancheta socială, în termen de 15 zile lucrătoare de la data cererii.

Indemnizatia de somaj

Indemnizatia de somaj

 

Procedura pentru acordarea somajului tehnic

potrivit OUG nr 30/2020 modificata prin OUG nr 32/2020

 

La initiativa Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, Guvernul Romaniei a adoptat ordonanta de urgenta prin care toate institutiile publice din Romania sunt obligate sa accepte documente semnate electronic și sa raspunda solicitarilor depuse de catre cetateni tot in format electronic. Platforma Aici.gov.ro are ca prima functionalitate acordarea posibilitatii companiilor de a-si depune in mod electronic documentatia necesara pentru acordarea somajului tehnic.

Descrierea procedurii pentru acordarea de somaj tehnic

- Cine poate beneficia de indemnizatia de somaj tehnic?

Salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau partial ca urmarea efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de urgenta decretate.

- Care este cuantumul indemnizatiei care se plateste din bugetul asigurarilor pentru somaj?

Cuantumul indemnizatiei care se platește din bugetul asigurarilor pentru șomaj este egala cu 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din caștigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 (Legea nr. 6/2020). Caștigul salarial mediu brut conform legii este de 5.429 lei. Indemnizatia platita din bugetul asigurarilor pentru șomaj nu poate fi mai mare de 4.072 lei.

- Cand se depun documentele?

Documentele se depun in luna curenta pentru plata indemnizatiei din luna anterioara.

- Cum, unde si cand se face plata?

Sumele solicitate din bugetul asigurarilor pentru somaj se platesc de catre AJOFM/ ANOFM Bucuresti in contul angajatorului (cont deschis la banca comerciala, indicat in cerere), in termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea sumelor, angajatorii platesc indemnizatiile salariatilor pentru care s-au solicitat.

 

Documente necesare pentru obtinerea somajului tehnic

Documentele necesare pentru obtinerea somajului tehnic sunt:

1. Cerere Acordare a Somajului Tehnic
2. Declaratie pe Propria Raspundere
3. Lista de Angajati

Angajatorul va interactiona online cu Agentiile Judetene de Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM),in functie de judetul in care are sediul social.

 

Ghid pentru depunerea solicitarilor de somaj tehnic

1 Accesarea paginii web aici.gov.ro

Se acceseaza pagina aici.gov.ro

 depunere acte somaj tehnic 1

2. Selectarea procedurii

 Se selecteaza din lista de valori procedura pentru care se initiaza solicitarea

depunere acte somaj tehnic 2

3. Selectarea institutiei

Ca si in cazul procedurii, institutia eliberatoare se selecteaza din lista de valori afisata.

depunere acte somaj tehnic 3

4. Completarea informatiilor pentru inregistrare

Prenumele si numele solicitantului
Numele firmei
Adresa e-mail a solicitantului

depunere acte somaj tehnic 4

5.Incarcarea documentelor

Documentele obligatorii sunt afisate pe pagina; Formularele se descarca, se completeaza si se semneaza digital, dupa care se incarca individual in sectiunea “Incarca” din dreptul fiecarui tip de document;

 

6. Finalizarea si transmiterea solicitarii

Solicitarea se finalizeaza prin trimiterea documentelor catre institutia AJOFM selectata

Cererea angajatorului este identificata printr-un numar unic de inregistrare. In urma trimiterii solicitarii, atat angajatorul, cat și un reprezentant AJOFM primesc un e-mail de inștiintare.
Odata ce este solutionata cererea, angajatorul primește un e-mail cu documentul de raspuns semnat electronic in prealabil de catre functionarul public al AJOFM.

 

Angajatorul poate fi contactat pe adresa de e-mail in privinta incarcarii unor documente suplimentare saureincarcareadocumentelortransmiseanterior, in situatia in care reprezentantii Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Muncacorespunzatoare sediului social al angajatorului vor solicita acest lucru

depunere acte somaj tehnic 5

E-mail-ul contine un link care il directioneaza pe angajator catre o pagina web (platforma Aurachain). Pentru a putea avea acces la informatii, odata cu accesarea link-ului angajatorul primeste un cod unic de autentificare pe e-mail, urmand sa fie introdus in sectiunea Cod de access. Codul transmis este valabil timp de 10 minute. In situatia in care utilizatorul nu introduce codul transmis in intervalul respectiv, codul poate fi regenerat accesand optiunea “Retrimite codul”.

depunere acte somaj tehnic 6

Angajatorul incarca, pe rand, documentele aditionale solicitate de AJOFM si confirma completarea acestora prin butonul “Submit data”, selectarea optiunii “Transmite Documente” si “Submit” ca si decizie finala.

depunere acte somaj tehnic 7

Odata ce solicitarea este solutionata, angajatorul primeste pe e-mail documentul de raspuns.

depunere acte somaj tehnic 8

 Sursa informatiilor https://www.anofm.ro/upload2/ANOFM/12066/Ghid-de-Utilizare_platforma_aici.gov.ro.pdf

Anunt important

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță stabilirea unui nou număr unic de apel pentru informarea cetățenilor cu privire la şomajul tehnic

Începând cu data de 14 aprilie 2020, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă pune la dispoziția cetățenilor un nou număr unic de telefon - 021.444-0000, la care aceștia pot suna pentru a obține informații suplimentare cu privire la șomajul tehnic și la facilitățile acordate prin prevederile Legii nr.19/2020.

Noul număr de telefon, operat în parteneriat cu Telekom România, optimizează serviciul de informare efectuat de ANOFM, scurtând timpii de așteptare. Astfel, încă din faza de inițiere a apelului, cetățenii vor putea fi repartizați către operatorii call-centerului, în funcție de categoria în care se încadrează.

Call-centerul va funcționa în același interval orar ca și până în prezent, respectiv între orele 09:00 – 16:00 de luni până joi și vineri între 09:00 – 13:00.

ANOFM reamintește faptul că angajatorii au la dispoziție platforma digitală https://aici.gov.ro pentru încărcarea documentelor necesare acordării șomajului tehnic pentru angajații cărora li s-a suspendat temporar contractul individual de muncă din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va depune, în continuare, toate eforturile și demersurile necesare, astfel încât toate solicitările din partea cetățenilor să fie rezolvate într-un timp cât mai scurt și mai eficient, propunandu-și să vină în întâmpinarea problemelor românilor astfel încât relaționarea dintre instituție și cetățeni să se facă într-un mod cât mai profesionist și modern.

 

Cine are dreptul la indemnizatia de somaj

In vederea stabilirii dreptului de indemnizaţie de şomaj, şomerii sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situaţii:

 1. Le-a încetat raporturile de muncă sau serviciu din motive neimputabile lor;
 2. Le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost incadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
 3. A expirat durata pentru care militarii au fost angajaţi pe bază de contract sau li s-a desfăcut contractul din motive neimputabile lor;
 4. Le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 5. Au incheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe tară garantat în plată ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
 6. Au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
 7. Le-au incetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
 8. Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost incadrate în muncă anterior, din cauza incetării definitive a activităţii, sau la unitătile care au preluat patrimoniul acestora;
 9. Le-a incetat activitatea desfaşurată exclusiv pe baza convenţiei civile.

Sunt asimilate şomerilor persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. - sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 2. - sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârsta de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Conditiile care trebuie indeplinite

Condiţiile esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească aceste persoane pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj sunt următoarele:

 • - stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • - nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 • - nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii;
 • - sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială işi au domiciliul sau, după caz, reşedinţă, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii, nu se iau în considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioara a unui drept la indemnizatiie de somaj.

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, indemnizatia de somaj se acorda somerilor , pe perioade stabilite diferentiat, în functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 • - 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
 • - 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • - 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute mai sus este o suma acordata lunar si în mod diferentiat, în functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 75% din valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;

b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate în functie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferentiate în functie de stagiul de cotizare,  sunt:

 • - 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
 • - 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
 • - 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
 • - 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

Actele necesare pentru dosarul de indemnizatie somaj

Actele necesare pentru solicitarea indemnizatiei de somaj

 • - actul de identitate (original si copie);
 • - certificat de nastere, casatorie ( original si copie) ;
 • - acte de studii si calificare (original si copie) ;
 • - carnetul de munca (original si copie) ;
 • - adeverinta eliberata de angajator, conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj aprobate prin HG 174/2002 modificata si completata ;
 • - adeverinta medicala, din care sa rezulte ca este " apt de munca" sau alte restrictii medicale ;
 • - certificat fiscal eliberat de organele financiare teritoriale din care sa rezulte veniturile proprii impozabile;
 • - dosar plic.

Indemnizatia de somaj se acorda pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data stabilirii acesteia si se acorda o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita

Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, absolventii trebuie sa se inregistreze în termen de 60 de zile de la absolvire la agentia de ocupare a fortei de munca din raza careia isi au domiciliul sau la un furnizor autorizat pentru a fi luati în evidenta ca persoana în cautarea unui loc de munca.

Daca nu se inregistreaza în termen de 60 de zile, absolventii pierd dreptul de a beneficia de indemnizatie de somaj.

Termenul de 60 de zile se calculeaza incepand cu data de 01 ale lunii urmatoare celei inscrise pe actul de absolvire, iar nerespectarea acestuia atrage dupa sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de somaj.

Actele necersare acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor sunt :

 • - CI (copie si original);
 • - act de studii sau adeverinta (copie si original);
 • - certificat de nastere (copie si original);
 • - certificat de casatorie daca este cazul (copie si original);
 • - adeverinta medicala cu specificatia „Apt pentru munca” sau cu eventuale restrictii medicale;
 • - adeverinta eliberata de administratia financiara din care sa rezulte venitul realizat;
 • - declaratia pe proprie raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant(notariat);
 • - dovada ca s-au inregistrat în evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servicii de ocupare.

Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:

 • - sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregstrate, pentru a primi sprijin în vederea incadrarii în munca;
 • - sa comunice în termen de 3 zile agentiei judetene pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
 • - sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrat;
 • - sa caute activ un loc de munca;
 • - sa intiinteze în scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta, în termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical.

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj poate interveni în urmatoarele situatii:

 • - la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin în vederea incadrarii în munca;
 • - pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
 • - la data incadrarii în munca, conform legii, pe perioada de cel mult 12 luni;
 • - la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
 • - pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
 • - la data pensionarii pentru invaliditate;
 • - pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • - pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, în timpul si din cauza practicii profesionale;
 • - pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii

Repunerea în plata

In cazul suspendarii indemnizatiei de somaj pentru neprezentarea lunara la viza, repunerea în plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii

Repunerea în plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare în cazul în care suspendarea a avut loc din urmatoarele situatii:

- pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;

- la data incadrarii în munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;

- la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

- pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

- la data pensionarii pentru invaliditate;

- pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;

- pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, în timpul si din cauza practicii profesionale;

- pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Plata indemnizatiei de somaj inceteaza în urmatoarele situatii:

- la data incadrarii în munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;

- la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata;

- la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

- la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

- daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

- la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

- la data plecarii în strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

- la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

- în cazul decesului beneficiarului;

- la data expirarii perioadei legale de plata;

- la data expirarii perioadei în care era posibila repunerea în plata dupa suspendare;

- la data admiterii intr-o forma de invatamant, în cazul  persoanelor asimilate somerilor.

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!