Decembrie 10, 2019

Acte diverse

Actele necesare pentru colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor inerte (rezultate din constructii etc)

Daca v-ati construit un imobil de orice natura si in urma acestuia au ramas deseuri, daca doriti sa scapati de ele va trebui sa va adresati celor de la Salubris, ale caror date de contact le gasiti mai jos:

Adresa: Șoseaua Națională nr. 43, cod 700237, Iași – ROMÂNIA
Telefon: centrala: 0232/276244, dispecerat: 0232/270223,
Telefon verde  0800-410610
Fax: 0232/266463

 

 

Colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor (rezultate din construcții etc) presupune:
- se completează de către solicitant o cerere tip
- cererea se aprobă de către conducătorul unităţii, se emite factura, se achită şi ulterior se va presta serviciul
- cererea completată poate fi trimisă şi pe fax la nr. 0232/266463 sau pe e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., urmând ca după ce este aprobată să vă emitem factura şi să v-o trimitem prin fax sau e-mail (originalul fiind trimis ulterior prin poştă). Odată făcută dovada achitării facturii (e-mail, fax sau la casieria unităţii), comanda va fi trimisă în vederea efectuării serviciului.

Emiterea avizului de principiu de către SALUBRIS S.A. pentru constructii

Daca aveti de gand sa va construiti un imobil de orice natura va trebui sa va adresati celor de la Salubris Iasi, pentru emiterea avizului de principiu. Salubris are urmatoarele date de contact:

Adresa: Șoseaua Națională nr. 43, cod 700237, Iași – ROMÂNIA
Telefon: centrala: 0232/276244, dispecerat: 0232/270223,
Telefon verde: 0800-410610
Fax: 0232/266463

 

Emiterea avizului de principiu de către SALUBRIS S.A. se eliberează de către Salubris S.A. în baza Certificatului de Urbanism emis de Primăria Municipiului Iaşi.
Taxa pentru eliberarea avizului poate fi achitată la casieriile unității sau prin intermediul instituțiilor bancare partenere.
Documentația necesară trebuie să conțină:
 –  cererea tip completată – o regăsiți atașată în format electronic sau pe suport de hârtie la registratura unităţii;
 –  Copie după Certificatul de Urbanism,
 –  Copie după chitanţa cu care s-a achitat taxa pentru emiterea avizului.
Eliberarea acestuia se face în urma verificării existenţei contractului de salubritate (dacă este cazul) și a sumelor restante, fiind necesar ca solicitantul să le achite înaintea depunerii documentaţiei.

De asemenea la cei de la Salubris se mai poate cere si:

Colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor inerte (rezultate din constructii etc)

Accesand linkul de mai sus aflati de ce anume aveti nevoie in cazul in care doriti sa scapati de deseurile care v-au ramas dupa ce ati terminat de construit un imobil.

Actele necesare pentru obtinerea avizului necesar bransamentului de apa si racordului de canalizare

Actele necesare pentru obtinerea avizului necesar bransamentului de apa si racordului de canalizare

Avizele necesare pentru bransamentul de apa si a racordului de canalizare se obtin de la SC Apavital Iasi

Adresa: Str Mihai Costachescu nr. 6
Telefoane:0232-215.410, 0232-215.411, 0232-215.412, 0232-215.413, Fax:0232-.212.741
Call Center: 0800.808.969, 0232-969

Bransament apa Iasi

Iata si programul de relatii cu publicul Apavital Iasi:

Birou relaţii publice

Luni-joi: 8:00-16:30, Vineri: 8:00-14:00

Pentru obţinerea unui aviz definitiv/principiu necesar branşamentului de apă şi racordului de canalizare:

 • 1.copie după titlul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.documentaţia tehnică care fundamentează avizul (pentru persoane fizice şi asociaţiile de proprietari, un formular tip care poate fi procurat de la Biroul Relaţii Publice – BRP - al APAVITAL Iaşi, în cazul agenţilor economici, un breviar de calcul întocmit de o firmă autorizată în proiectări instalaţii);

Pentru întocmirea documentaţiei tehnice de branşare la reţeaua de apă, separare consum apă şi racord la canalizare:

 • 1.copie după titlul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500 ;
 • 3.încheierea de şedinţă a judecătorului delegat (pentru asociaţiile de proprietari);
 • 4.breviar de calcul cu necesarul de apă şi cantitatea de apă uzată şi pluvială evacuată la canalizare (pentru persoanele juridice);
 • 5.pentru persoanele fizice se declară punctele de consum apă conform formularului obţinut de la BRP;
Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru amplasament construcţie:
 • 1.certificat de urbanism (se obţine de la Primăria Iasi);
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500  cu soluţia întocmită de proiectant de specialitate;
 • 3.memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de construcţie, întocmit de o persoană juridică autorizată (proiectant).

Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru reţelele electrice, gaze naturale, telefoane, termoficare, CET:

 • 1.certificat de urbanism;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500 cu soluţia întocmită de un proiectant de specialitate;
 • 3.memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de construire, întocmit de o persoană juridică autorizată.

Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru schimbare titular de contract: *

 • 1.copie după actul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.declararea punctelor de consum în vederea schimbării branşamentului sau apometrului.

* Numai în cazul persoanelor fizice/juridice care nu păstrează condiţiile pentru care a fost eliberat avizul fostului utilizator.

Pentru obţinerea unui aviz şi întocmirea proiectului de montare contor pe branşament existent:

 • 1.copie dupa titlul de proprietate;
 • 2.doua planuri topografice de încadrare în zona scara 1:1000 şi doua planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.pentru persoane fizice - declararea punctelor de consum necesară la dimensionarea apometrului;
 • 4.pentru persoane juridice – breviarul de calcul privind necesarul de apă, întocmit de un proiectant de specialitate.

Aviz pentru extindere retele apa si canalizare;pentru devieri retele apa si/sau canalizare; pentru punere in siguranta retele apa si canalizare:

 • două exemplare din documentaţia tehnică (faza D.T.A.C.) avizată de un verificator autorizat;

Obs planurile topografice se pot obţine de la Primăria pe raza căruia se află imobilul, planurile topo anexate cărţii funciare sau ridicări topografice executate de topometrişti autorizaţi.

Cererile tip le gasiti la urmatoarea adresa .....

Eliberarea duplicatului la certificatul de nastere (la cerere) in Iasi

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de nastere (Duplicat)

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naştere – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:
- părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani
- reprezentanţii legali

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

In Iasi actele se depun la Serviciul de Stare Civila din str. Vasile Alecsandri nr. 8, cod postal 700054. Ridicare lor se va face tot de aici.

Program de lucru cu publicul

Primiri si eliberari acte:
Luni: 08:30 - 14:30
Marţi: 08:30 - 14:30
Miercuri: 08:30 - 14:30
Joi: 10:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 13:30

Inregistrari decese:
Luni, marti, miercuri, joi, vineri 08:30 -12:30 si 13:30 -16:00
Sambata 08:00-12:00

Eliberari certificate:
Luni: 08:30-12:30
Marți: 12:30 - 16:30

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor la certificatele de nastere

Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor la certificatele de nastere:

1. Cerere tip, se obtine de la ghiseu sau se descarca aici - se semneaza in momentul depunerii 

2. Act identitate titular sau persoana imputernicita (original si copie xerox)

3. Taxa de 11 lei achitata la Casieria Starii Civile

In cazul in care titularul nu se poate prezenta este necesara obtinerea certificatului se poate face prin Procura speciala autentificata de catre un notar public in care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila.

In cazul cetatenilor aflati in strainatate, duplicatul poate fi obtinut de o alta persoana imputernicita prin procura speciala notariala apostilata cf Conventiei de la Haga (in cazul tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara(eliberata de Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva), in care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila”


Conditii de eliberare a unui duplicat la certificatul de nastere:

Solicitantul sa aiba asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:

1. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania:  -buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.

Nota: Persoanele care au atat actul de identitate, cat si certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un nou certificat de stare civila astfel:

- In situatia in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atat cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cat si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.

- In cazul in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila nu este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai intai, o carte provizorie, in vederea procurarii certificatelor de stare civila.

2. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate - pasaportul turistic in care sa fie mentionat domiciliul in strainatate sau titlu de calatorie.

3. Pentru cetatenii straini:

- pasaportul turistic (cu viza romana – daca este cazul).
- actul de identitate cu care a intrat in Romania (pentru cetatenii membri ai U.E.)

Nota: persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care au acte de stare civila inregistrate la Iasi, pot solicita procurarea certificatelor astfel:

- personal;
- pe cale diplomatica (la Consulatul Romaniei din tara in care traiesc);
- prin imputernicit, cu procura speciala.

Certificatul de stare civila se poate elibera si altei persoane imputernicite (de titular) – prin procura speciala*

* sunt necesare anumite explicatii in legatura cu IMPUTERNICIREA – obiectul mandatului consta in obtinerea de catre imputernicit, in numele si pe seama titularului dreptului, a unor certificate de stare civila.

Serviciul Stare Civila Iasi

Situatii deosebite:
Cand certificatul este solicitat in folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face si de catre alte persoane, cu aprobarea primarului, sens in care se va prezenta:

- act identitate titular;
- act identitate solicitant;
- adeverinta medicala care sa ateste ca titularul este bolnav, netransportabil.

Acte necesare pentru inregistrarea nasterii unui copil in Iasi

Înregistrarea nasterii ce a avut loc in municipiul Iasi

 

Unde se inregistreaza nasterea copilului

Inregistrarea nasterilor ce au avut loc in municipiul Iasi se fac la

Serviciul de Stare Civila
Adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 8.

 

Program de lucru cu publicul

Primiri si eliberari acte:
Luni: 08:30 - 14:30
Marţi: 08:30 - 14:30
Miercuri: 08:30 - 14:30
Joi: 10:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 13:30

Inregistrari decese:
Luni, marti, miercuri, joi, vineri 08:30 -12:30 si 13:30 -16:00
Sambata 08:00-12:00

Eliberari certificate:
Luni: 08:30-12:30
Marți: 12:30 - 16:30

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

Starea civila Iasi

 

Termenul de inregistrare al nasterii

Declararea naşterii se face în termen de  30 zile pentru copilul născut viu şi  în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.

După împlinirea termenului de 30 de zile,întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, depuse la instanţele de judecată până la data de 28 iunie 2016  se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

 

Actele necesare pentru inregistrarea nasterii ce a avut loc in municipiul Iasi


1. Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul / stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;

2. Actul de identitate al parintilor si/sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de unul din parinti, original si copie xerox; 

3. Certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si copie xerox, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul; 

4. Declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei; in cazul tatalui minor acesta trebuie sa fie  asistat de reprezentantul legal.

5. Certificatul de naștere al mamei, original şi fotocopie, în cazul înregistrării copilului născut în afara căsătoriei.

 

În cazul in care unul dintre parinti este cetatean strain, mai sunt necesare urmatoarele acte:

a) Pasaportul parintelui cetatean strain, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original si in copie xerox, si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare; 

b) Certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; originalul certificatului si traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate  

c) Declaratie:
- cu privire la nationalitatea si domiciliul cetateanului strain, nationalitatea si domiciliul copilului;
- de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei si de incuviintare a purtarii numelui tatalui / mamei, daca este cazul;

 

Numele de familie si prenumele copilului

Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor.

În cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) si prenumele copilului. 

Observatie importanta: Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putand opta pentru un nume corespunzator.

Domiciliul copilului

Daca la data inregistrarii nasterii parintii copilului au domicilii diferite inscrise in actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de catre parintele care solicita inregistrarea nasterii.

În situatia cand parintele nu se poate prezenta sa declare nasterea copilului, declaratia de domiciliu trebuie sa fie data la un notar public.

In cazul in care ati pierdut certificatul de nastere accesati linkul de mai jos pentru a vedea ce acte aveti nevoie si ce trebuie sa faceti:

Eliberarea duplicatului la certificatul de nastere in Iasi

Iasi 365 portalul iesenilor bine informaţi

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.)  precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport,  carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!

 

Poate vă interesează