Decembrie 10, 2019

Acte diverse

Actele necesare pentru cei care doresc sa se casatoreasca

Actele necesare pentru casatoria civila

Casatoria daca cel putin unul dintre soti are domiciliul stabil sau resedinta in municipiul Iasi se poate incheia la sediul

Serviciului de Stare Civila Iasi

Adresa:  str. Vasile Alecsandri nr. 8

Programul cu publicul - Serviciul de Stare Civila Iasi

Primiri si eliberari acte:
Luni: 08:30 - 14:30
Marţi: 08:30 - 14:30
Miercuri: 08:30 - 14:30
Joi: 10:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 13:30

Inregistrari decese:
Luni, marti, miercuri, joi, vineri 08:30 -12:30 si 13:30 -16:00
Sambata 08:00-12:00

Eliberari certificate:
Luni: 08:30-12:30
Marți: 12:30 - 16:30

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

 

Acte necesare

Acte necesare
Înainte  de  depunerea  dosarului  de  căsătorie  vă  rugăm să verificaţi concordanţa  între  datele  înscrise  în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume , prenume, CNP, etc)
Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.

 

Când ambii soţi se află la prima căsătorie

1. Actul de identitate - original şi copie;
Actele de identitate ale viitorilor soţi(original şi copie) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii.
Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.

2. Certificatul de naştere - original şi copie;

3. Certificat medical prenupţial - pentru ambii viitori soţi – original;
Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile(de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

4. Copie acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori;

 

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie pe  lângă  actele  precizate  mai  sus,  viitorul  soţ/soţie  va  prezenta  dovada  desfacerii/încetării  căsătorie anterioare, dosarul pentru casatorie trebuind sa contina urmatoarele acte:

1. Actul de identitate - original şi copie;
Actele de identitate ale viitorilor soţi(original şi copie) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii.
Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.

2. Certificatul de naştere - original şi copie;

3. Certificat medical prenupţial - pentru ambii viitori soţi – original;
Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile(de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

4. Copie acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori;

5. - sentinţă de divorţ rămasă definitivă(irevocabilă) / certificat de divorţ administrativ;
sau  -certificat deces al fostului soţ - original şi copie.

 

Locul unde se poate încheia căsătoria
Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi.

Stabilirea datei şi orei căsătoriei
- Direct la sediul Stării Civile, strada Vasile Alecsandri, nr. 8 - Biroul Căsătorii  
sau
- Online, pe bază de programare pe siteul http://www.dlep-iasi.ro/programare-casatorie.html

IMPORTANT: Datorită numărului mare de cereri într-un interval de 15 minute pot fi programate 2 căsătorii. Din acest motiv intervalul rezervat poate să apară disponibil şi după confirmarea programării.  Zilele în care nu se oficiază căsătorii sau nu mai sunt intervale libere disponibile programărilor on-line sunt marcate cu roşu. Programarea online se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români.  

ATENŢIE ! Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a aduce actele necesare.

Locul şi data depunerii declaraţiei de căsătorie

- Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la Primăria Municipiului Iasi

- Nu este permisă întocmirea Declaraţiei de căsătorie prin împuternicit.

- Declaraţia  de  căsătorie  şi  documentele  necesare  se depun,  la sediul Serviciului de stare civilă, cu 10 zile calendaristice  înainte  de  încheierea  căsătoriei,  termen  în  care  se  cuprind  atât  ziua  când  a  fost  făcut ă declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu: dacă doriţi  să  vă  căsătoriţi  SÂMBĂTĂ  -  25 august  2018 aveţi obligaţia de a depune dosarul JOI - 16 august 2018

Condiţii generale pentru încheierea căsătoriei

Vârsta matrimonială

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru  motive  temeinice,  minorul  care  a  împlinit  vârsta  de  16  ani  se  poate  căsători  în  temeiul  unui  aviz medical,  cu  încuviinţarea  părinţilor  săi  sau,  după caz,  a  tutorelui  şi  cu  autorizarea  instanţei  de  tutelă  în  a cărei  circumscripţie  minorul  îşi  are  domiciliul.  În  cazul  în  care  unul  dintre  părinţi  refuză  să  încuviinţeze căsătoria,  instanţa  de  tutelă  hotărăşte  şi  asupra  acestei  divergenţe,  având  în  vedere  interesul  superior  al copilului.
Dacă  unul  dintre  părinţi  este  decedat  sau  se  află  în  imposibilitate  de  a-şi  manifesta  voinţa,  încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Bigamia

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.

Interzicerea căsătoriei între rude.

Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.

Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră

Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.

Alienaţia şi debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria

Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.
Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Comunicarea stării de sănătate

Căsătoria  nu  se  încheie  dacă  viitorii  soţi  nu  declară  că  şi-au  comunicat  reciproc  starea  sănătăţii  lor.
Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

 

 
Numele dupa casatorie

Acte necesare pentru casatorie Iasi

Viitorii soţi pot conveni:
1. Să păstreze numele dinaintea căsătoriei;
2. Să ia numele oricăruia dintre ei;
3. Să ia numele lor reunite;
4. Un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Nu se poate ca unul dintre soti sa pastreze numele avut anterior iar celalalt sa ia numele reunite (Ex: sotul Ionescu – sotia Popescu Ionescu)

La data oficierii, viitorii soti si martorii desemnati au obligatia de a prezenta actul de identitate original si valabil, NU copie xerox, permis auto, pasaport, etc.

Actul de casatorie se semneaza in clar de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila.

- La oficierea casatoriei actul de identitate al sotului care isi schimba numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat in termen de 15 zile. Celor care doresc sa calatoreasca in strainatate imediat dupa oficierea casatoriei si au actul de identitate invalidat le recomandam sa solicite informatii suplimentare de la institutiile abilitate.

Taxa de casatorie

Taxe de casatorie in zilele lucratoare:
- Nu se percepe  taxa pentru oficierea casatoriei in zilele lucratoare.

Taxe de casatorie in zilele nelucratoare:
- 97 lei pentru ziua de sâmbătă;
- 255 lei pentru ziua de duminică

Taxa de casatorie in afara sediului:
- 1.013 lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului (507 lei-persoane cu vârsta până la 30 de ani şi care sunt la prima căsătorie)  

Taxa se achita la casieria din incinta sediului Serviciului de stare civila, str. V. Alecsandri, nr. 8.

- Nu asiguram servicii foto-video.
- Înainte de depunerea dosarului de casatorie va rugam sa verificati concordanta intre datele  inscrise in certificatul de nastere si actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc).

 

Celebrarea casatoriei

Cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei
Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Martorii la căsătorie

Martorii  trebuie  să  fie  cetăţeni  majori  şi  să  posede  actul  de  identitate  aflat  în  termen  de  valabilitate  la momentul oficierii.  
Nu  pot fi  martori  la  încheierea  căsătoriei  cetăţenii  care  nu  înţeleg  limba vorbită (fără  traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele.
Martorii  pot  fi:  rude  sau  afini,  indiferent  de  grad,  prieteni,  etc  şi  atestă  faptul  că  soţii  şi-au  exprimat consimţământul personal şi liber.

Momentul încheierii căsătoriei

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.
Ce se întâmplă cu actul de identitate
Ofiţerul  de  stare  civilă anulează  cartea  de  identitate  a  soţului  care-şi  schimbă  numele  de  familie  prin căsătorie - anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.
Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie - sub sancţiunea amenzii.

Limba în care se încheie căsătoria

Oficierea căsătoriei se face în limba română.
Căsătoria  se  încheie  în  limba  română  şi  va  fi  tradusă  într-o  limbă  străină,  prin  intermediul  unui  traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

Fotografii şi filmări

Nu se percepe taxă şi nu asigurăm servicii foto-video.

Oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă Iași

Regulament de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași

Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, numai Primarul municipiului Iași va aproba cererile de oficiere în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași,denumit pe scurt S.S.C.

Art. 2
Primarul municipiului Iași va oficia căsătoriile în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași.

Art. 3
Se oficiază căsătorii în afara sediului S.S.C. în zilele de luni, marți, miercuri, vineri sâmbătă și duminică cu excepția cazurilor în care acestea sunt declarate sărbători legale sau zile nelucrătoare. Nu se oficiază căsătorii în restaurante sau alte locații de alimentație publică.

Art. 4
Se oficiază căsătorii în afara sediului în următoarele intervale orare :
- luni, marți, miercuri - 17.00 - 19.00
- vineri - 15.30 - 17.30
- sâmbăta - 15.00 - 19.00 în funcție de programul oficierilor de la sediu
- duminica - 14.00 - 16.00

Art. 5
Intervalul de programare a căsătoriilor este de 45 de minute, timpul necesar atât pentru oficiere cât și pentru deplasarea până la următoarea locație.

Art. 6
Cererile se depun cu 30 de zile înainte de data încheierii căsătoriei, la secretariatul primarului mun. Iași. Rezoluția cererii va fi comunicată telefonic solicitanților, iar cererea va fi ridicată de unul dintre viitorii soți în vederea depunerii acesteia la S.S.C.

Art. 7
În cazul rezoluției favorabile, solicitanții vor achita taxa de 500 lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului de stare civilă pentru persoanele cu vârsta până la 30 de ani si care sunt la prima căsătorie sau 1000 lei pentru celelalte cazuri și vor atașa chitanța și cererea aprobată la dosarul de căsătorie.

Art. 8
Depunerea dosarului de căsătorie se va face cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 9
Dacă din motive obiective, Primarul municipiului Iași nu va putea oficia căsătoria, taxa se returnează plătitorilor iar căsătoria va fi programată și se va încheia la sediul S.S.C.

Art. 10
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarul municipiului Iași va fi asistat de un ofițer de stare civilă din cadrul S.S.C. care va prelua și transporta registrele și certificatele de căsătorie de la sediul S.S.C. la și de la locul stabilit. Transportul va fi asigurat de primăria municipiului Iași. Pentru asigurarea securității documentelor și registrelor de stare civilă, pe parcursul deplasării ofițerul de stare civilă va fi însoțit de un polițist din cadrul Poliției Locale Iași.

Art. 11
Taxa se constituie venit la bugetul local al Municipiului Iași.

Indemnizatia de crestere copil - informatii complete

Indemnizatia de crestere a copilului

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată.
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 650 lei; 

Conditiile pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului:

Pentru a putea beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, părinţii, tutorii ori persoanele care îl au pe copil în plasament trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României;
- să locuiască împreună cu copilul şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia;
- să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii, adopţiei, ori luării în plasament a copilului.

 

Variantele de indemnizatie

Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările si completările prevazute de Legea 66/2016 si H.G 449/2016.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
- Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată;
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 650 ron;

 dac-iasi-sediu

Actele necesare pentru depunerea dosarului de indemnizaţie

Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului (600 lei/85% din venitul net) sau pentru Stimulent (500 lei) 

- Cerere tip ;

- Documente de identitate ale părinţilor (B.I./C.I./C.I.P.) – in original si copie;

- Certificatul de naştere al copilului – în original şi copie;

- Certificat de căsătorie,

- Extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

- Dosar cu sina;

Pentru salariati:

- adeverinta tip - format nou(Anexa 2), eliberata de catre angajator, din care sa reiasa indeplinirea conditiilor legale privind stagiul de cotizare si veniturile nete realizate (12 luni, in ultimul an inainte de nasterea copilului);

Observatie: adeverinta tip - format nou (Anexa 2) mentioneaza si numarul de zile lucrate, concediu medical si de odihna pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- copie a cererii inaintata catre angajator pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului pana la 2 ani (sau pana la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobata, semnata, stampilata, inregistrata, copie conform cu originalul;

- act aditional si/sau decizia de suspendare a contractului de munca, incepand, cel mai repede, cu a 43-a zi de la nastere sau dupa terminarea concediului de maternitate, in original sau copie conform cu originalul.

 Pentru persoanele care au realizat venituri din activitati independente:

- decizii de impunere si adeverinte de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

- certificat de atestare fiscala pe firma;

- document doveditor privind suspendarea activitatii pe perioada concediului de crestere a copilului;

- pentru avocati, se solicita suplimentar: declaratiile 200 si 220 si adeverinta eliberata de catre Barou.

 

OBSERVATIE: pentru acordarea stimulentului, decizia de suspendare a contractului de munca va fi inlocuita de adeverinta eliberata de catre angajator din care sa rezulte reluarea activitatii.

OBSERVATIE: La depunerea documentatiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL !!!

 

Unde se depun actele

Actele pentru acordarea indemnizatiei se depun la Directia de Asistenta Sociala Iasi (str Mitropolit Varlaam nr 54)

La DAS Iasi se poate ajunge cu autobuzele 30, 42, 43, 46 coborandu-se la Casa Sindicatelor.

Program cu publicul DAS Iasi depuneri acte:

Luni: 8.30 - 12.30,
Marti: 8.30 - 12.30
Joi: 12.30 - 16.00

Cand inceteaza si când se suspenda dreptul la indemnizatie

Dreptul la indemnizaţii încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

 

Dreptul la indemnizaţii se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;

b) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;

g) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate;

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

j) beneficiarul a decedat.

 

IMPORTANT

Dupa depunerea actelor eventualele probleme cu dosarul va trebui sa le rezolvati la Agentia Judeteana pentru Plăți și Inspecție Socială de pe strada Silvestru nr 1 bloc L6-7 (Langa Gara Centrala - vizavi de Autogara de la Vama Veche ).

Adresă AJPIS Iasi:   Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, mun. Iaşi, jud. Iași
Telefon AJPIS: 0232-210.980; 0232-213.887
Fax:  0232-210.980; 0232-213.887
E-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programul cu publicul AJPIS Iasi este:

Luni -Joi: 08.30 - 16.30
Vineri: 08:00 - 14:00

 

Alocatia de stat

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

Alocatia de stat se acorda fiecarui copil, cetatean roman sau strain rezident pe teritoriul Romaniei, conform legii.

 

Cuantumul alocatiei de stat pentru copii

 Cuantumul alocatiei de stat pentru copii este de:
a) 200 lei, pentru copiii cu varsta intre 0 – 2 ani si de la 0 -18 ani in cazul copilului cu handicap;
b) 84 lei, pentru copilul care a depasit varsta de 2 ani  precum si tinerilor care au implinit 18 ani, pana la finalizarea studiilor.

 

Actele necesare pentru alocatia de stat

- Cerere tip (cerere tip 1 pentru persoanele ce sunt indreptatite sa solicite si Indemnizatie de crestere a copilului sau cerere tip 2 , in cazul in care solicitantul nu va beneficia de Indemnizatie crestere copil);
- Certificat nastere copil – original si copie;
- B.I. / C.I. / C.I.P. al ambilor parinţi – original şi copie;
- Dosar cu şina;
- Extras de cont , în cazul in care se doreste primirea alocatiei de stat intr-un cont bancar ;

In situaţia în care părinţii nu sunt căsătoriţi, se solicită prezenţa ambilor părinţi în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Atentie! La depunerea documentatiei este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL!!!

Alocatia de stat pentru copii

Actele necesare pentru copii nascuti in UE

Pentru copii nascuti in tari UE actele necesare pentru alocatia de stat sunt:

- Certificat naştere copil - copie şi original
- Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
- Dosar
- Formularul E 411/Adeverinţă de la instituţiile abilitate (din ţara unde s-a născut copilul) sau adeverinţă de salariat cu menţionarea datei angajării pentru părinţii care lucrează în România.

Actele necesare pentru copii nascuti in Republica Moldova

Pentru copii nascuti in Republica Moldiva actele necesare pentru alocatia de stat sunt:

- Certificat naştere copil - copie şi original
- Buletine /Carti identitate parinti - copie şi original
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacă se doreşte plata în cont bancar)
- Dosar
- Adeverinţă de la Casa de Asigurări Sociale a Republicii Moldova
- Acordul celuilalt sot (declaraţie scrisă de mână), dupa modelul de mai jos.

Cetăţenii români din Republica Moldova vor ataşa la dosarul pentru alocaţie de stat acordul celuilalt soţ/soţie/partener, completat după următorul model:

DECLARATIE

Subsemnatul ________________________ , CNP:   _____________ , document de identitate seria: _______ , nr: __________ , cu domiciliul stabil (localitate, tara) in: _____________________________ , declar pe proprie raspundere ca sunt de acord ca sotul/sotia/partenerul meu, _________________________ , CNP: _____________ , sa locuiasca impreuna cu copilul nostru _________________________ , CNP: ______________ , in Romania si sa fie reprezentantul legal al acestuia, in vederea solicitarii si incasarii alocatiei de stat.

                                                Nume si prenume: _____________________

Data:

                                                Semnatura: ___________

 

 

Unde se depun actele

Actele pentru acordarea alocatiei de stat se depun la Directia de Asistenta Sociala Iasi (str Mitropolit Varlaam nr 54)

La DAS Iasi se poate ajunge cu autobuzele 19, 30, 42, 43, 46 coborandu-se la Casa Sindicatelor.

Program cu publicul DAC Iasi depuneri acte:

Luni: 8.30 - 12.30,
Marti: 8.30 - 12.30
Joi: 12.00 - 16.00

IMPORTANT

Dupa depunerea actelor eventualele probleme cu dosarul va trebui sa le rezolvati la Agentia Judeteana pentru Plăți și Inspecție Socială de pe strada Silvestru nr 1 bloc L6-7 (Langa Gara Centrala - vizavi de Autogara de la Vama Veche ).

Adresă AJPIS Iasi:   Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, municipiul Iaşi, județul Iași
Telefon AJPIS: 0232-210.980; 0232-213.887
Fax:  0232-210.980; 0232-213.887
E-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programul cu publicul AJPIS Iasi este:

Luni -Joi: 08.30 - 16.30
Vineri: 08:00 - 14:00

 

Eliberarea CI - acte necesare, taxe, program eliberare

Eliberarea Cartii de Identitate in Iasi

Eliberarea Cartii de Identitate (buletinului) se face la Evidenta populatiei a Directiei Locale a Evidentei Persoanelor Iasi care are sediul pe Bld Tudor Vladimirescu in incinta Iulius Mall etaj 2 

Telefon: 0332-803.160, 0332-803.161
Fax: 0232-244.589
Email: evp[at]dlep-iasi.ro

Interioare:
11 - Secretariat
12 - Informaţii
13 - Prelucrări date
14 - Şef Serviciu

Programul cu publicul este urmatorul:

Primiri si eliberari acte:

Luni, marti, miercuri: 8:30-14:30,
Joi: 10:30-18:30,
Vineri: 8:30-13:30

Carte de identitate specimen

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate este:
- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) pentru minorul care a implinit varsta de 14 ani

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate pentru minorul care a implinit varsta de 14 ani:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de minor şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către minor şi de către părinte sau de reprezentantul său legal

2. Certificatul de naştere al minorului (copie xerox şi original)

3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal

4. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ /Certificat de divorţ însoţit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului/ Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

5. Documentul cu care părintele face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă părintele nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural. Dacă părinţii minorului nu sunt titularii spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta  actul de proprietate (copie xerox şi original)

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul DLEP, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro 

IMPORTANT  
- Domiciliul minorului este la părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care el locuieşte statornic / la reprezentantul său legal / la persoana fizică ori juridică la care este încredinţat în plasament.

- În situatia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

- Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotarâre judecatorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

- Declaraţia poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.
Cetăţenii români aflaţi în străinatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani este de 4 ani.

 

 

 
Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) pentru persoana a implinit varsta de 18 ani

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate pentru persoana care a implinit varsta de 18 ani:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de titular şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu de către titular

2. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

3. Documentul cu care solicitantul face dovada adresei de domiciliu (copie xerox şi original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate(fotocopie şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

4. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul DLEP, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

5. Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului

Termenul de valabilitate al cărţii de identitate pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani este de 7 ani.

 

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) in cazul pierderii/distrugerii/deteriorarii/furtului acestuia

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul pierderii, distrugerii, deteriorării sau furtului acesteia sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu; 

2. Actul de identitate deteriorat sau anulat

3. Un document emis de instituţii sau autorităţi publice, cu fotografie de dată recentă, pentru certificarea identităţii, respectiv: carte de alegător, paşaport, permis de conducere, legitimaţie de serviciu, livret militar, diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ (copie xerox şi original)

4. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

5. În cazul furtului - se va depune şi dovada de la Poliţie din care rezultă că furtul a fost înregistrat (copie xerox şi original)

6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate(copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

7. Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător;

Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

8. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro
 
 În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

9. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

11. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

12. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

13. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

Actele necesare pentru eliberarea cartii de identitate (buletinului) in cazul expirării perioadei de valabilitate/ Preschimbarii la cerere / Modificare date stare civilă / Altele

Actele necesare pentru eliberareaCI in cazul expirării perioadei de valabilitate, preschimbării la cerere sau modificării datelor de stare civilă:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Actul de identitate

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

5. Dacă solicitantul a avut carte de identitate va preda Cartea de alegător. Dacă titularul nu a intrat în posesia acestui document sau l-a pierdut, va menţiona acest fapt pe cerere.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

11. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă (copie xerox şi original) sau Dispoziţia (copie xerox şi original) în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv:

- numele şi/sau prenumele titularului;
- prenumele părinţilor;
- data ori locul naşterii;
- sexul.

Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

12. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial (copie xerox si original)

Solicitantul poate păstra vechiul act de identitate (dacă este încă valabil) până la primirea actului nou. În această situație va prezenta și o copie după actul de identitate.

Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate (buletinului) în cazul schimbării domiciliului din străinătate în România

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul schimbării domiciliului din străinătate in România sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 15 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate (original si fotocopie); pentru   paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră (original şi fotocopie)

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine; pentru paşaport sunt necesare copii ale filei   informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră

5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

9. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

10. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.

La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecatoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie, recunoscută de o instanţă din România.

Dacă minorii care îşi schimbă domiciliul din străinătate in România deţin paşapoarte româneşti, este necesară prezentarea acestora în vederea anulării şi restituirii.

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

Actele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate (buletinului) in cazul obtinerii cetateniei romane

Actele necesare pentru eliberarea CI in cazul obținerii cetățeniei române sunt:

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate: - se obţine de la ofiţerul de serviciu sau se descarcă Anexa 11 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate(original şi fotocopie);

3. Certificatul de naştere (copie xerox şi original)

4. Permisul de şedere sau cartea de rezidenţă în România (original şi fotocopie);

5. Un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identităţii, respectiv: actul de identitate /sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, etc.

6. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu (copie xerox și original) - actele cu care se poate face dovada adresei de domiciliu le gasiti la sfarsitul articolului acesta

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original)

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie-pentru mediul rural.

7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) - se poate achita la sediul nostru, la casieriile din Centrele de cartier ale Primăriei, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

8. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

9. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ (copie xerox şi original)

10. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor (copie xerox şi original)

11. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani aflaţi în îngrijirea solicitantului şi care locuiesc împreună cu acesta (copii xerox şi original)

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formula executorie, se prezintă copii traduse si legalizate.

Solicitanţii a caror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

In situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau copia hotărârii judecătoreşti prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul in România, situaţie în care se depune copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie.

La eliberarea actului de identitate, solicitantul va preda legitimaţia eliberată de Oficiul român pentru Imigrări, iar în situaţia în care nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

Dovada adresei de domiciliu

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente:
a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)
b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire in spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);
c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;
d) documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ:
- contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;
- contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;
- contractul de vânzare-cumparare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauza de abitaţie, uz sau uzufruct viager,
- contractul de schimb de locuinţe;
- contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
- contractul (convenţia) de partaj voluntar;
- contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;
- certificatul de moştenitor;
- hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:
- partajul unui imobil tip locuinţă,
- atribuirea dreptului de proprietate aunui imobil cu destinaţie de locuinţă,
- retrocedarea unui imobil
- costatarea uzucapiunii imobiliare
- hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă
- contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:
- din fondul locativ de stat,
- proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar),
- proprietate a unei persoane juridice;
- contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat la notar;
- extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile );
- intabulari eliberate de Judecătorie sau Oficiul de Cadastru
- titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare
- autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
- adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte ca solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).

INFORMAŢII UTILE
- Toate documentele se prezintă în original şi copie xerox
- Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa şi semna pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate,  în faţa lucrătorului de la ghişeu.
- Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate.
- În procura dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unei anumite persoane în locuinţa care este proprietatea sa. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie xerox.
- Procura generală de administrare a unui imobil  nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.
- Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit
- Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere” sau „Persoanwe care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere”
- În cazul în care uzufructuarul unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate nu este necesară declaraţia nudului proprietar, ca dovadă a adresei de domiciliu
- Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, în acest caz este necesară declaraţia uzufructuarului
- Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate
- Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului.
- În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului mai trebuie prezentate: statutul societăţii şi acordul reprezentantului legal privind stabilirea domiciliului
- În cazul în care sunt neconcordanţe întreadresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se prezenta un „Certificat de nomenclatură stradală” eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei.
- Locuitorii comunelor BÎRNOVA, CIUREA, HOLBOCA, HORLEŞTI, MOVILENI, TOMEŞTI, MIROSLAVA, REDIU, VALEA LUPULUI trebuie să prezinte adeverinţă de rol eliberată de Primărie din care să rezulte denumirea străzii şi numărul la care figurează imobilul în care locuiesc

Iasi 365 portalul iesenilor bine informaţi

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.)  precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport,  carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!

 

Poate vă interesează