Ianuarie 23, 2021

Acte diverse

Emiterea avizului de principiu de către SALUBRIS S.A. pentru constructii

Daca aveti de gand sa va construiti un imobil de orice natura va trebui sa va adresati celor de la Salubris Iasi, pentru emiterea avizului de principiu. Salubris are urmatoarele date de contact:

Adresa: Șoseaua Națională nr. 43, cod 700237, Iași – ROMÂNIA
Telefon: centrala: 0232/276244, dispecerat: 0232/270223,
Telefon verde: 0800-410610
Fax: 0232/266463

 

Emiterea avizului de principiu de către SALUBRIS S.A. se eliberează de către Salubris S.A. în baza Certificatului de Urbanism emis de Primăria Municipiului Iaşi.
Taxa pentru eliberarea avizului poate fi achitată la casieriile unității sau prin intermediul instituțiilor bancare partenere.
Documentația necesară trebuie să conțină:
 –  cererea tip completată – o regăsiți atașată în format electronic sau pe suport de hârtie la registratura unităţii;
 –  Copie după Certificatul de Urbanism,
 –  Copie după chitanţa cu care s-a achitat taxa pentru emiterea avizului.
Eliberarea acestuia se face în urma verificării existenţei contractului de salubritate (dacă este cazul) și a sumelor restante, fiind necesar ca solicitantul să le achite înaintea depunerii documentaţiei.

De asemenea la cei de la Salubris se mai poate cere si:

Colectarea, transportul si depozitarea deşeurilor inerte (rezultate din constructii etc)

Accesand linkul de mai sus aflati de ce anume aveti nevoie in cazul in care doriti sa scapati de deseurile care v-au ramas dupa ce ati terminat de construit un imobil.

Actele necesare pentru obtinerea avizului necesar bransamentului de apa si racordului de canalizare

Actele necesare pentru obtinerea avizului necesar bransamentului de apa si racordului de canalizare

Avizele necesare pentru bransamentul de apa si a racordului de canalizare se obtin de la SC Apavital Iasi

Adresa: Str Mihai Costachescu nr. 6
Telefoane:0232-215.410, 0232-215.411, 0232-215.412, 0232-215.413, Fax:0232-.212.741
Call Center: 0800.808.969, 0232-969

Bransament apa Iasi

Iata si programul de relatii cu publicul Apavital Iasi:

Birou relaţii publice

Luni-joi: 8:00-16:30, Vineri: 8:00-14:00

Pentru obţinerea unui aviz definitiv/principiu necesar branşamentului de apă şi racordului de canalizare:

 • 1.copie după titlul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.documentaţia tehnică care fundamentează avizul (pentru persoane fizice şi asociaţiile de proprietari, un formular tip care poate fi procurat de la Biroul Relaţii Publice – BRP - al APAVITAL Iaşi, în cazul agenţilor economici, un breviar de calcul întocmit de o firmă autorizată în proiectări instalaţii);

Pentru întocmirea documentaţiei tehnice de branşare la reţeaua de apă, separare consum apă şi racord la canalizare:

 • 1.copie după titlul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500 ;
 • 3.încheierea de şedinţă a judecătorului delegat (pentru asociaţiile de proprietari);
 • 4.breviar de calcul cu necesarul de apă şi cantitatea de apă uzată şi pluvială evacuată la canalizare (pentru persoanele juridice);
 • 5.pentru persoanele fizice se declară punctele de consum apă conform formularului obţinut de la BRP;
Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru amplasament construcţie:
 • 1.certificat de urbanism (se obţine de la Primăria Iasi);
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500  cu soluţia întocmită de proiectant de specialitate;
 • 3.memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de construcţie, întocmit de o persoană juridică autorizată (proiectant).

Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru reţelele electrice, gaze naturale, telefoane, termoficare, CET:

 • 1.certificat de urbanism;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500 cu soluţia întocmită de un proiectant de specialitate;
 • 3.memoriu tehnic de prezentare a lucrărilor de construire, întocmit de o persoană juridică autorizată.

Pentru obţinerea unui aviz apă-canal pentru schimbare titular de contract: *

 • 1.copie după actul de proprietate;
 • 2.două planuri topografice de încadrare în zonă scara 1:1000 şi două planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.declararea punctelor de consum în vederea schimbării branşamentului sau apometrului.

* Numai în cazul persoanelor fizice/juridice care nu păstrează condiţiile pentru care a fost eliberat avizul fostului utilizator.

Pentru obţinerea unui aviz şi întocmirea proiectului de montare contor pe branşament existent:

 • 1.copie dupa titlul de proprietate;
 • 2.doua planuri topografice de încadrare în zona scara 1:1000 şi doua planuri de situaţie scara 1:500;
 • 3.pentru persoane fizice - declararea punctelor de consum necesară la dimensionarea apometrului;
 • 4.pentru persoane juridice – breviarul de calcul privind necesarul de apă, întocmit de un proiectant de specialitate.

Aviz pentru extindere retele apa si canalizare;pentru devieri retele apa si/sau canalizare; pentru punere in siguranta retele apa si canalizare:

 • două exemplare din documentaţia tehnică (faza D.T.A.C.) avizată de un verificator autorizat;

Obs planurile topografice se pot obţine de la Primăria pe raza căruia se află imobilul, planurile topo anexate cărţii funciare sau ridicări topografice executate de topometrişti autorizaţi.

Cererile tip le gasiti la urmatoarea adresa .....

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!