Ianuarie 23, 2021

Acte diverse

Eliberarea duplicatului la certificatul de nastere (la cerere) in Iasi

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de nastere (Duplicat)

Certificatele de stare civilă se eliberează persoanelor îndreptăţite, odată cu întocmirea unui act în registrele de stare civilă – de naştere – sau ulterior, pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:
- părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani
- reprezentanţii legali

Solicitarea eliberării certificatelor de stare civilă se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

In Iasi actele se depun la Serviciul de Stare Civila din str. Vasile Alecsandri nr. 8, cod postal 700054. Ridicare lor se va face tot de aici.

Program de lucru cu publicul

Primiri si eliberari acte:
Luni: 08:30 - 14:30
Marţi: 08:30 - 14:30
Miercuri: 08:30 - 14:30
Joi: 10:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 13:30

Inregistrari decese:
Luni, marti, miercuri, joi, vineri 08:30 -12:30 si 13:30 -16:00
Sambata 08:00-12:00

Eliberari certificate:
Luni: 08:30-12:30
Marți: 12:30 - 16:30

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor la certificatele de nastere

Acte necesare pentru eliberarea duplicatelor la certificatele de nastere:

1. Cerere tip, se obtine de la ghiseu sau se descarca aici - se semneaza in momentul depunerii 

2. Act identitate titular sau persoana imputernicita (original si copie xerox)

3. Taxa de 11 lei achitata la Casieria Starii Civile

In cazul in care titularul nu se poate prezenta este necesara obtinerea certificatului se poate face prin Procura speciala autentificata de catre un notar public in care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila.

In cazul cetatenilor aflati in strainatate, duplicatul poate fi obtinut de o alta persoana imputernicita prin procura speciala notariala apostilata cf Conventiei de la Haga (in cazul tarilor semnatare ale acestei conventii) sau procura speciala consulara(eliberata de Ambasada sau Consulatul Romaniei din tara respectiva), in care se va mentiona expres ,,pentru obtinerea certificatului de nastere/casatorie/deces (dupa caz) de la starea civila”


Conditii de eliberare a unui duplicat la certificatul de nastere:

Solicitantul sa aiba asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:

1. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in Romania:  -buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.

Nota: Persoanele care au atat actul de identitate, cat si certificatul de stare civila pierdut, furat sau distrus pot obtine un nou certificat de stare civila astfel:

- In situatia in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, aceasta va depune atat cererea pentru obtinerea certificatului de stare civila, cat si pentru eliberarea actului de identitate la structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor.

- In cazul in care serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor care are in pastrare actul de stare civila nu este acelasi cu cel pe raza caruia persoana are domiciliul, acesteia i se va elibera, mai intai, o carte provizorie, in vederea procurarii certificatelor de stare civila.

2. Pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate - pasaportul turistic in care sa fie mentionat domiciliul in strainatate sau titlu de calatorie.

3. Pentru cetatenii straini:

- pasaportul turistic (cu viza romana – daca este cazul).
- actul de identitate cu care a intrat in Romania (pentru cetatenii membri ai U.E.)

Nota: persoanele cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care au acte de stare civila inregistrate la Iasi, pot solicita procurarea certificatelor astfel:

- personal;
- pe cale diplomatica (la Consulatul Romaniei din tara in care traiesc);
- prin imputernicit, cu procura speciala.

Certificatul de stare civila se poate elibera si altei persoane imputernicite (de titular) – prin procura speciala*

* sunt necesare anumite explicatii in legatura cu IMPUTERNICIREA – obiectul mandatului consta in obtinerea de catre imputernicit, in numele si pe seama titularului dreptului, a unor certificate de stare civila.

Serviciul Stare Civila Iasi

Situatii deosebite:
Cand certificatul este solicitat in folosul unei persoane grav bolnave, netransportabile, procurarea se poate face si de catre alte persoane, cu aprobarea primarului, sens in care se va prezenta:

- act identitate titular;
- act identitate solicitant;
- adeverinta medicala care sa ateste ca titularul este bolnav, netransportabil.

Acte necesare pentru inregistrarea nasterii unui copil in Iasi

Înregistrarea nasterii ce a avut loc in municipiul Iasi

 

Unde se inregistreaza nasterea copilului

Inregistrarea nasterilor ce au avut loc in municipiul Iasi se fac la

Serviciul de Stare Civila
Adresa: str. Vasile Alecsandri nr. 8.

 

Program de lucru cu publicul

Primiri acte nasteri - starea civila:
Luni: 08:30 - 12:30
Marţi: 14:00 - 16:15
Joi: 09:30 - 11:00 si 14:00 - 18:30

Eliberari acte nasteri - starea civila:
Miercuri: 08:30 - 12:30
Vineri: 08:30 - 12:30

 

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

Starea civila Iasi

 

Termenul de inregistrare al nasterii

Declararea naşterii se face în termen de  30 zile pentru copilul născut viu şi  în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere.

După împlinirea termenului de 30 de zile,întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Iași. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, depuse la instanţele de judecată până la data de 28 iunie 2016  se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.

 

Actele necesare pentru inregistrarea nasterii ce a avut loc in municipiul Iasi


1. Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular-tip, trebuie sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul / stampila unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;

2. Actul de identitate al parintilor si/sau al declarantului, daca nasterea nu este declarata de unul din parinti, original si copie xerox; 

3. Certificatul de casatorie al parintilor copilului, in original si copie xerox, daca sunt casatoriti, iar daca acestia poarta nume de familie diferit, declaratia scrisa cu privire la numele pe care il va dobandi copilul; 

4. Declaratia de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei, data de catre tata in fata ofiterului de stare civila care inregistreaza nasterea sau la notarul public, din care sa rezulte si numele de familie pe care il dobandeste copilul, la care se anexeaza consimtamantul mamei; in cazul tatalui minor acesta trebuie sa fie  asistat de reprezentantul legal.

5. Certificatul de naștere al mamei, original şi fotocopie, în cazul înregistrării copilului născut în afara căsătoriei.

 

În cazul in care unul dintre parinti este cetatean strain, mai sunt necesare urmatoarele acte:

a) Pasaportul parintelui cetatean strain, respectiv actul de identitate pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, in original si in copie xerox, si traducerea legalizata a filei care contine datele de identificare; 

b) Certificatul de casatorie al parintilor copilului si traducerea legalizata a acestuia, daca parintii sunt casatoriti; originalul certificatului si traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate  

c) Declaratie:
- cu privire la nationalitatea si domiciliul cetateanului strain, nationalitatea si domiciliul copilului;
- de recunoastere a copilului nascut in afara casatoriei si de incuviintare a purtarii numelui tatalui / mamei, daca este cazul;

 

Numele de familie si prenumele copilului

Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor.

În cazul in care parintii au nume de familie diferit sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnata de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) si prenumele copilului. 

Observatie importanta: Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putand opta pentru un nume corespunzator.

Domiciliul copilului

Daca la data inregistrarii nasterii parintii copilului au domicilii diferite inscrise in actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de catre parintele care solicita inregistrarea nasterii.

În situatia cand parintele nu se poate prezenta sa declare nasterea copilului, declaratia de domiciliu trebuie sa fie data la un notar public.

In cazul in care ati pierdut certificatul de nastere accesati linkul de mai jos pentru a vedea ce acte aveti nevoie si ce trebuie sa faceti:

Eliberarea duplicatului la certificatul de nastere in Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!