Ianuarie 23, 2021

Acte diverse

Actele necesare pentru cei care doresc sa se casatoreasca

Actele necesare pentru casatoria civila

Casatoria daca cel putin unul dintre soti are domiciliul stabil sau resedinta in municipiul Iasi se poate incheia la sediul

Serviciului de Stare Civila Iasi

Adresa:  str. Vasile Alecsandri nr. 8

Programul cu publicul - Serviciul de Stare Civila Iasi

Primiri si eliberari acte:
Luni: 08:30 - 14:30
Marţi: 08:30 - 14:30
Miercuri: 08:30 - 14:30
Joi: 10:30 - 18:30
Vineri: 08:30 - 13:30

Inregistrari decese:
Luni, marti, miercuri, joi, vineri 08:30 -12:30 si 13:30 -16:00
Sambata 08:00-12:00

Eliberari certificate:
Luni: 08:30-12:30
Marți: 12:30 - 16:30

Telefoane: 0232-410.314, 0232-244.586,
Fax: 0232-244.589
Email: stareacivila [at] dlep-iasi.ro

Interioare:
601 - Căsătorii, Registratură;
602 - Şef serviciu;
603 - Decese, Anexa 24;
604 - Naşteri;
605 - Arhivă;
608 - Resurse umane, administrativ;
609 - Acte încheiate în străinătate, schimbări nume;

 

Acte necesare

Acte necesare
Înainte  de  depunerea  dosarului  de  căsătorie  vă  rugăm să verificaţi concordanţa  între  datele  înscrise  în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume , prenume, CNP, etc)
Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.

 

Când ambii soţi se află la prima căsătorie

1. Actul de identitate - original şi copie;
Actele de identitate ale viitorilor soţi(original şi copie) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii.
Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.

2. Certificatul de naştere - original şi copie;

3. Certificat medical prenupţial - pentru ambii viitori soţi – original;
Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile(de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

4. Copie acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori;

 

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie

Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie pe  lângă  actele  precizate  mai  sus,  viitorul  soţ/soţie  va  prezenta  dovada  desfacerii/încetării  căsătorie anterioare, dosarul pentru casatorie trebuind sa contina urmatoarele acte:

1. Actul de identitate - original şi copie;
Actele de identitate ale viitorilor soţi(original şi copie) aflate în termen de valabilitate atât la data depunerii Declaraţiei cât şi la data oficierii.
Nu se acceptă acte de identitate deteriorate.

2. Certificatul de naştere - original şi copie;

3. Certificat medical prenupţial - pentru ambii viitori soţi – original;
Certificatele medicale prenupţiale sunt valabile 14 zile(de la data emiterii la data căsătoriei) şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

4. Copie acte identitate valabile a două persoane, în calitate de martori;

5. - sentinţă de divorţ rămasă definitivă(irevocabilă) / certificat de divorţ administrativ;
sau  -certificat deces al fostului soţ - original şi copie.

 

Locul unde se poate încheia căsătoria
Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi.

Stabilirea datei şi orei căsătoriei
- Direct la sediul Stării Civile, strada Vasile Alecsandri, nr. 8 - Biroul Căsătorii  
sau
- Online, pe bază de programare pe siteul http://www.dlep-iasi.ro/programare-casatorie.html

IMPORTANT: Datorită numărului mare de cereri într-un interval de 15 minute pot fi programate 2 căsătorii. Din acest motiv intervalul rezervat poate să apară disponibil şi după confirmarea programării.  Zilele în care nu se oficiază căsătorii sau nu mai sunt intervale libere disponibile programărilor on-line sunt marcate cu roşu. Programarea online se poate utiliza numai în cazul căsătoriilor încheiate între cetăţeni români.  

ATENŢIE ! Serviciul online de programare a căsătoriilor nu elimină cerinţa legală ca ambii soţi să se prezinte în termenul legal, în faţa ofiţerului stării civile, pentru a completa declaraţia de căsătorie şi a aduce actele necesare.

Locul şi data depunerii declaraţiei de căsătorie

- Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la Primăria Municipiului Iasi

- Nu este permisă întocmirea Declaraţiei de căsătorie prin împuternicit.

- Declaraţia  de  căsătorie  şi  documentele  necesare  se depun,  la sediul Serviciului de stare civilă, cu 10 zile calendaristice  înainte  de  încheierea  căsătoriei,  termen  în  care  se  cuprind  atât  ziua  când  a  fost  făcut ă declaraţia de căsătorie cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu: dacă doriţi  să  vă  căsătoriţi  SÂMBĂTĂ  -  25 august  2018 aveţi obligaţia de a depune dosarul JOI - 16 august 2018

Condiţii generale pentru încheierea căsătoriei

Vârsta matrimonială

Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.
Pentru  motive  temeinice,  minorul  care  a  împlinit  vârsta  de  16  ani  se  poate  căsători  în  temeiul  unui  aviz medical,  cu  încuviinţarea  părinţilor  săi  sau,  după caz,  a  tutorelui  şi  cu  autorizarea  instanţei  de  tutelă  în  a cărei  circumscripţie  minorul  îşi  are  domiciliul.  În  cazul  în  care  unul  dintre  părinţi  refuză  să  încuviinţeze căsătoria,  instanţa  de  tutelă  hotărăşte  şi  asupra  acestei  divergenţe,  având  în  vedere  interesul  superior  al copilului.
Dacă  unul  dintre  părinţi  este  decedat  sau  se  află  în  imposibilitate  de  a-şi  manifesta  voinţa,  încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Bigamia

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.

Interzicerea căsătoriei între rude.

Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea. Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.
În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.

Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră

Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.

Alienaţia şi debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.

Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria

Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.
Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.
Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

Comunicarea stării de sănătate

Căsătoria  nu  se  încheie  dacă  viitorii  soţi  nu  declară  că  şi-au  comunicat  reciproc  starea  sănătăţii  lor.
Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

 

 
Numele dupa casatorie

Acte necesare pentru casatorie Iasi

Viitorii soţi pot conveni:
1. Să păstreze numele dinaintea căsătoriei;
2. Să ia numele oricăruia dintre ei;
3. Să ia numele lor reunite;
4. Un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei iar celălalt să poarte numele lor reunite.

Nu se poate ca unul dintre soti sa pastreze numele avut anterior iar celalalt sa ia numele reunite (Ex: sotul Ionescu – sotia Popescu Ionescu)

La data oficierii, viitorii soti si martorii desemnati au obligatia de a prezenta actul de identitate original si valabil, NU copie xerox, permis auto, pasaport, etc.

Actul de casatorie se semneaza in clar de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila.

- La oficierea casatoriei actul de identitate al sotului care isi schimba numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat in termen de 15 zile. Celor care doresc sa calatoreasca in strainatate imediat dupa oficierea casatoriei si au actul de identitate invalidat le recomandam sa solicite informatii suplimentare de la institutiile abilitate.

Taxa de casatorie

Taxe de casatorie in zilele lucratoare:
- Nu se percepe  taxa pentru oficierea casatoriei in zilele lucratoare.

Taxe de casatorie in zilele nelucratoare:
- 97 lei pentru ziua de sâmbătă;
- 255 lei pentru ziua de duminică

Taxa de casatorie in afara sediului:
- 1.013 lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului (507 lei-persoane cu vârsta până la 30 de ani şi care sunt la prima căsătorie)  

Taxa se achita la casieria din incinta sediului Serviciului de stare civila, str. V. Alecsandri, nr. 8.

- Nu asiguram servicii foto-video.
- Înainte de depunerea dosarului de casatorie va rugam sa verificati concordanta intre datele  inscrise in certificatul de nastere si actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc).

 

Celebrarea casatoriei

Cum se semnează actele în momentul încheierii căsătoriei
Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

Martorii la căsătorie

Martorii  trebuie  să  fie  cetăţeni  majori  şi  să  posede  actul  de  identitate  aflat  în  termen  de  valabilitate  la momentul oficierii.  
Nu  pot fi  martori  la  încheierea  căsătoriei  cetăţenii  care  nu  înţeleg  limba vorbită (fără  traducător autorizat) incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele.
Martorii  pot  fi:  rude  sau  afini,  indiferent  de  grad,  prieteni,  etc  şi  atestă  faptul  că  soţii  şi-au  exprimat consimţământul personal şi liber.

Momentul încheierii căsătoriei

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.
Ce se întâmplă cu actul de identitate
Ofiţerul  de  stare  civilă anulează  cartea  de  identitate  a  soţului  care-şi  schimbă  numele  de  familie  prin căsătorie - anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.
Persoana a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie - sub sancţiunea amenzii.

Limba în care se încheie căsătoria

Oficierea căsătoriei se face în limba română.
Căsătoria  se  încheie  în  limba  română  şi  va  fi  tradusă  într-o  limbă  străină,  prin  intermediul  unui  traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

Fotografii şi filmări

Nu se percepe taxă şi nu asigurăm servicii foto-video.

Oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă Iași

Regulament de aplicare a taxei speciale pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași

Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 24 alin. 2 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, numai Primarul municipiului Iași va aproba cererile de oficiere în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași,denumit pe scurt S.S.C.

Art. 2
Primarul municipiului Iași va oficia căsătoriile în afara sediului Serviciului Stare Civilă al Municipiului Iași.

Art. 3
Se oficiază căsătorii în afara sediului S.S.C. în zilele de luni, marți, miercuri, vineri sâmbătă și duminică cu excepția cazurilor în care acestea sunt declarate sărbători legale sau zile nelucrătoare. Nu se oficiază căsătorii în restaurante sau alte locații de alimentație publică.

Art. 4
Se oficiază căsătorii în afara sediului în următoarele intervale orare :
- luni, marți, miercuri - 17.00 - 19.00
- vineri - 15.30 - 17.30
- sâmbăta - 15.00 - 19.00 în funcție de programul oficierilor de la sediu
- duminica - 14.00 - 16.00

Art. 5
Intervalul de programare a căsătoriilor este de 45 de minute, timpul necesar atât pentru oficiere cât și pentru deplasarea până la următoarea locație.

Art. 6
Cererile se depun cu 30 de zile înainte de data încheierii căsătoriei, la secretariatul primarului mun. Iași. Rezoluția cererii va fi comunicată telefonic solicitanților, iar cererea va fi ridicată de unul dintre viitorii soți în vederea depunerii acesteia la S.S.C.

Art. 7
În cazul rezoluției favorabile, solicitanții vor achita taxa de 500 lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului Serviciului de stare civilă pentru persoanele cu vârsta până la 30 de ani si care sunt la prima căsătorie sau 1000 lei pentru celelalte cazuri și vor atașa chitanța și cererea aprobată la dosarul de căsătorie.

Art. 8
Depunerea dosarului de căsătorie se va face cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art. 9
Dacă din motive obiective, Primarul municipiului Iași nu va putea oficia căsătoria, taxa se returnează plătitorilor iar căsătoria va fi programată și se va încheia la sediul S.S.C.

Art. 10
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Primarul municipiului Iași va fi asistat de un ofițer de stare civilă din cadrul S.S.C. care va prelua și transporta registrele și certificatele de căsătorie de la sediul S.S.C. la și de la locul stabilit. Transportul va fi asigurat de primăria municipiului Iași. Pentru asigurarea securității documentelor și registrelor de stare civilă, pe parcursul deplasării ofițerul de stare civilă va fi însoțit de un polițist din cadrul Poliției Locale Iași.

Art. 11
Taxa se constituie venit la bugetul local al Municipiului Iași.

Indemnizatia de crestere copil - informatii complete

Indemnizatia de crestere a copilului

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată.
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 650 lei; 

Conditiile pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului:

Pentru a putea beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, părinţii, tutorii ori persoanele care îl au pe copil în plasament trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă domiciliul sau reşedinta pe teritoriul României;
- să locuiască împreună cu copilul şi să se ocupe de creşterea şi îngrijirea acestuia;
- să fi realizat venituri supuse impozitului pe venit 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii, adopţiei, ori luării în plasament a copilului.

 

Variantele de indemnizatie

Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform O.U.G nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu modificările si completările prevazute de Legea 66/2016 si H.G 449/2016.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii (au realizat 12 luni în ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului, venituri supuse impozitului sau au fost în perioade de stagiu asimilate ), pot beneficia opţional de următoarele drepturi:
- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
- Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată;
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 650 ron;

 dac-iasi-sediu

Actele necesare pentru depunerea dosarului de indemnizaţie

Actele necesare pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului (600 lei/85% din venitul net) sau pentru Stimulent (500 lei) 

- Cerere tip ;

- Documente de identitate ale părinţilor (B.I./C.I./C.I.P.) – in original si copie;

- Certificatul de naştere al copilului – în original şi copie;

- Certificat de căsătorie,

- Extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

- Dosar cu sina;

Pentru salariati:

- adeverinta tip - format nou(Anexa 2), eliberata de catre angajator, din care sa reiasa indeplinirea conditiilor legale privind stagiul de cotizare si veniturile nete realizate (12 luni, in ultimul an inainte de nasterea copilului);

Observatie: adeverinta tip - format nou (Anexa 2) mentioneaza si numarul de zile lucrate, concediu medical si de odihna pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- copie a cererii inaintata catre angajator pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului pana la 2 ani (sau pana la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobata, semnata, stampilata, inregistrata, copie conform cu originalul;

- act aditional si/sau decizia de suspendare a contractului de munca, incepand, cel mai repede, cu a 43-a zi de la nastere sau dupa terminarea concediului de maternitate, in original sau copie conform cu originalul.

 Pentru persoanele care au realizat venituri din activitati independente:

- decizii de impunere si adeverinte de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori  naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);

- certificat de atestare fiscala pe firma;

- document doveditor privind suspendarea activitatii pe perioada concediului de crestere a copilului;

- pentru avocati, se solicita suplimentar: declaratiile 200 si 220 si adeverinta eliberata de catre Barou.

 

OBSERVATIE: pentru acordarea stimulentului, decizia de suspendare a contractului de munca va fi inlocuita de adeverinta eliberata de catre angajator din care sa rezulte reluarea activitatii.

OBSERVATIE: La depunerea documentatiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinti si ale copiilor in ORIGINAL !!!

 

Unde se depun actele

Actele pentru acordarea indemnizatiei se depun la Directia de Asistenta Sociala Iasi (str Mitropolit Varlaam nr 54)

La DAS Iasi se poate ajunge cu autobuzele 30, 42, 43, 46 coborandu-se la Casa Sindicatelor.

Program cu publicul DAS Iasi depuneri acte:

Luni: 8.30 - 12.30,
Marti: 8.30 - 12.30
Joi: 12.30 - 16.00

Cand inceteaza si când se suspenda dreptul la indemnizatie

Dreptul la indemnizaţii încetează cu ziua următoare celei în care:

a) copilul a împlinit vârsta de un an sau, după caz, 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) a avut loc decesul copilului.

 

Dreptul la indemnizaţii se suspendă începând cu ziua următoare celei în care:

a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti;

b) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie;

d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament;

e) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei;

f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată;

g) se constată că timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate;

i) beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;

j) beneficiarul a decedat.

 

IMPORTANT

Dupa depunerea actelor eventualele probleme cu dosarul va trebui sa le rezolvati la Agentia Judeteana pentru Plăți și Inspecție Socială de pe strada Silvestru nr 1 bloc L6-7 (Langa Gara Centrala - vizavi de Autogara de la Vama Veche ).

Adresă AJPIS Iasi:   Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, mun. Iaşi, jud. Iași
Telefon AJPIS: 0232-210.980; 0232-213.887
Fax:  0232-210.980; 0232-213.887
E-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programul cu publicul AJPIS Iasi este:

Luni -Joi: 08.30 - 16.30
Vineri: 08:00 - 14:00

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!