iasi 365 2018 logo 4

Eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în cazul pierderii/furtului/deteriorării –
(art.13 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de înmatriculare în cazul în care acesta a fost pierdut sau furat sau deteriorat aveţi nevoie de următoarele:

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
d) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 30 lei (vezi şi secţiunea Taxe);
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-menţionate se solicita şi copia certificatului de înregistrare a societăţii, delegaţia şi actul de identitate delegat.

Deci pentru persoane juridice sunt necesare:

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
d) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 30 lei (vezi şi secţiunea Taxe);
e) copia certificatului de înregistrare a societăţii;
f) delegaţia şi actul de identitate al delegatului, în original şi în copie.

Documentul original prevăzut lit. e),în cazul persoanelor fizice, sau f) pentru persoane juridice, se restituie pe loc, după confruntarea cu copia. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului.

certificat-inmatriculare-

Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu.

 Documentele se eliberează pentru:

    - persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

    - persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...