iasi 365 2018 logo 4

 Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta -
(art.14 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Documente necesare :

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă "Registrul Auto Român" (original şi copie) – dacă modificările se referă la vehicul;
c) fisa de înmatriculare a vehiculului, vizata de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale numai în cazul modificărilor ce se referă la schimbarea: domiciliului titularului, a reşedinţei cetăţenilor străini, a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ, schimbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrică diferită;
d) vechiul certificat de înmatriculare - original;
e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 30 lei;
f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.


Documentul original prevăzut lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului.

În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele sus-menţionate, plăcuţele cu vechiul număr de înmatriculare, dovadă de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

În cazul în care proprietarul vehiculului intenţionează transferarea dreptului de proprietate a vehiculului şi optează pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare cu depunerea documentelor sus-menţionate, dacă cererea pentru păstrarea combinaţiei şi cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Proprietarul ce solicita păstrarea combinaţiei de număr de înmatriculare asigura şi păstrarea fizică a plăcutelor cu numărul de înmatriculare.

Eliberare certificat inmatriculare in cazul schimbarii unor date din acesta

Termenul de eliberare a documentelor de înmatriculare este de 2 ore de la depunerea dosarului la ghişeu. Documentele se eliberează pentru:

    persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procura notariala), în baza documentului de identitate;

    persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...