Acord de functionare

Actele necesare pentru eliberare acordului de functionare in Iasi conform datelor publicate pe site-ul Primariei Iasi

 

• cerere tip din Registratura Generala a Primariei Iasi
• abonament valabil pe anul in curs, in cazul tonetelor capsulate si chioscurilor (copie xerox)
• autorizatia de construire in cazul chioscurilor - copie xerox
• autorizatia sanitara de functionare vizata pe anul in curs sau anexa la certificatul de inregistrare pentru punctul de lucru - copie xerox
• certificatul de inmatriculare (inregistrare) - copie xerox
• declaratia tip, pe propria raspundere, pentru categoria de local (2 exemplare din Registratura semnate si stampilate) - pentru unitatile de alimentatie publica

Din aceeasi categorie