Admitere 2019 Facultatea de Geografie şi Geologie din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Geografie si Geologie Iasi

 

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.074, 0232-201.075, fax 0232-201.474

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei (pentru specializarile de la Geografie și Știința mediului)
- 150 lei (pentru domeniile Geochimie și Inginerie geologica)

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxa scolarizare 2019-2020:

- 3900 lei Geografia turismului (în limba franceză si in limba engleza - in curs de acreditare)
- 3600 lei Inginerie geologica
- 3000 lei Geografie, Geografia turismului, Hidrologie si meteorologie, Planificare teritoriala si Geografia mediului

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

- 50% media examenului de bacalaureat;
- 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceză se va susține un interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS. Interviul în limba franceză are loc în perioada 13-17 iulie, între orele 9.00-17.00, sala B663.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

- 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română) din cadrul examenului de bacalaureat;
- 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică) din cadrul examenului de bacalaureat;
- 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Domeniul Geografie - vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.
Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

 

Acte necesare inscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (Anexa V), cu o structură unică compusă din date generale, comune tuturor facultăţilor (partea I), şi elemente specifice fiecărei facultăţi (partea a II-a), la care se anexează următoarele acte:

  • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educație (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va atașa o adeverinţă de la Universitatea/ Facultatea unde are actele în original);
  • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
  • Certificat de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizat (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
  • Pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară precizare „apt pentru efort fizic”;
  • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • 2 fotografii tip buletin de identitate;
  • Alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc.).

Numar de locuri pe specializari

 

Geografie (Specializarea Geografie, Planificare teritorială, Geografia turismului si Hidrologie şi meteorologie )

1.1 Buget - 200 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 100 locuri

Geografie (Specializarea Geografia turismului (în limba franceză))

1.1 Buget - 15 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

Geografie (Specializarea Geografia turismului (în limba engleză))

1.1 Buget - 50 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

 

Stiinta mediului (Specializarea Geografia mediului)

1.1 Buget -  30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

Geologie (Specializarea Geochimie)

1.1 Buget -  30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

Inginerie geologica (Specializarea Inginerie geologica)

1.1 Buget -  30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

Admitere 2019 Facultatea de Geografie si Geologie din Iasi