Decembrie 08, 2023

Admitere 2019 Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din Iasi

 

Admitere 2019 Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

 

Adresa: Str Toma Cozma nr. 3
Tel: 0232-201.028, fax: 0232-210.660

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei pentru fiecare specializare

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 3300 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi
- Media de la bacalaureat (100%).
- Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):
- Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dictie. Data probei: 19 iulie, ora 8.00
- Media de admitere: 100% media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.


La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE

Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
- Premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele scolare de stiinte exacte si de discipline socio – umane nationale si internationale.

 

Acte necesare inscriere

 Acte necesare inscriere admitere:

- Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de Ministerul Educației în original - pentru media la bacalaureat.
- Foaia matricolă în original - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
- Certificat de naştere, în copie legalizată.
- Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
- Copie după buletinul/cartea de identitate.
- Adeverinţa medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar).
- Diploma de licenţă/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare şi adeverinţă de la facultatea respectivă în care să fie precizate numărul de semestre buget/taxă + numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
- O fotografie color tip buletin de identitate.
- Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau la Agenţiile BRD).
- Fişa de înscriere aflată în sala de completare. Pentru a se reduce timpul de aşteptare în sala de completare, rugăm pe cei care au posibilitatea să o descarce de pe site şi să vină cu ea completată: fişele vor fi afişate aici în curând.
- Dosar plic.

 

Numar de locuri pe specializari

Psihologie (Invatamint de zi)

1.1 Buget - 129 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 168 locuri

 

Psihologie (Invatamint la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 100 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarea Pedagogie - zi)

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarile  Pedagogie socială - zi)

1.1 Buget - 0 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarile Psihopedagogie specială - zi)

1.1 Buget - 50 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 19 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarile Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi)

1.1 Buget - 100 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 60 locuri

 Admitere 2019 Facultatea de Psihologie din Iasi

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!