Decembrie 08, 2023

Admitere 2019 Facultatea de Chimie din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Chimie

 

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.063, 0232-201.363, fax: 0232-201.313

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 150 ron

 

Taxe scolarizare 2019 -2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 3500 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale de Chimie;
Premii şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
Premii si mentiuni la Concursul National “C. D. Nenitescu”;
Premii şi menţiuni la Olimpiade de Fizica si Biologie;
Premii şi menţiuni la Concursul de Chimie “Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;
Premii şi menţiuni la Concursul “Chimia – prieten sau dusman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. Bucuresti;
Premii şi menţiuni la Concursul “Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Univ. “Babes-Bolyai” Cluj – Napoca.

 

Acte necesare inscriere

Actele necesare:

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

  • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original;

- Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din afara universităţii  noastre, va depune copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

- Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din cadrul universităţii noastre, va depune copii xerox după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

  • Buletinul/cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
  • Certificatul de naştere în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, numai pentru candidatele căsătorite;
  • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
  • Adeverinţă medicală tip (eliberată  de medicul de familie sau de către Dispensarul medical din Complexul Studenţesc “Titu Maiorescu”) eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, precum şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
  • Dosar plic;
  • Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2017 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă.

NOTĂ: Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă!

 

Numar de locuri pe specializari

 

Chimie (specializarea Biochimie tehnologica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 20 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 15 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Chimie (specializarea Chimie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 21 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 15 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 2 loc

 

Chimie (specializarea Chimie medicala)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 21 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 20 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

Admitere 2019 Facultatea de Chimie din Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!