Admitere 2019 Facultatea de Biologie din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Biologie

 

Adresa: Bd Carol I nr. 22
Tel: 0232-201.072, 0232-201.073 Fax 0232-201.472

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei inscriere un domeniu
- 300 lei pentru doua domenii

 

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

3500 ron pentru Biologie si Biochimie
3000 ron pentru Ecologie si protectia mediului

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii: premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

 

Acte necesare inscriere

Actele necesare (ce acte trebuie sa contina dosarul de admitere):

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează următoarele acte:

  • diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va atașa o adeverință de la universitatea/facultatea unde are actele în original);
  • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
  • certificat de naștere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul).
  • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • 2 fotografii tip buletin de identitate;
  • chitanță care atestă plata taxei de înscriere;
  • fișă de înscriere;
  • dosar plic.

 

Numar de locuri pe specializari

Biologie (specializarea Biochimie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 40 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 4 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 1 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Biologie (specializarea Biologie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 90 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 4 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 4 locuri

1.5 Rromi - 1 loc

1.6 Locuri cu taxa - 35 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Ştiinţa mediului (specializarea Ecologie şi protecţia mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 25 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 1 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 1 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Admitere 2019 Facultatea de Biologie din Iasi