Admitere 2019 Facultatea de Litere din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Litere din Iasi

 

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.052,  0232-201.053, fax 0232-201.152

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei pentru fiecare specializare

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2400 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premiul I, II si III la olimpiadele nationale si internationale de limba și literatura romana si limbi straine (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, latina, greaca), obtinute in clasele a XI-a şi/sau a XII-a (in anul scolar 2013/2014 si/sau 2014/2015).

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare inscriere admitere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune la facultate copia legalizată a diplomei + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • Foia matricolă (în original) (sau copie legalizată, dacă originalul a fost depus la altă facultate);
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală;
 • Adeverinţă de student din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri universitare;
 • Diploma de licenţă (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii licenţiaţi care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza isj);
 • Dosar plic (atenţie: nu dosar cu şină).

 

Numar de locuri pe specializari

 

Limbă şi literatură romana - Literatură universală şi comparată

Limbă şi literatură romana - o Limba si literatura moderna (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

1.1 Buget - 110 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

O Limba si literatura moderna A (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limbă şi literatură romana

Limba si literatura moderna A (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) -Limba si literatura moderna B (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

Limba si literatura moderna A (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Literatură universală şi comparată

1.1 Buget - 190 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 105 locuri

 

Limbă şi literatură (Specializarea Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B))

1.1 Buget - 12 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 5 locuri

 

Literatură universală şi comparată - Limba si literatura moderna (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

1.1 Buget - 17 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 3 locuri

 

Limbi moderne aplicate (Specializarea Traducere şi interpretare (dublă specializare, în combinaţie cu urmatoarele limbi: engleză, franceză, germană) - zi)

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

 

Studii culturale (Specializarea Studii americane - zi)

1.1 Buget - 18 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 6 locuri

 

Ştiinţe ale comunicării (Specializarea Jurnalism - zi)

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

 Admitere 2019 Facultatea de Litere din Iasi

Din aceeasi categorie

Admitere 2019 Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino" din Iasi

Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

Admitere 2019 Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor