Admitere 2019 Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din Iasi

 

Admitere 2019 Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

 

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.070, fax 0232.201.470

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2018:

- 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
- 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamt)

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 3000 lei zi
- 2900 lei pentru invățământ la distanță (I.D.)

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
La specializările Administrarea Afacerilor și Economics and finance (în limba engleză) candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

 

Acte necesare inscriere

Candidații aflați la prima înscriere:

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Minsterul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate, în copie simplă;
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administrationşi Economics and Finance;

-          Acesta trebuie să fie eliberat de instituţii recunoscute de Ministerul Educației, obţinute în ultimii ani (2013 – 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C);

-          Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi;

 

Numar de locuri pe specializari

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Administrarea afacerilor (în limba engleză))

1.1 Buget - 42 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 42 locuri

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor)

1.1 Buget - 89 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 89 locuri

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (Specializarea Informatică economică)

1.1 Buget - 70 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 70 locuri

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (Specializarea Statistică şi previziune economică)

1.1 Buget - 41 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 29 locuri

 

Contabilitate (Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune - invatamant zi)

1.1 Buget - 105 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 110 locuri

 

Contabilitate (Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 130 locuri

 

Economie şi afaceri internaţionale (Specializarea Economie şi afaceri internaţionale - invatamant zi)

1.1 Buget - 80 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 80 locuri

 

Finanţe (Specializarea Finanţe şi bănci - invatamant zi)

1.1 Buget - 99 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 106 locuri

 

Finanţe (Specializarea Finanţe şi bănci - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 50 locuri

 

Management (Specializarea Management - invatamant zi)

1.1 Buget - 88 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 88 locuri

 

Management (Specializarea Management - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 150 locuri

 

Marketing (Specializarea Marketing - invatamant zi)

1.1 Buget - 86 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 86 locuri

 

Ştiinţe administrative (Specializarea Administraţie publică - invatamant zi)

1.1 Buget - 150 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

 

Ştiinţe administrative (Specializarea Administraţie publică - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 75 locuri

 

Admitere 2019 Facultatea de Economie din Iasi