Featured

Admitere 2019 Facultatea de Automatică şi Calculatoare din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Automatică şi Calculatoare

 

Adresa: Bld. Dimitrie Mangeron nr. 27
Tel: 0232-278.680 int 1331, tel/fax: 0232-231.343

 

Perioada inscriere 

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 15-20 iulie 2019
Sustinere test grila la matematica (din programa bac m_mate_info): 22 iulie 2019
Afisare rezultate test grila: 22 iulie 2019   
Afisare rezultate preliminare admitere: 23 iulie 2019

 

Depunere acte in original

Etapa I: 23-25 iulie 2019
Afisare rezultate etapa I: 25 iulie 2019

Depunere acte in original - Etapa II: 26 - 29 iulie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  29 iulie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 16-17 septembrie 2019
Sustinere test grila la matematica (din programa bac m_mate_info): 18 septembrie 2019
Afisare rezultate test grila: 18 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 19 septembrie 2019

 

Depunere acte in original

Depunere acte in original: 19, 20, 23 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 23 septembrie 2019

Taxa admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei

Candidații români de pretutindeni nu plătesc taxă de înscriere.

Taxe scolarizare 2019 -2020

Taxe scolarizare 2019-2020 :

- 3000 lei

Conditii Admitere

Metoda de selecție
Informații generale cu privire la metoda de selecție

Admiterea se realizeaza pe facultate, cu optiuni pentru cele doua domenii de studii.

La înscriere se depune un singur dosar si se plateste o singura taxa de admitere, indiferent de numarul de optiuni.

Admiterea la Facultatea de Automatica si Calculatoare se face pe baza unui test de matematica si a mediei de la bacalaureat. Testul de matematica se bazeaza pe programa de matematica M_mate-info. Media de admitere se calculeaza conform formulei:

MA = 0,8*NTG + 0,2*MB
unde:

    MA = Media de Admitere
    NTG = Nota la testul grila
    MB = Media la examenul de Bacalaureat

Obs: Nota la testul grila trebuie sa fie mai mare sau egala cu 5.

Metoda de repartiție

Repartizarea pe optiuni a candidatilor declarati admisi se va face în functie de Media de Admitere, în ordine descrescatoare, la prima optiune exprimata în cererea de înscriere la care mai sunt locuri libere. Pentru medii de admitere egale, departajarea se va face astfel:

    Nota la proba de Matematica/Informatica/Fizica la Bacalaureat (NMIFB)
    Media examenului de Bacalaureat (MB)

Condiții speciale de admitere / Admitere olimpici

I. Este admis fără examen Castigatorul locului I la concursul “IT Marathon”, sectiunea “Programator junior” organizat de LSAC in colaborare cu Facultatea de Automatica si Calculatoare

II. Sunt admisi fara examen candidatii care în clasa a XI-a sau/si a XII-a au luat premiul 1, 2, 3 sau mentiune la unul din concursurile urmatoare aflate pe lista de finantare a Ministerului Educatiei Nationale din România:

Concursuri naționale

    Olimpiada Nationala de Informatica
    Olimpiada Nationala de Tehnologia informatiei
    Olimpiada Nationala de Matematica
    Olimpiada Nationala de Fizica

Concursuri internaționale

    Olimpiada Internationala de Matematica
    Balcaniada de Matematica
    Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori
    Olimpiada Internationala de Matematica pentru eleve
    Olimpiada de Matematica pentru Liceele Maghiare din Europa
    Olimpiada Internationala de Fizica
    Concursul International Bilateral de Fizica
    Concursul International „Young Physicist Tournament”
    Olimpiada Pluridisciplinara „Tuymaada”
    Olimpiada Internationala de Stiinte pentru Juniori
    Olimpiada Internationala de Informatica
    Olimpiada de Informatica a Tarilor din Europa Centrala
    Balcaniada de Informatica
    Balcaniada de Informatica pentru Juniori
    Turneul de Informatica

Pentru mai multe detalii, va rugam sa va adresati secretariatului facultatii:
Tel.: +40-232-278680 / int. 1331
Tel/fax: +40-232-231343
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Acte necesare inscriere

1. Fişa de înscriere tip care se completează on-line. Modelul fişei de înscriere va fi disponibil pe pagina web a facultăţii.
ATENŢIE! Simpla  completare  on-line  a  fişei  nu  asigură  înscrierea  la  concursul  de  admitere. Pentru finalizarea înscrierii este necesară depunerea dosarului complet la sediul facultăţii.
2. Diploma de bacalaureat– original
3. Diploma de bacalaureat –copie simplă
Observaţii
- Absolvenţii examenului  de bacalaureat sesiunea  iulie 2016 se  pot  înscrie  şi  cu  adeverinţa  de promovare
a examenului de bacalaureat în original sau copie legalizată.
- Adeverinţa de  absolvire  a  examenului de  bacalaureat  nu  mai  este  valabilă din  momentul  eliberării diplomei de bacalaureat.
- Candidaţii înscrişi în sesiunea iulie 2016 la mai multe facultăţi se pot înscrie cu o copie legalizată a diplomei  de  bacalaureat  sau  a  adeverin
ţei  de  absolvire  a  examenului  de  bacalaureat şi  cu  o adeverinţă din care să rezulte că actele în original sunt depuse la o altă facultate.
- Pentru înscrierea numai pe locuri cu taxă este suficientă diploma de bacalaureat în copie legalizată.
- Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi  ai  Confederaţiei  Elveţiene  vor  prezenta  Atestatul  de  echivalare  a  diplomei  de  bacalaureat,
eliberată  de  Centrul  de  Recunoaştere  a  Diplomelor,  Certificatelor  şi  Titlurilor  Universitare  din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice.
4. Foaia matricolă a tuturor anilor de studii de liceu – original
5. Foaia matricolă a tuturor anilor de studii de liceu – copie simplă
6. Certificatul de naştere –copie legalizată
7. Cartea de identitate –copie simplă
8.  Adeverinţă  medicală  tip  (eliberată  de  cabinetul  medical  al  liceului absolvit sau  de  medicul  de
familie) –original  sau  copie  legalizată .  Adeverinţa  trebuie  să  specifice  "nu  este  în  evidență  cu boli   psihice   și   infecțio-contagioase".
Acolo   unde   este   cazul,   se   va   aduce   avizul psihologic/psihiatric.
9. 3 fotografii color 3 x 4 cm – decupate, cu numele candidatului scris pe spatele fiecărei fotografii
10. Dosar plic completat conform modelului de pe site - ul facultății (Admitere licență–Acte necesare)
11.  Declarație  de  confirmare  a  locului – conform  modelului  de  pe  site - ul  facultății  (Admitere  licen
ță– Acte necesare)
12. Chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere pentru candidaţii care plătesc taxă de inscriere sau
(i) Cerere pentru pentru scutire de taxă (existentă la comisia de înscriere) pentru candidaţii scutiţi de taxa de înscriere
şi anume:
- copiii personalului didactic;
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi .
(ii)şi unul din următoarele acte:
- adeverinţa  de  salariat  eliberată  de  unitatea  de  învăţământ  şi vizată de  Inspectoratul Şcolar (pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar);
- adeverinţă de salariat pentru cadrele didactice din alte Universităţi;
- adeverinţă de salariat pentru personalul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi;
- adeverinţă de asistat social pentru cei din casele de copii şi din plasament familial;
- copie legalizată după certificatele de deces ale ambilor părinţi.
Pot  beneficia  de  scutire  de  taxă de  admitere numai candidaţii  care  au la dosarul  de concurs în momentul înscrierii diploma de bacalaureat în original.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Domeniu de studii: Calculatoare și tehnologia informației

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 172 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Absolvenți licee din mediu rural: 1 loc

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 5 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 2 locuri

 

Domeniu de studii: Ingineria sistemelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 136 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 9 locuri

1.3 Absolvenți licee din mediu rural: 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 1 locuri

Admitere 2019 Facultatea de Automatica si Calculatoare

Daca sunteti interesati de admiterea 2017, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> Lista facultati Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!