Admitere 2019 Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial din Iasi

 

Admitere 2019 Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

 

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr.59
Tel/fax 0232-242.109

 

Perioada inscriere

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxa scolarizare 2019 - 2020

- 2700 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

1. Candidatul opteaza pentru concurs de dosare sau pentru examen constand dintr-un test grila la Matematica, nivel M2.

Media de admitere la concursul de dosare se limiteaza la 10 si se calculeaza astfel :

MG = 0,5MBac +0,5*K* MEc ,

unde

K = 1.0 pentru candidatii care nu au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica
K = 1.3 pentru candidatii care au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica din programa M2
K = 1.5 pentru candidatii care au sustinut examen de Bacalaureat la Matematica din programa M1

MBac– este media obtinuta la Bacalaureat
MEc– este nota obtinuta la Bacalaureat la proba obligatorie a profilului (matematica sau istorie)..

2. Pentru candidatii care aleg admiterea prin examen, media de admitere este nota obtinuta la examen.

Sunt admisi fara concurs de admitere candidatii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii la fazele nationale ale olimpiadele scolare si/sau la alte concursuri nationale sau internationale inclusiv la Concursul National de Matematica “Adolf Haimovici” si primesc o bonificatie de doua puncte la media finala, candidatii care au obtinut premii sau mentiuni la fazele judetene ale concursului national de matematica “Adolf HAIMOVICI” sau la concursul de creativitate mecanica “Dumitru MANGERON” organizate de ISJ Iasi si Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:
1. Media generala obtinuta la Bacalaureat;
2 . Nota obtinuta la Bacalaureat la proba obligatorie a profilului;
3. Nota obtinuta la Bacalaureat la proba la alegere a profilului;

Acte necesare inscriere

Acte necesare admitere:

1. Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original si in copie legalizata;

Pentru candidatii care promoveaza examenul de Bacalaureat in sesiunea iunie – iulie 2014, pentru prima sesiune de admitere, respectiv august – septembrie 2013 pentru a doua sesiune de admitere, se accepta, in locul diplomei de bacalaureat, o adeverinta eliberata de liceu, in care se mentioneaza atat media generala obtinuta la bacalaureat cat si notele obtinute la probele sustinute. In acest caz candidatii vor semna declaratia de la punctul 8.

2. Certificatul de nastere, in copie legalizata;
3. Adeverinta medicala tip;
4 . Doua fotografii tip carte de identitate;
5. Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care urmeaza o a doua specializare in paralel;
6 . Diploma de licenta sau de absolvire, in original sau copie legalizata, pentru cei care doresc sa urmeze o a doua specializare;
7 . Declaratii privind luarea la cunostinta de necesitatea aducerii Diplomei de Bacalaureat in original pana la data stabilita pentru fiecare sesiune de concurs (formular tip existent la Comisia de Inscriere);
8 . Adeverinta eliberata de comisia de admitere de la facultatea la care candidatul a depus documentele in original, prin care se atesta inscrierea cu acte in original. In acest caz documentele vor fi depuse in copie legalizata iar candidatul va semna declaratia de la punctul 7.
9 . Chitanta de plata a taxei de inscriere (se platese in cadrul secretariatului facultatii, etaj I) sau acte doveditoare privind scutirea de la plata taxei

Pentru scutirea de taxa pot fi atasate la dosar, dupa caz: 1. Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant si vizata de inspectoratul scolar judetean in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice in invatamantul preuniversitar; 2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior in cazul copiilor a caror parinti sunt cadre didactice universitare sau angajati ai Universitatii Tehnice “Gh. Asachi” Iasi; 3. Copii legalizate dupa certificatul de deces al parintilor sau adeverinta eliberata de Centrul de plasament in cazul copiilor orfani sau asistati).

 
Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Domeniu de studii: Inginerie industriala

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 90 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 4 locuri

2. Rromi

Buget 1 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 14 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 7 locuri

 

Domeniu de studii: Inginerie mecanica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 51 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 1 loci

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 7 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 3 locuri

 

Domeniu de studii: Inginerie si management

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 48 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

 

Admitere 2019 Facultatea de Constructii de Masini

Din aceeasi categorie

Admitere 2019 Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino" din Iasi

Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

Admitere 2019 Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor