Decembrie 08, 2023

Admitere 2019 Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

 

Admitere 2019 Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 65
Tel/fax 0232-270.804, 0232-278.683 int 2151

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

facultatea de hidrotehnica geodezie si ingineria mediului Iasi365

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare in anul scolar 2019-2020

- 2000 lei 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

Acte necesare inscriere

Acte / documente necesare pentru inscriere  (Ciclul I licenta):
1. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire; (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2017). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată. Obs. In adeverinţa de absolvire să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la probele examenului de bacalaureat (vezi modul de calcul al mediei de admitere)
2. Copie legalizata dupa certificatul de naştere;
3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucăţi;
4. Chitanţă de plată a taxei de admitere sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;
5. Copie după cartea de identitate.
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului şi prima optiune la care se inscrie.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Inginerie civila

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 46 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

Specializarea: Inginerie geodezica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 47 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

 

Specializarea: Ingineria mediului

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 23 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

2. Rromi

Buget 0 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

 

Admitere 2019 Facultatea de Hidrotehnica

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!