Admitere 2019 Facultatea de Mecanică din Iaşi

Admitere 2019 Facultatea de Mecanică

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr. 61-63
Tel: 0232-232.337, centrala 0232-278.683, 0232-278.680

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):
- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;
- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Pentru cazurile menționate, scutirea de taxă se acordă numai la o singura facultate şi numai dacă dosarul de concurs conţine acte originale (candidaţii care susţin concurs la mai multe facultăţi sunt scutiţi de taxă numai dacă aleg Facultatea de Mecanică drept primă facultate).

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxa de scolarizare 2019 - 2020:

- 2200 lei pe an pentru domeniile "Inginerie mecanică" si "Mecatronică şi Robotică"  
- 2500 lei pentru domeniul "Ingineria autovehiculelor"

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

- pe bază de dosar:

MA = MBac
Mbac - media generală la bacalaureat;

- opţional: test-grilă (lucrare scrisă, cu subiecte de matematică şi fizică, pentru candidaţii care se consideră dezavantajaţi de media generală la bacalaureat sau de media de şcolaritate din timpul liceului):

MA = Mtest
Mtest - Media obţinută la testul de Matematică şi Fizică.
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere (MA).

Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1. Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii);
2. Diplomă de bacalaureat (in original si în copie pentru înmatriculare) sau adeverinţă de absolvire în original până la eliberarea diplomei de bacalaureat de către liceu (pentru promoţia curentă);
3. Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate (copie + originalul);
4. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteți apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
5. Trei fotografii tip buletin de identitate;
6. Dosar plic.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Ingineria autovehiculelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 129 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 25 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 6 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 13 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 7 locuri

 

Specializarea: Inginerie mecanica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 115 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 25 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 5 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 4 locuri

 

Specializarea: Mecatronica si robotica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 74 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 25 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 14 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 7 locuri

 

Admitere 2019 Facultatea de Mecanica

Din aceeasi categorie

Admitere 2019 Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino" din Iasi

Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

Admitere 2019 Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor