Featured

Admitere Facultăți Iași 2021 - informații complete

Admitere 2021 - Portalul Iasi 365 vă oferă informații privind adresele facultăților din Iași, specializările acestora, numărul de locuri bugetate și cele cu taxă, date de admitere și taxe ce trebuiesc plătite, intr-un cuvânt cam tot ce aveți nevoie pentru a fi bine informați.

Admitere Facultăți Iași 2021

 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași

 

Informatii privind admiterea 2021 la Universitatea A. I. Cuza Iasi

Mai jos o sa regăsiți informații privind admiterea la Facultățile Universității A.I.Cuza din Iași  (perioada de inscriere, taxa de admitere, taxa de școlarizare, acte dosar de admitere, număr de locuri la fiecare specializare )

Portalul Iasi365 vă dorește baftă multă și mult succes!

admitere facultati universitati iasi 2021

Facultatea de Biologie

1. Facultatea de Biologie 

 Adresa: Bd Carol I nr. 22
Tel: 0232-201.072, 0232-201.073 Fax 0232-201.472

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2021

Taxa admitere 2021:

- 200 lei inscriere un domeniu
- 300 lei pentru doua domenii

 

Taxe scolarizare 2021 - 2022

Taxe scolarizare 2021-2022:

3500 ron pentru Biologie si Biochimie
3000 ron pentru Ecologie si protectia mediului

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii: premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

 

Acte necesare inscriere

Actele necesare (ce acte trebuie sa contina dosarul de admitere):

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va atașa o adeverință de la universitatea/facultatea unde are actele în original);
 • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificat de naștere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul).
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanță care atestă plata taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere;
 • dosar plic.

 

Numar de locuri pe specializari

Biologie (specializarea Biochimie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 45 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 16 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 2 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 loc

 

Biologie (specializarea Biologie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 96 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 1 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri
1.4 Etnici Rromi - 1 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 4 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 42 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 2 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 loc

 

Ştiinţa mediului (specializarea Ecologie şi protecţia mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 23 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 1 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 32 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 1 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Facultatea de Chimie

2. Facultatea de Chimie

 Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.063, 0232-201.363, fax: 0232-201.313

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2021

Taxa admitere 2021:

- 100 ron

 

Taxe scolarizare 2021 -2022

Taxe scolarizare 2021-2022:

- 3500 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale de Chimie;
Premii şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
Premii si mentiuni la Concursul National “C. D. Nenitescu”;
Premii şi menţiuni la Olimpiade de Fizica si Biologie;
Premii şi menţiuni la Concursul de Chimie “Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;
Premii şi menţiuni la Concursul “Chimia – prieten sau dusman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. Bucuresti;
Premii şi menţiuni la Concursul “Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Univ. “Babes-Bolyai” Cluj – Napoca.

 

Acte necesare inscriere

Actele necesare:

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

 • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original;

- Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din afara universităţii  noastre, va depune copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

- Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din cadrul universităţii noastre, va depune copii xerox după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

 • Buletinul/cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, numai pentru candidatele căsătorite;
 • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată  de medicul de familie sau de către Dispensarul medical din Complexul Studenţesc “Titu Maiorescu”) eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, precum şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
 • Dosar plic;
 • Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2017 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă.

NOTĂ: Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă!

 

Numar de locuri pe specializari

 

Chimie (specializarea Biochimie tehnologica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 21 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 15 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA -  2 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa -  0 locuri

 

Chimie (specializarea Chimie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 21 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 1 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri
1.4 Etnici Rromi - 1 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 15 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 2 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Chimie (specializarea Chimie medicala)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 22 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 26 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 2 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Chimie (specializarea Chimie medicala - Balti Republica Moldova)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 0 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 20 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 loc

Facultatea de  Drept

3. Facultatea de Drept

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.058, 0232-201.158, fax 0232-201.158

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2021

Taxa admitere 2021:

- 300 lei

 

Taxe scolarizare 2021 - 2022

Taxe scolarizare 2021-2022:

- 2800 lei

 

Conditii admitere

- 50% - media examenului de bacalaureat;
- 25% - media anilor din liceu;
- 25 % - nota obținută la proba scrisă de evaluare la limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
- nota de la proba scrisă "Limba şi literatura română" obţinută la examenul de Bacalaureat
- media anilor de studiu (liceu)
- dacă după aplicarea celor două criterii se constată egalitate, comisia de admitere va stabili un nou criteriu de departajare.
Candidaţii cu Premiile I, II şi III la Olimpiade Internaţionale şi Naţionale în domeniul ştiinţelor sociale şi umaniste au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru loan Cuza" din laşi pentru anul universitar 2021/2022

 

Acte necesare inscriere

Candidații sunt sfătuiți sa facă copii legalizate de pe documentele de studii originale: diploma de bacalaureat, foaie matricolă înainte de a le preda la inmatriculare.
1. FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (Români - inclusiv rromi) - se completează online https://inscriere.uaic.ro/
•Vă rugăm să completați în fişă un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați.
•La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
→Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
→ Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate(dacă s-au epuizat astfel 8 semestre bugetate de studii de licenţă).
2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (document scanat lizibil)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (document scanat lizibil)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2021 (document scanat lizibil);
3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU (document scanat lizibil)
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat;
4. CARTEA DE IDENTITATE (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia) (document scanat lizibil) ;
5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE (document scanat lizibil);
6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul) (document scanat lizibil);
7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale.
8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă), dacă este cazul (document scanat lizibil).
9. Dovada plăţii taxei de admitere (document scanat lizibil)
- Taxa de admitere se achitată, online sau la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii .
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere
Pentru cazuri de scutire a taxei de înscriere:
Pe fisa de înscriere online se completează "0 lei" la suma taxei
Se vor completa informaţiile privind dovada scutirii şi se va încărca documentul doveditor scanat lizibil
Candidatul isi asuma pe propria răspundere, cunoscând consecinţele administrative şi juridice (inclusiv penale) ale declaraţiilor inexacte/false, următoarele:
- datele furnizate în fişă și documentele anexate sunt conforme cu realitatea;
- a luat cunoştinţă de prevederile Metodologiei de admitere;
- a luat cunoștință de faptul că taxa de înscriere nu se restituie;
Candidatul are obligație de a completa/preciza/depune documentele solicitate de comisia de admitere, conform mesajelor primite prin comunicare la distanta in perioada comunicată. Dosarele necompletate vor fi respinse.

 

 

Numar de locuri pe specializari

Drept (invatamant de zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 192 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 1 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 6 locuri
1.4 Etnici Rromi - 2 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 70 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 24 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Drept (invatamant frecventa redusa)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 0 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 145 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 0 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 loc

 

Facultatea de  Economie si Administrarea Afacerilor

4. Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.070, fax 0232.201.470

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Facultatea de  Educatie fizica si Sport

5. Facultatea de Educatie fizica si Sport

Adresa: Str Toma Cozma nr. 3
Tel: 0232-201.026, 0232-201.027, fax 0232-201.126

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2021

Taxa admitere 2021:

- 300 lei/specializare

 

Taxe scolarizare 2021-2022

Taxe scolarizare 2021-2022:

- 3500 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Educatie fizica si sportiva

Pentru domeniul Educație Fizică și Sport:
Media de admitere:
– 70% Media examenului de Bacalaureat;
– 30% Media ultimului an de liceu cu situaţia încheiată la disciplina Educaţie fizică sau Pregătire practică sportivă (doar în cazul absolvenţilor de L.P.S.) sau Dans contemporan(doar in cazul absolvenților secției Dans contemporan) sau Dans clasic (doar în cazul absolvenților secției Dans clasic).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Nota de la examenul de Bacalaureat;
2. Media anilor de studii, de liceu.

Pentru domeniul Kinetoterapie:
Media de admitere:
– 70% Media examenului de Bacalaureat;
– 30% Media anilor de studii din liceu.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii, de liceu;
2. Media ultimului an de liceu la disciplina „Educaţie Fizică” sau „Pregătire practică sportivă” (doar în cazul absolvenţilor de L.P.S.) sau Dans contemporan (doar in cazul absolvenților secției Dans contemporan) sau Dans clasic (doar în cazul absolvenților secției Dans clasic).

 

Acte necesare inscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va ataşa o adeverinţă de la Universitatea/facultatea unde are actele în original);
 • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);

-          Această adeverinţă va avea menţiunea „apt pentru efort fizic”, specificaţie asumată de un medic cu specializarea medicină sportivă (vizată la Policlinica pentru sportivi) sau de un medic generalist;

 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Trei fotografii color, tip buletin de identitate;
 • Chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la caseria Universităţii) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.

 

Numar de locuri pe specializari

Educaţie fizică şi sport (Specializarea Educaţie fizică şi sportivă)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 38 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 1 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 51 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 3 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Educaţie fizică şi sport (Specializarea Sport si Performanta Motrica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 20 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 1 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 26 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 1 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Kinetoterapie (Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 25 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 1 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 39 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 3 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Kinetoterapie (Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială) extensiune Chisinau

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 0 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 50 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 loc

 

Facultatea de  Filosofie si Stiinte Social Politice

6. Facultatea de Filosofie si Stiinte Social - Politice

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.054, 0232-201.154 fax 0232-201.154

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Taxe admitere 2021

Taxa admitere 2021: 

- 250 lei

 

Taxe scolarizare 2021 - 2022

Taxe scolarizare 2021-2022:

- 3000 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: Nota la disciplina Limba și Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.

Important: În stabilirea ordinii de admitere se va avea în vedere media de admitere, atât în ceea ce privește locurile finanțate de la buget, cât și cele cu taxă!

Pentru olimpici
Au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere (și fără plata taxei de înscriere), cu Diplomă de Bacalaureat care au obținut următoarele distincții:
Premiile I, II și III la olimpiadele ciclului liceal: Științe Socio-Umane (Logică, Argumentare și comunicare, Psihologie, Sociologie, Economie, Filosofie), Inovare și creativitate digitală, Matematică, Informatică;
Premiile I, II și III la concursuri naționale și internaționale pentru elevi din ciclul liceal în domeniul științelor sociale sau în domeniul științelor umaniste.

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru dosarul de admitere:

Fișa de înscriere – formular online
Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D pentru studiile efectuate în afara României;
Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
Certificat de naștere;
Certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice și care sunt acestea, dacă este cazul);
Diploma de licență și Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
2 fotografii color tip legitimație (format 2 / 2,5 cm);
Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;

Documentele pot fi scanate (pentru admiterea online), original* sau copie** pentru înscrierea fizică.
(*) cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
(**) sunt necesare copii simple, conform Ordonanța de urgență nr. 41/2016 care elimină cerința de depunere a copiilor legalizate.

 

Numar de locuri pe specializari

 

Asistenţă socială (Specializarea Asistenţă socială - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 106 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 1 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 3 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 143 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 1 loc
2.2 Buget FARA BURSA - 1 loc
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Asistenţă socială (Specializarea Asistenţă socială - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 0 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 50 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 0 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 loc

 

Filosofie (Specializarea Filosofie - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 20 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 16 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 3 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (Specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 35 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 75 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 2 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Sociologie (Resurse umane - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 50 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 73 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 1 loci
2.2 Buget FARA BURSA - 1 loci
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Sociologie (Sociologie - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 20 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 73 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 1 loci
2.2 Buget FARA BURSA - 1 loci
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Ştiinţe ale comunicării (Specializarea Comunicare şi relaţii publice - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 57 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 66 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 1 loc
2.2 Buget FARA BURSA - 1 loc
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Ştiinţe politice (Specializarea Ştiinţe politice - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 29 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 64 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 1 loc
2.2 Buget FARA BURSA - 1 loc
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Facultatea de  Fizica

7. Facultatea de Fizica

Adresa: Bd Carol I nr.11
Tel: 0232-201.050, 0232-201.051, fax: 0232-201.150

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Facultatea de  Geografie si Geologie

8. Facultatea de Geografie si Geologie

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.074, 0232-201.075, fax 0232-201.474

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Facultatea de  Informatica

9. Facultatea de Informatica

Adresa: Str General Berthelot nr. 16
Tel: 0232-201.090, 0232-201.091 fax, 0232-201.494

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2021

Taxa admitere 2021:

- 200 lei

 

Taxe scolarizare 2021-2022

Taxe scolarizare 2021 - 2022:

- 3600 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de admitere va fi calculată astfel:

75% – nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat
25% – media generală obţinută la Bacalaureat

Pentru programul în limba engleză se va susţine un interviu în limba engleză (probă eliminatorie), notat cu admis/respins. Acest interviu poate fi echivalat prin certificate recunoscute de M.E.C.

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

media de admitere, netrunchiată
nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat, care intră în calculul mediei de admitere

Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale

Pot fi declarați admiși candidaţii, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII:

Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
Medalie sau premiu la concursurile şcolare internaţionale de Informatică sau Matematică (altele decât Olimpiadele Internaţionale) recunoscute de M.E.C.
Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie
Medalie sau premiu la concursurile naţionale cu finanţare M.E.C., doar la probele de algoritmică
Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere)
Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică

Precizări:

Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, sau care au obținut premii la faza județeană a olimpiadei la aceleași discipline, în clasa a XI-a sau a XII-a, în anul școlar 2019-2020, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat.
Participanţii la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, pot cere echivalarea rezultatului obținut cu nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat.

Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

 

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare inscriere admitere:

Deoarece înscrierea se face online, documentele vor fi încărcate în formă scanată. La momentul confirmării locului de către candidații declarați admiși, aceste documente vor trebui aduse în original (eventual și copie, după caz, conform cerințelor de mai jos):

- Fişa de înscriere
- Trei fotografii tip buletin de identitate
- Diploma de bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de CNRED pentru studiile efectuate în afara României
- Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2021 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează atât media generală, cât şi notele obţinute la probele susţinute şi notele la disciplinele care se iau în calcul la stabilirea mediei.
- Dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, va depune şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.
- Original şi copie după foaia matricolă
- Original şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) sau paşaport (pentru candidaţii din ţările membre UE, SEE şi Elveţia)
- Original şi copie după certificatul de naştere
- Original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
- Adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie)
- Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei (a se vedea secțiunea Taxe pentru modalitățile de plată a taxei de înscriere)
- Dosar plic
- Candidaţii care au absolvit liceul înainte de 2021 vor depune la dosar, după caz:
Declaraţie pe propria răspundere că nu a urmat cursurile nici unei facultăţi până la momentul curent.
Adeverinţă de la facultatea urmată, care să ateste numărul de semestre finanţate de la buget de care a beneficiat, precum și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă. În cazul în care există perioade de timp în care candidatul a urmat o altă facultate, dar a avut și perioade de pauza, va include o declarație pe propria răspundere că nu a urmat cursurile altei facultăţi în acele perioade de pauză.

La toate punctele de mai sus la care se solicită prezentarea unui act în original şi în copie, originalul nu va fi lăsat la dosar, ci este necesar doar pentru a putea fi certificată corespondenţa între copie şi original.

 

Numar de locuri pe specializari

 

Informatica (Specializarea Informatica )

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 204 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 1 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 7 locuri
1.4 Etnici Rromi - 1 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 4 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 69 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 17 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 1 loc
2.3 Locuri cu taxa - 5 locuri

Informatica (Specializarea Informatica in limba engleza)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 64 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 21 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 0 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 5 locuri

 

 

Facultatea de Istorie

10. Facultatea de Istorie

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.056, 0232-201.057, fax 0232-201.156

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Facultatea de Litere

11. Facultatea de Litere

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.052, 0232-201.053, fax 0232-201.152

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Facultatea de Matematica

12. Facultatea de Matematica

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.060, 0232-201.061, fax:0232-201.160

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Facultatea de  Psihologie si Stiinte ale Educatiei

13. Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

Adresa: Str Toma Cozma nr. 3
Tel: 0232-201.028, fax: 0232-210.660

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Facultatea de  Teologie Ortodoxa

14. Facultatea de Teologie Ortodoxa

Adresa: Str Closca nr 9
Tel: 0232-201.328, fax :0232-258.430, 0332-816.723

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Facultatea de Teologie Romano - Catolica

15. Facultatea de Teologie Romano - Catolica

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.115, 0232-201.114, fax 0232-201.114

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea de preînscriere:
5 aprilie - 11 iulie 2021 (doar on-line)

Sesiunea din iulie:
12 - 17 iulie 2021: înscrierea candidaților
19 - 21 iulie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie:
6 - 8 septembrie 2021: înscrierea candidaților
9 septembrie 2021: selecția candidaților și afișarea rezultatelor

 

Taxa admitere 2021

Taxa admitere 2021:

- nu se percep taxe

 

Taxe scolarizare 2021-2022

Taxe scolarizare 2021-2022:

- 2000 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Teologie Romano-Catolică asistenţă socială
100% – media examenului de bacalaureat

Teologie Romano-Catolică Pastorală
100% media examenului de bacalaureat

Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în ciclul de studii liceale premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie, absolvenți cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admiși, pe locuri finanțate de la buget, fără susținerea concursului de admitere

În cazul obţinerii unor medii egale, candidaţii vor fi departajaţi după media anilor de studii liceale

 

Acte necesare inscriere

Recomandăm ca înscrierea candidaților la concursul de admitere să se facă ONLINE.

Pentru înscrierea ONLINE documentele vor fi scanate şi încărcate în platforma Universităţii (https://inscriere.uaic.ro/). Candidații declaraţi admişi au obligația ca odată cu confirmarea locului să își completeze dosarul de înscriere cu actele în original.

Acte necesare pentru inscriere admitere:

Pentru depunerea dosarului „în fizic” la Comisia de admitere a facultăţii, candidații trebuie să respecte măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 stabilite prin Ordinul nr. 4267 din 18 mai 2020. În acest sens, accesul în instituţia de învăţământ se va face doar după completarea unei Declarații pe propria răspundere pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor cu CORONAVIRUS (COVID-19).
• Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
• Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
• Original* și copie după certificat de naștere;
• Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
• Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
• În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
• 2 fotografii color tip legitimație (2/2,5);
• Certificatul de botez și o recomandare din partea parohului (numai pentru candidații la specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală);
• Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
• Dosar plic.

(*) se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

Numar de locuri pe specializari

 

Teologie (Specializarea Teologie romano-catolică asistenţă socială)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 9 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 1 loc
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 loc
1.4 Etnici Rromi - 1 loc
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 3 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 1 loc
2.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Teologie (Specializarea Teologie romano-catolică pastorală)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 10 locuri
1.2 Candidati proveniti din sistemul de protectie sociala - 0 locuri
1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri
1.4 Etnici Rromi - 0 locuri
1.5 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri
1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Buget CU BURSA - 0 locuri
2.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri
2.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

 

Informatii privind admiterea 2018 la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi"

Mai jos o sa regasiti informatii privind admiterea la Facultatile Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi  (perioada de inscriere, taxa de admitere)

Portalul Iasi365 va doreste bafta multa si mult succes!

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iași

Rectorat

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr.67
Tel: 0232-212.322, Fax: 0232-211.677, Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Facultatea de Automatica si Calculatoare

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr.27
Tel: 0232-278.680 int 1331, tel/fax: 0232-231.343

 

Facultatea Inginerie Chimica si Protectia Mediului

2. Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 73
Tel: 0232-278.683 int 2135 fax: 0232-271.311

 

 

Facultatea de Constructii si Instalatii

3. Facultatea de Constructii si Instalatii

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr.43
Tel: 0232-278.680, 0232-278.683, 0232-278.688 interioare 1446, 1479, 1480 fax:0232-233.368

 

 

Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

4. Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr.59
Tel/fax 0232-242.109

 

 

Facultatea Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

5. Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Adresa: Bd. Carol nr. 11
Tel: 0232-270.041, fax: 0232-217.720

 

 

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

6. Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 51-53
Tel: 0232-278.683 fax 0232-237.627

 

 

Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

7. Facultatea de Hidrotehnica, geodezie si Ingineria Mediului

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 65
Tel/fax 0232-270.804, 0232-278.683 int 2151

 

 

Facultatea de Mecanica

8. Facultatea de Mecanica

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr. 61-63
Tel: 0232-232.337, centrala 0232-278.683, 0232-278.680

 

 

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor 

9. Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Adresa: Bld Dimitrie Mangeron nr.61A
Tel: 0232-230.009

 

Facultatea de Textile - Pielarie si Management Industrial

10. Facultatea de Textile - Pielarie si Management Industrial

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 29
Tel: 0232-278.683 int. 1180 fax: 0232-230.491

 

Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

11. Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Adresa: SBd Dimitrie Mangeron nr.43
Tel: 0232-278.683, 0232-278.680, 0232-278.688 interior 1416

 

 

 

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi

Adresa: Str. Universitatii nr. 16
Tel: 0232-211.818, 0232-301.603, Fax: 0232-211.820, Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Informatii complete admitere 2017 Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi

Universitatea de Medicina si Farmacie

 

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iasi

 

1. Facultatea de agricultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Tel: 0232-218.175 fax 0232-260.650

 

2. Facultatea de horticultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Tel: 0232-274.932

 

3. Facultatea de zootehnie

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8
Tel: 0232-267.504, fax:0232-260.650

 

4. Facultatea de medicina veterinara

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8
Tel/fax 0232-219.113

 

 Universitatea "Petre Andrei" Iasi

1. Facultatea de Stiinte Politice si Administrative

Adresa: Str. Dimitrie Mangeron, nr.49
Tel: 0232-214.740

2. Facultatea de Economie

Adresa: Str. Dimitrie Mangeron, nr.49
Tel: 0232-215.944 sau 0735-217.715

 

3. Facultatea de Drept

Adresa: Str. Dimitrie Mangeron, nr.49
Tel: 0232-210.333 0735-217.712

 

4. Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

Adresa: Str. Dimitrie Mangeron, nr.49
Tel: 0232-215.190 sau 0735-217711

 

5. Facultatea de Asistenta Sociala si Sociologie

Adresa: Str. Dimitrie Mangeron, nr.49
Tel: 0232-210.026 0748-111.637

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!