Admitere facultati

Admitere 2019 Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei din Iasi

 

Admitere 2019 Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei

 

Adresa: Str Toma Cozma nr. 3
Tel: 0232-201.028, fax: 0232-210.660

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei pentru fiecare specializare

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 3300 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Pentru domeniul Psihologie, specializările Psihologie – Zi şi Psihologie – ID şi pentru primele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei , Pedagogie – Zi şi Psihopedagogie specială – Zi
- Media de la bacalaureat (100%).
- Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.

Pentru cele două specializări ale domeniului Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – Zi şi Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – ID):
- Probă de aptitudini (eliminatorie – admis/respins): Muzică si dictie. Data probei: 19 iulie, ora 8.00
- Media de admitere: 100% media de la bacalaureat.

Criterii de departajare pentru candidatii admisi cu aceeasi medie, aflati pe ultimele locuri: media anilor de studii din liceu, media la disciplina Psihologie.


La specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (zi şi ID) se va susţine o probă de aptitudini: MUZICĂ şi DICŢIE

Această probă constă în: (1) Verificarea auzului muzical, simţului ritmic, memoriei muzicale şi calităţilor vocale; (2) Intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat; (3) Reproducerea de fragmente ritmico-melodice.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
- Premiile 1, 2, 3 de la olimpiadele scolare de stiinte exacte si de discipline socio – umane nationale si internationale.

 

Acte necesare inscriere

 Acte necesare inscriere admitere:

- Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de Ministerul Educației în original - pentru media la bacalaureat.
- Foaia matricolă în original - pentru media anilor de studii din liceu (dacă diploma de bacalaureat este din seriile mai vechi cu mediile anilor de studiu din liceu trecute pe verso nu mai este necesară foaia matricolă).
- Certificat de naştere, în copie legalizată.
- Certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
- Copie după buletinul/cartea de identitate.
- Adeverinţa medicală tip (eliberată de medicul de familie/medicul de dispensar studenţesc/medicul şcolar).
- Diploma de licenţă/absolvire, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care doresc să se înscrie la o a doua specializare şi adeverinţă de la facultatea respectivă în care să fie precizate numărul de semestre buget/taxă + numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.
- O fotografie color tip buletin de identitate.
- Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită la Casieria Facultăţii sau la Agenţiile BRD).
- Fişa de înscriere aflată în sala de completare. Pentru a se reduce timpul de aşteptare în sala de completare, rugăm pe cei care au posibilitatea să o descarce de pe site şi să vină cu ea completată: fişele vor fi afişate aici în curând.
- Dosar plic.

 

Numar de locuri pe specializari

Psihologie (Invatamint de zi)

1.1 Buget - 129 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 168 locuri

 

Psihologie (Invatamint la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 100 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarea Pedagogie - zi)

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarile  Pedagogie socială - zi)

1.1 Buget - 0 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarile Psihopedagogie specială - zi)

1.1 Buget - 50 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 19 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarile Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - zi)

1.1 Buget - 100 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

 

Ştiinţe ale educaţiei (Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 60 locuri

 Admitere 2019 Facultatea de Psihologie din Iasi

 

Admitere 2019 Facultatea de Drept din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Drept Iasi

 

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.058, 0232-201.158, fax 0232-201.158

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 300 lei

 

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2800 lei

 

Conditii admitere

- 50% -test la Limba Română; (vezi pe site-ul Facultății de Drept exemple de teste - aici le gasiti)
- 50% – media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota obtinuta la test.

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română.

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare înscrierii:

1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
• La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
    Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
    Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate.

2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (în original și fotocopie)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (în original și fotocopie)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2017 (în original și fotocopie);

3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie);

4. CARTEA DE IDENTITATE original şi fotocopie (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);

5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE original* şi fotocopie;

6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE original* şi fotocopie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);

7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).

8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat), dacă este cazul. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).

9. 3 fotografii color tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.

10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de admitere se achitată ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură. IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 32 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2017)

11. UN DOSAR PLIC
– în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.

Atenţie!
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în fotocopie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
(*) se restituie condidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 

Numar de locuri pe specializari

Drept (invatamant de zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 187 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 5 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 3 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 15 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 5 loc

 

 

Drept (invatamant frecventa redusa)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 0 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 145 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 Admitere 2019 Facultatea de drept din Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!