Admitere 2019 Facultatea de Teologie Romano - Catolică din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Teologie Romano - Catolica

 

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.115, 0232-201.114, fax 0232-201.114

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxa admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- nu se percep taxe

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2000 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea Teologie Romano-Catolică Pastorală:
Concurs de admitere:
    40% proba orală la Teologie Dogmatică
    60% media de la bacalaureat
Criterii de departajare în caz de medii egale: media anilor de studii din liceu

Pentru celelalte specializări:
Concurs de dosare: 100% media de la bacalaureat;
Criteriu de departajare: media anilor de studii din liceu

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:
Laureaţii olimpiadelor şcolare care au obţinut în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu premiile I, II, III la Olimpiada Naţională de Religie.

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru inscriere admitere:

 • Diploma de bacalaureat în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune o copie legalizată – pentru domeniile din afara UAIC, sau copie simplă – pentru domeniile din UAIC, la care adaugă o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Foaie matricolă a anilor de liceu;
 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor – adeverinţă din care să numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Diploma de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
 • Copie legalizată după certificatul de naştere;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Certificatul de botez cu o scurtă scrisoare de recomandare din partea parohului;
 • Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
 • Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
 • Trei fotografii (tip buletin);
 • Dosar plic;

 

Numar de locuri pe specializari

 

Teologie (Specializarea Teologie romano-catolică asistenţă socială)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 10 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

 

Teologie (Specializarea Teologie romano-catolică pastorală)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 9 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 1 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Admitere 2019 Facultatea de Teologie Romano Catolica