Admitere facultati

Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

 

Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

(Fosta Facultate de Textile Pielarie si Management Industrial)

 

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 29
Tel: 0232-278.683 int. 1180 fax: 0232-230.491

 

Perioada inscriere

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2000 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

- Media de la bacalaureat (100%)

Acte necesare inscriere

Actele necesare pentru înscriere

- diplomă de bacalaureat în original;
- copie CI și certificat de naștere;
- 2 poze tip buletin;
- adeverință medicală;
- taxă înscriere 50 lei;
- dosar plic.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Inginerie industriala

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 88 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 5 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 15 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 5 locuri

 

Specializarea: Inginerie si management

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 47 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 15 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 10 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 6 locuri

 

Specializarea: Inginerie chimica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 19 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 5 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

 

 

Admitere 2019 Facultatea de design industrial 1

 

Admitere 2019 Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor

 

Admitere 2019 Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr.61A
Tel: 0232-230.009

Pe site-ul facultatii inca nu s-au postat informatii despre admiterea 2018. In momentul in care vor fi postate le vom actualiza si noi

Perioada inscriere

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

Taxa admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2000 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

 Acte necesare

- Dosar plic;
- Cerere tipizată de înscriere (pdf) – la comisia de înscriere;
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Certificatul de naștere – copie legalizată;
- Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
- Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
- Adeverință medicală tip;
- Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
- Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
- Două fotografii color, 3 x 4 cm;
- Taxa de înscriere – 100 lei.

Pentru absolvenţii 2019

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Ingineria materialelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 81 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 2 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 5 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

 

Specializarea: Inginerie mecanica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 35 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

 

Specializarea: Inginerie industriala

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 35 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

 

 

Admitere 2019 Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!