Admitere facultati

Featured

Admitere 2019 Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor din Iasi

 

Admitere 2019 Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

 

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.070, fax 0232.201.470

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2018:

- 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
- 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamt)

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 3000 lei zi
- 2900 lei pentru invățământ la distanță (I.D.)

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
La specializările Administrarea Afacerilor și Economics and finance (în limba engleză) candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

 

Acte necesare inscriere

Candidații aflați la prima înscriere:

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Minsterul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate, în copie simplă;
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administrationşi Economics and Finance;

-          Acesta trebuie să fie eliberat de instituţii recunoscute de Ministerul Educației, obţinute în ultimii ani (2013 – 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C);

-          Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi;

 

Numar de locuri pe specializari

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Administrarea afacerilor (în limba engleză))

1.1 Buget - 42 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 42 locuri

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor)

1.1 Buget - 89 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 89 locuri

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (Specializarea Informatică economică)

1.1 Buget - 70 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 70 locuri

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (Specializarea Statistică şi previziune economică)

1.1 Buget - 41 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 29 locuri

 

Contabilitate (Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune - invatamant zi)

1.1 Buget - 105 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 110 locuri

 

Contabilitate (Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 130 locuri

 

Economie şi afaceri internaţionale (Specializarea Economie şi afaceri internaţionale - invatamant zi)

1.1 Buget - 80 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 80 locuri

 

Finanţe (Specializarea Finanţe şi bănci - invatamant zi)

1.1 Buget - 99 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 106 locuri

 

Finanţe (Specializarea Finanţe şi bănci - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 50 locuri

 

Management (Specializarea Management - invatamant zi)

1.1 Buget - 88 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 88 locuri

 

Management (Specializarea Management - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 150 locuri

 

Marketing (Specializarea Marketing - invatamant zi)

1.1 Buget - 86 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 86 locuri

 

Ştiinţe administrative (Specializarea Administraţie publică - invatamant zi)

1.1 Buget - 150 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

 

Ştiinţe administrative (Specializarea Administraţie publică - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 75 locuri

 

Admitere 2019 Facultatea de Economie din Iasi

Featured

Admitere 2019 Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice din Iasi

 

Admitere 2019 Facultatea de Filosofie si Stiinte Social-Politice Iasi

 

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.054, 0232-201.154 fax 0232-201.154

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019: 

- 250 lei

 

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 3000 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).

Criteriile de departajare a candidatilor cu aceeasi medie: Nota la disciplina Limba si Literatura Romana din cadrul examenului de bacalaureat, nota la disciplina Limba straina studiata (engleza, franceza, germana) din cadrul examenului de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii ( I, II sau III) la Olimpiadele naţionale de Filosofie, Estetică, Logică sau Sociologie.

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru dosarul de admitere:

 • Cerere tip de înscriere;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia (adeverinţa de absolvire liceu), în original;
 • Foaia matricolă ;
 • Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • Certificatul de căsătorie (copie legalizată);
 • Carte de identitate (copie );
 • Adeverinţă medicală tip (completată);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează a doua specializare);
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţă de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei cei orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii, copiii cadrelor didactice);
 • Un dosar plic.

Admiterea se face pe baza mediei de bacalaureat.

 

Numar de locuri pe specializari

 

Asistenţă socială (Specializarea Asistenţă socială - invatamant zi)

1.1 Buget - 75 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 195 locuri

 

Asistenţă socială (Specializarea Asistenţă socială - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 50 locuri

 

Asistenţă socială (Specializarea Asistenţă socială - invatamant frecventa redusa - in curs de acreditare)

1.1 Locuri cu taxa - 50 locuri

 

Filosofie (Specializarea Filosofie - invatamant zi)

1.1 Buget - 30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 8 locuri

 

Relaţii internaţionale şi studii europene (Specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene - invatamant zi)

1.1 Buget - 55 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

 

Sociologie (Resurse umane - invatamant zi)

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 19 locuri

 

Sociologie (Sociologie - invatamant zi)

1.1 Buget - 30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 65 locuri

 

Ştiinţe ale comunicării (Specializarea Comunicare şi relaţii publice - invatamant zi)

1.1 Buget - 60 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 68 locuri

 

Ştiinţe ale comunicării (Specializarea Comunicare şi relaţii publice - invatamant la distanta)

1.1 Locuri cu taxa - 50 locuri

 

Ştiinţe ale comunicării (Specializarea Comunicare şi relaţii publice - invatamant frecventa redusa - in curs de acreditare)

1.1 Locuri cu taxa - 50 locuri

 

Ştiinţe politice (Specializarea Ştiinţe politice - invatamant zi)

1.1 Buget - 35 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 60 locuri

 

 

Admitere 2019 Facultatea de Filosofie din Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!