Admitere facultati

Featured

Admitere 2019 Facultatea de Litere din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Litere din Iasi

 

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.052,  0232-201.053, fax 0232-201.152

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei pentru fiecare specializare

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2400 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%).
Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :1.Nota de la bacalaureat la proba Limba si Literatura Română – scris, 2. Media generala a anilor de liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premiul I, II si III la olimpiadele nationale si internationale de limba și literatura romana si limbi straine (engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa, latina, greaca), obtinute in clasele a XI-a şi/sau a XII-a (in anul scolar 2013/2014 si/sau 2014/2015).

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare inscriere admitere:

 • Fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune la facultate copia legalizată a diplomei + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultății unde s-au depus actele în original);
 • Foia matricolă (în original) (sau copie legalizată, dacă originalul a fost depus la altă facultate);
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Copie după buletinul sau cartea de identitate;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală;
 • Adeverinţă de student din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
 • Adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri universitare;
 • Diploma de licenţă (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii licenţiaţi care doresc să urmeze a doua specializare;
 • Două fotografii tip buletin de identitate;
 • Chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original; adeverinţele care certifică faptul că părinţii lucrează / au lucrat în învăţământ trebuie să poarte obligatoriu viza isj);
 • Dosar plic (atenţie: nu dosar cu şină).

 

Numar de locuri pe specializari

 

Limbă şi literatură romana - Literatură universală şi comparată

Limbă şi literatură romana - o Limba si literatura moderna (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

1.1 Buget - 110 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

O Limba si literatura moderna A (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Limbă şi literatură romana

Limba si literatura moderna A (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) -Limba si literatura moderna B (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

Limba si literatura moderna A (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) - Literatură universală şi comparată

1.1 Buget - 190 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 105 locuri

 

Limbă şi literatură (Specializarea Filologie clasică (Limba latină A – Limba greacă veche B))

1.1 Buget - 12 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 5 locuri

 

Literatură universală şi comparată - Limba si literatura moderna (engleza, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă)

1.1 Buget - 17 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 3 locuri

 

Limbi moderne aplicate (Specializarea Traducere şi interpretare (dublă specializare, în combinaţie cu urmatoarele limbi: engleză, franceză, germană) - zi)

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

 

Studii culturale (Specializarea Studii americane - zi)

1.1 Buget - 18 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 6 locuri

 

Ştiinţe ale comunicării (Specializarea Jurnalism - zi)

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

 Admitere 2019 Facultatea de Litere din Iasi

Featured

Admitere 2019 Facultatea de Biologie din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Biologie

 

Adresa: Bd Carol I nr. 22
Tel: 0232-201.072, 0232-201.073 Fax 0232-201.472

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 200 lei inscriere un domeniu
- 300 lei pentru doua domenii

 

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

3500 ron pentru Biologie si Biochimie
3000 ron pentru Ecologie si protectia mediului

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media anilor de studiu din liceu.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii: premiile I, II, III la Olimpiadele Şcolare Naţionale şi Internaţionale din orice domeniu de studii.

 

Acte necesare inscriere

Actele necesare (ce acte trebuie sa contina dosarul de admitere):

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va atașa o adeverință de la universitatea/facultatea unde are actele în original);
 • copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • certificat de naștere, în copie legalizată;
 • certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul).
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • 2 fotografii tip buletin de identitate;
 • chitanță care atestă plata taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere;
 • dosar plic.

 

Numar de locuri pe specializari

Biologie (specializarea Biochimie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 40 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 4 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 1 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Biologie (specializarea Biologie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 90 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 4 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 4 locuri

1.5 Rromi - 1 loc

1.6 Locuri cu taxa - 35 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Ştiinţa mediului (specializarea Ecologie şi protecţia mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 25 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 1 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 1 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Admitere 2019 Facultatea de Biologie din Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!