Admitere facultati

Admitere 2019 Facultatea de Chimie din Iaşi

 

Admitere 2019 Facultatea de Chimie

 

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.063, 0232-201.363, fax: 0232-201.313

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 150 ron

 

Taxe scolarizare 2019 -2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 3500 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
Criteriul de departajare pentru candidatii cu medii egale: media la disciplina Chimie studiată în liceu.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii şi menţiuni la Olimpiadele Internaţionale de Chimie;
Premii şi menţiuni la Olimpiada Naţională de Chimie;
Premii si mentiuni la Concursul National “C. D. Nenitescu”;
Premii şi menţiuni la Olimpiade de Fizica si Biologie;
Premii şi menţiuni la Concursul de Chimie “Magda Petrovanu”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi;
Premii şi menţiuni la Concursul “Chimia – prieten sau dusman?”, organizat de Facultatea de Chimie, Univ. Bucuresti;
Premii şi menţiuni la Concursul “Candid Liteanu”, organizat de Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica, Univ. “Babes-Bolyai” Cluj – Napoca.

 

Acte necesare inscriere

Actele necesare:

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

 • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original;

- Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din afara universităţii  noastre, va depune copii legalizate după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

- Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la un domeniu din cadrul universităţii noastre, va depune copii xerox după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original.

 • Buletinul/cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, numai pentru candidatele căsătorite;
 • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată  de medicul de familie sau de către Dispensarul medical din Complexul Studenţesc “Titu Maiorescu”) eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, precum şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
 • Dosar plic;
 • Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2017 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă.

NOTĂ: Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricola din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă!

 

Numar de locuri pe specializari

 

Chimie (specializarea Biochimie tehnologica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 20 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 15 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Chimie (specializarea Chimie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 21 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 2 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 15 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 2 loc

 

Chimie (specializarea Chimie medicala)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 21 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 20 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

Admitere 2019 Facultatea de Chimie din Iasi

Admitere 2019 Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Iasi

 

Admitere 2019 Facultatea de Educatie Fizica si Sport Iasi

 

Adresa: Str Toma Cozma nr. 3
Tel: 0232-201.026, 0232-201.027, fax 0232-201.126

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 300 lei

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 3500 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Educatie fizica si sportiva

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
■ 100% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la examenul de bacalaureat la Limba și Literatura Română, proba scrisă.

 

Kinetoterapie şi motricitate specială

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
■ 60% Test scris la “Biologie” clasa a XI – a - Sala DEF 1+DEF 2, ora 09.00
■ 40% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: – nota de la teza scrisa la Biologie clasa a XI-a; media de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere constă într-o probă sportivă la alegere, care are caracter eliminatoriu, după cum urmează: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canoe, canotaj, scrimă, tir cu arcul, tir puşcă, tir pistol, judo, karate, qwan ki do şi rugby; pentru toate specializările (Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie şi motricitate specială).

Probe practice pentru specializările Educație Fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, Terenul Facultății de Educație Fizică și Sport, 19 iulie 2015, ora 08:00

Candidaţii declaraţi admişi la specializarea educaţie fizică şi sport, după proba eliminatorie, vor intra în următoarea etapă de selecţie, luîndu-se în considerare, în ierarhizarea finală, media  examenului de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializarea Educatie Fizica si Sportiva:
Pentru locurile la buget:

    Participanți la Jocurile Olimpice, locurile I, II, III la Campionatele Mondiale si Europene in ultimii 4 ani, la sporturile olimpice.

Pentru locurile cu taxa:

    Locurile I și II la Campionatele Nationale în ultimul an calendaristic la sporturile olimpice;
    Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale si Europene (seniori, tineret, juniori) in ultimii 2 ani la sporturile olimpice.

Kinetotrapie si motricitate speciala:
pentru locurile cu taxa

    Locurile I, II si III la Olimpiada Nationala de Biologie.

 

Acte necesare inscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

 • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va ataşa o adeverinţă de la Universitatea/facultatea unde are actele în original);
 • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 • Certificat de naştere, în copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);

-          Această adeverinţă va avea menţiunea „apt pentru efort fizic”, specificaţie asumată de un medic cu specializarea medicină sportivă (vizată la Policlinica pentru sportivi) sau de un medic generalist;

 • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 • Trei fotografii color, tip buletin de identitate;
 • Chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la caseria Universităţii) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.

 

Numar de locuri pe specializari

Educaţie fizică şi sport (Specializarea Educaţie fizică şi sportivă)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 31 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 27 locuri

1.5 Rromi - 2 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 30 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

 

Educaţie fizică şi sport (Specializarea Sport si Performanta Motrica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 23 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 0 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 2 locuri

1.5 Rromi - 0 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 23 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

 

Kinetoterapie (Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 25 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 3 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

1.5 Rromi - 1 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 39 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 0 loc

 

Admitere 2019 Facultatea de Educatie Fizica si Sport din Iasi

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!