Expoziţia Concursului Internaţional plastico-liric Eminesciana, Ediţia a IV-a, 2014 10 - 31 ianuarie Galeriile Cupola si N.N. Tonitza

Expoziţia Concursului Internaţional plastico-liric Eminesciana,
 Ediţia a IV-a, 2014

10 - 31 ianuarie Galeriile Cupola si N.N. Tonitza

În perioada 10 - 31 ianuarie 2014, la Galeriile “Cupola” şi “N. N. Tonitza” ale Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi, are loc Expoziţia Concursului Internaţional plastico-liric Eminesciana, ediţia a IV-a, 2014 care se desfăşoară în cadrul Proiectului Internaţional cu acelaşi titlu, ca omagiu adus marelui nostru poet naţional, Mihai Eminescu. Proiectul este avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Inspectoratul Școlar Judeţean Iaşi,
Printre organizatori, menţionăm: Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi, reprezentată de preşedinte, Felix Aftene, Universitatea de Arte “G. Enescu”, Iaşi, reprezentată de rector, profesor  univ. dr. Atena Simionescu, profesor univ. dr. Constantin Tofan şi de asistent univ. dr. Mihai Cosmin-Iaţeşen, Univesitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi, reprezentată de rector, profesor univ. dr., Vasile Işan şi de conferenţiar univ. dr. Emanuela Ilie, Universitatea Pedagogică “Ion Creangă”, Chişinău, reprezentată de decan, profesor univ. dr. Alexandru Vătavu şi de profesor  univ. dr. Eleonora Brigalda şi multe alte instituţii din ţară şi de peste hotare.
Dintre membrii juriului, amintim: profesor univ. dr. Suzana Fântânariu, Universitatea de Vest, Timişara, Yvon Esclasse, artist plastic, Franţa, profesor univ. dr. Eleonora Brigalda, UPS “Ion Creangă”, Chişinău, preşedinţi de filiale, artişti plastici consacraţi, colecţionari etc. Preşedintele juriului este criticul de artă, Valentin Ciucă.
Managerul general al proiectului este profesor dr. Ofelia Huţul, Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir”, Iaşi, membru al U.A.P.R., Filiala Iaşi.
Vernisajul expoziţiei va avea loc în Galeria “Cupola Iaşi”, pe 15 ianuarie 2014, ora 17 şi la Galeria “N.N. Tonitza” Iaşi, pe 27 ianuarie 2014, ora 17.
Prezintă: Valentin Ciucă, critic de artă, Felix Aftene, Constantin Tofan şi Ofelia Huţul, artişti plastici.
În luna februarie 2014, expoziţia va onora invitaţia U.A.P.R., Filiala Brăila, reprezentată de preşedinte, Gheorghe Mosorescu şi pictoriţa Crenguţa Macarie, devenind astfel, itinerantă.
Concursul are, de asemenea, o secţiune lirică vizând creaţii în proză şi în versuri.
Pentru fiecare dintre secţiunile concursului, se acordă: premii, diplome de excelenţă, distincţii specifice, un singur Mare Premiu, certificate de merit şi diplome de participare, oferite de către reprezentanţii instituţiilor organizatoare şi partenere şi de către sponsori.

P R & coordonator promovare mass-media Carmen Sîrbu

eminisciana-2014


Conceptul Expoziţiei Eminesciana 2014

Expoziţia Concursului Internaţional plastico-liric Eminesciana, aflat la a IV-a ediţie, se desfăşoară în Galeriile Cupola şi Tonitza, Iaşi, precum şi în Galeriile de Artă, Brăila, în perioada 10-31 ianuarie 2014, patronată de numeroşi organizatori din ţară şi străinătate.
Această expoziţie reuneşte artişti de formaţie diversă, cu tehnici variate şi viziuni diferite, care provin dintr-un mozaic de culturi, toată acestă diversitate reuşind să fie armonizată de spiritul geniului eminescian.
Eminescu, poet al iubirii, al naturii, al universului celest, al istoriei naţionale şi al trecerii inexorabile a timpului, oferă infinite surse de inspiraţie, astfel încât artiştii vizuali au putut să transfigureze în creaţiile lor propriile sentimente, până la identificare cu opera eminesciană. Astfel, creaţia plastică devine model iconic pentru imaginarul poetic eminescian, prin indermediul căreia artistul îşi găseşte calea de comunicare cu universul exterior.
Geniul poetului influenţează creativitatea, reflexivitatea şi expresivitatea artistului plastic care reinterpretează, în manieră proprie, limbajul universal eminescian, conferindu-i alte nivele de comprehensiune.
Scopul evident al evenimentului este, aşadar, descoperirea/ redescoperirea poetului nostru naţional în ţară şi străinătate, iar temele liricii sale devin permanent pretexte pentru  creaţia plasticienilor, prin evadarea din concretul cotidian în arta vizuală.
Schimbul de experienţă între confraţi, inerent în această manifestare, contribuie la îmbogăţirea spirituală a celor implicaţi direct, dar şi a publicului larg, în spiritul conservării valorilor autentice naţionale.
Asemenea evenimente care reunesc artele vizuale cu artele cuvântului, adevărate manifestări ale spiritului creator, reprezintă un dialog autentic atât de necesar într-o lume a elitelor culturale, cum este cea ieşeană.

Manager proiect,
Prof. dr. Ofelia Huţul - pictor,
 membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Iaşi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!