Aprilie 20, 2021

covid19

Comitetul Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași - Hotărârea nr 24

Comitetul Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași

 Hotărârea nr. 24 din 05 noiembrie 2020

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași intrunit in sedință extraordinară,

Având in vedere:

Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus;
Hotărârea de Guvern nr.856 din 14 octombrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Legea nr. 136 / 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologie și biologic;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 55 / 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Prevederile Ordinului nr. 1493/2788/149/31 august 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în unitățile de alimentație publică de tipul restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor;

Prevederile Ordinului nr. 5487/1494/31 august 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21 / 15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 1491 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 557 / 2016 privind managementul tipurilor de risc;

H.G. nr. 548 / 2008 privind aprobarea Strategiei Naționale de Comunicare și Informare publică pentru Situații de Urgență;

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 37 / 28.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare;

Hotărârea nr. 76 /04.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență lași; Articolul 6 din Hotărârea nr. 1 / 09.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al
Municipiului lași;

Procesul verbal al ședinței extraordinare a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului lași lași din data de 05.11.2020, înregistrat sub numărul 112703.

HOTARASTE:

Art. 1.

(1) Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului lași a luat act de prevederile Hotărârii nr. 76 /04.11.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al Județului lași.

2) Direcțiile, societățile comerciale și instituțiile subordonate municipalității vor lua măsuri pentru respectarea și implementarea prevederilor hotărârii menționate (obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice, interzicerea organizării de evenimente în aer liber etc.).

Art. 2.

(1) Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului lași vor elabora un plan de măsuri, pe termen mediu și lung, care să fie aplicate atunci când coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcția de Sănătate Publică, va depăși nivelul de 4 la mie și, respectiv, 5 la mie.
(2) Aceste măsuri vor include, printre altele, o serie de restricții în transportul public (suspendarea unor trasee, reducerea numărului mijloacelor de transport, limitarea accesului la transport public etc.).

Art. 3.

(1) începând de joi, 5 noiembrie 2020, vor fi verificate zonele de comerț, în special cele cu risc de aglomerare (mall-uri, hypermarketuri, supermarketuri etc.) în ceea ce privește respectarea măsurilor de protecție sanitară (obligativitatea purtării măștii de protecție, existența circuitelor de deplasare pentru clienți, controlul temperaturii, existența materialelor dezinfectante etc.).
(2) Nerespectarea acestor măsuri de către comercianți va atrage sancțiuni până la retragerea autorizației de funcționare pentru o perioadă de 30 de zile.

Art. 4.

(1) în piețele agro-alimentare vor fi întărite măsurile de protecție sanitară și vor fi făcute cel puțin patru dezinfecții pe săptămână.
(2) Nerespectarea acestor măsuri va atrage demiterea administratorilor piețelor sau a celor responsabili.

Art. 5.

Toate direcțiile, societățile comerciale și instituțiile subordonate municipalității vor lua măsuri suplimentare de protecție sanitară (decalarea programului de lucru al angajaților, asigurarea circuitelor de deplasare, limitarea numărului de angajați care lucrează simultan în același birou, desfășurarea activității în regim de telemuncă, acolo unde este posibil etc.). De asemenea, va fi verificată starea de sănătate a tuturor angajaților.

Art. 6.

Va fi reluată activitatea de dezinfectare a stațiilor de taxi si a autoturismelor de taximetrie

Art. 7.

Va fi reluată activitatea de dezinfectare cu substanțe pe bază de hipoclorit de sodiu a scărilor de bloc. în acest scop, Primăria Municipiului lași va pune la dispoziția SC Termo-Service SA o tonă de hipoclorit de sodiu în concentrație de 12,5%.

Art. 8.

Direcția de Asistență Socială și Direcția Exploatare Patrimoniu vor reînființa la Baia Populară centrul pentru persoane fără adăpost, care va fi prevăzut cu un punct de triaj și un izolator.

Art. 9.

Vor fi luate măsuri suplimentare pentru verificarea sălilor de jocuri de noroc și a magazinelor de cartier care comercializează băuturi alcoolice.

Art. 10.

Unitățile administrate de Direcția Creșe vor rămâne deschise, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară deja decise (limitarea numărului de beneficiari, existența circuitelor de deplasare, realizarea triajului epidemiologie,interzicerea accesului persoanelor străine, decalarea programului etc.).

Art. 11.

(1) Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului lași a analizat situația existență, la o lună și jumătate de la începerea noului an școlar, la nivelul unităților de învățământ preumversitar. Această situație pune în lumină un număr relativ mic de infectări în mediul educațional (sub 200 la o populație școlară de circa 60.000 de preșcolari și elevi și circa 8.000 de cadre didactice și nedidactice), ceea ce demonstrează faptul că unitățile școlare nu reprezintă un factor major de răspândire a infectării cu noul coronavirus.
(2) în aceste condiții, după consultarea cu reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean lași și ai celorlalți membri ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență, conducerea Primăriei Municipiului lași va înainta Guvernului României un plan de organizare a activității didactice în perioada în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori este între 3 și 4 la mie (joi, 5 noiembrie 2020, acesta fiind de 3,35 la mie). Acest plan prevede următoarele măsuri:
Activitatea grădinițelor și unităților de învățământ primar să se desfășoare în continuare în „scenariul verde”, cu prezența fizică a elevilor și cadrelor didactice în unitățile școlare.
• Activitatea celorlalte unități de învățământ să se desfășoare în „scenariu galben”, hibrid  (jumătate dintre elevi în clasă, jumătate în regim online, prin rotație la două săptămâni).
(3) După ce coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori va depăși 4 la mie, Comitetul Local pentru Situații de Urgență va analiza situația și va decide alte măsuri organizatorice.

Art. 12.

Deciziile precedente ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului lași rămân valabile, dacă nu intră în contradicție cu prevederile acestei hotărâri.

Art. 13.

Prezenta Hotărâre va fi comunicată către Instituția Prefectului - Județul lași, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași, Poliția Municipiului Iași, Poliția Locală Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean lași, Inspectoratul Școlar Județean lași, Spitalul Clinic de Recuperare, Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”, SMURD lași, Direcția de Asistență Socială lași, Direcția Locală de Evidență a Persoanelor lași, Direcția de Sănătate Publică lași, SC Citadin SA, SC Compania de Transport Public SA, SC Salubris SA, SC Servicii Publice SA, Direcția Exploatare Patrimoniu, Direcția Fond Locativ, Direcția de Evidență a Patrimoniului Public si Privat, direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului lași, precum și celor interesați în vederea ducerii la îndeplinire

Hotararea nr 24 CLSU Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!