Noile măsuri de relaxare ce vor intra in vigoare de la 1 iunie 2020

 Măsurile de relaxare anunțate de Guvern de la 1 iunie 2020

 

Având in vedere evaluarea realizată la nivelul Grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt-contagioase pe teritoriul României și materializată in propunerile cuprinse in Hotărârea nr. 16 din 28.05.2020,

luând in considerare evoluția situației epidemiologice la nivelul României care relevă un număr relativ constant de cazuri noi, in contextul necesității de creare a condițiilor socio - economice necesare relansării graduale a economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si d) si art. 81 din OUG. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 43 alin. 1, art. 44 alin. 2 si 3 si art 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 si art. 4 din Hotărarea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta adopta prezenta

HOTARARE:

Art.1

(1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfașurarea competițiilor sportive in aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății, emis in temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

(2) Incepând cu data de 1 iunie se permite organizarea si desfasurarea in bazine acoperite sau aflate in aer liber, a activitatilor de pregatire fizica a sportivilor profesionisti si a competitiilor sportive, fara participarea spectatorilor, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
(3) Începând cu data de 1 iunie se permite desfasurarea, de catre sportivii profesionisti, a activitatilor de pregatire fizica in spatii inchise, cu respectarea regulilor de distantare intre participant, astfel incat sa se asigure minim 7 mp/persoana si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
(4) Masurile prevazute la alin. (1) si (3) nu se aplica activitatilor de pregatire si competitiilor sportive din domeniul sporturilor de contact.

Art. 2

Începând cu data de 1 iunie, este permisa organizarea si desfasurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale in aer liber, precum și a festivalurilor publice si private, cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distanta de minimum 2 metri, unul fata de celalalt, purtarea mastii de protectie si respectarea conditiilor stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministruluisanatatii, emis in temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 3

Incepand cu data de 1 iunie, se ridica restrictiile/interdictiile privind deplasarea persoanelor in afara localitatii/zonei metropolitane.

Art. 4

Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport din si catre Romania, cu respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 32,34 si 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 5

Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier international de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale in trafic international, pentru toate cursele efectuate de catre operatorii de transport din si catre Romania, cu respectarea conditiilor stabilite potrivit art. 32, 35 si 37 din Legea nr. 55/2020.

Art. 6 

Începând cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare și bauturilor alcoolice și nealcoolice in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese si participarea a maximum 4 persoane la o masa, daca sunt  din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin c omun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri si presedintelui Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 7

Începând cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizeaza doar cu asigurarea obligatorie de sezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, ministrului sanatatii si ministrului mediului,apelor si padurilor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 8

Începând cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in, ocupantii unei masini fiind membri aceleiasi familii, masurile de protectie sanitara fiind stabilite prin ordin comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.

Art. 9

Prezenta Hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.

 Masurile de relaxare ce intra in vigoare de la 1 iunie 2020