Octombrie 02, 2022

covid19

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Iasi - hotararile 10 si 11

Hotararile nr. 10 si nr. 11 ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași

 

 
Hotărârea nr 10

 

Hotărârea NR. 10 din 25.03.2020

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași

COMITETUL Local pentru Situații de Urgență AL MUNICIPIULUI Iași întrunit în sedinta extraordinara,

Avand în vedere:
     Situatia la nivel global si national cu privire la infectia cu coronavirus;

Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

Ordonanța Militară nr.2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid -19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Ordonanța Militară nr.3/24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid -19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Hotărârea nr.6/06.03.2020, Hotărârea nr.7/07.03.2020, Hotărârea nr.8/09.03.2020,

Hotărârea nr.9/10.03.2020, Hotărârea nr. 10/12.03.2020 a Grupului de suport tehnico-stiinjific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul Romaniei;

Hotărârea nr.7/11.03.2020, Hotărârea nr.8/12.03.2020, Hotărârea nr.9/14.03.2020 si Hotărârea nr. 10/14.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

Dispozitia DSU nr.523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Romaniei,

H.G. nr.548/2008 privind aprobarea Strategiei Nationale de Comunicare si Informare publica pentru Situatii de Urgenta;

Ordinul nr.313/26.02.2020 al Ministerului Sanatatii pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor în situatia de urgenta de sanatate publica international determinate de infectarea cu COVID - 19 si stabilirea unor masuri în vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei;

Articolul 6 din Hotărârea nr. 1/09.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași;

Procesul verbal al sedintei extraordinare a CLSU Iași din data de 24.03.2020, înregistrat sub numarul 34399/24.03.2020.

Procesul verbal al sedintei extraordinare a CLSU Iași din data de 25.03.2020, înregistrat sub numarul 34511/25.03.2020.

Hotărârea nr.5/17.03.2020  a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.6/17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.7/20.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.8/23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.9/24.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

HOTARASTE:

Art. 1.

In exceptia prevazuta la articolul 1 din Hotărârea nr. 9 I 24.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași, sunt incluse si urmatoarele categorii:
a) Donatorii de sange aflati în registrul Centrul de Transfuzii Iași;
b) Personalul angajat în sistemul de producere, distribute si vanzare a produselor alimentare si agroalimentare;
c0 Personalul care iși desfasoara activitatea în sistemul penitenciar.

Art. 2.

Accesul în mijloacele de transport public de calatori al persoanelor nominalizate la art.1 se va face doar pe baza legitimatiei care dovedeste calitatea de donator, respectiv a legitimatiei de serviciu sau a unei adeverinte eliberate de angajatori care sa ateste calitatea de angajat sau prin care sa se ateste ca face parte din sistemul enumerat mai sus.

Art. 3.

(1) Toate persoanele enumerate mai sus care vor utiliza transports public sunt obligate, pentru a avea acces în mijlocul de transport, sa poarte manusi de protectie de unica folosinta si masca de protectie pentru caile respiratorii.

(2) în toate situatiile mentionate, mijloacele de transport în comun nu pot fi utilizate decat în limita locurilor pe scaune.

Art. 4.

Reteaua de magazine de alimentatie publica si farmacii va fi înstiintata ca în intervals orar 11.00 - 13.00, cand circulatia persoanelor care au Tmplinit varsta de 65 de  ani este permisa în conditiile prevazute de Ordonanța Militară nr. 3 / 24.03.2020, sa deserveasca cu prioritate aceste persoane. Acestea se vor legitima cu buletinul / cartea de identitate si din acel moment vor avea intaietate in magazinele si farmaciile respective.

Art. 5.

Persoanele fara adapost identificate pe raza Municipiului Iași, altele decat cele institutionalizate in centrele Direcției de Asistență, vor fi cazate intr-un spatiu de pe platforma Fortus SA. Acestora li se va asigura masă caldă, prin Cantina de Ajutor Social, conform Legii cantinelor. Poliția Locală Iași va asigura un post de pază fix in trei schimburi. Implementarea măsurii va fi asigurată de Direcția de Asistență Socială Iași, Direcția Exploatare Patrimoniu și Poliția Locală Iași.

Art. 6.

In baza solicitării Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Iași, in perimetrul Stadionului „Emil Alexandrescu va fi amenajat un punct de decontaminare pentru autospeciale. Măsura va fi aplicată de Direcția Exploatare Patrimoniu.

Art. 7.

Direcția de Asistență Socială Iași va asigura, la cerere, servicii de aprovizionare cu alimente pentru personalul medical cazat in Caminul T20. Municipiul Iași va asigura plata utilităților, serviciilor de curățenie și a lenjeriei de pat. Spitalul Clinic de Recuperare Iași va delega doi angajați pentru asigurarea serviciilor de curățenie. Poliția Locală Iași va inființa un post fix de pază.

Art. 8.

Motivat de organizarea de catre Spitalul de Boli Infectioase Iași a unor echipe (circa 15) care acorda asistenta medicala in teritoriu pentru cazurile de COVID-19, se aproba utilizarea parcarilor publice in mod gratuit pentru personalul respectiv. Persoanele implicate trebuie sa faca dovada apartenentei la Spitalul de Boli Infectioase Iași prin legitimatie de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator.

Art. 9.

Toate celelalte masuri luate anterior raman valabile.

Art. 10.

Prezenta Hotarare va fi comunicata catre Institutia Prefectului - Judejul Iași, Politia Locala Iași, Politia Municipiului Iași, Inspectoratui de Jandarmi Judetean Iași, Direcția de Asistență Socială Iași, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iași, Directia de Sanatate Publica Iași, SC Eco Piata SA, SC Compania de Transport Public Iași SA, SC Salubris SA, S.C. Servicii Publice Iași S.A., Directia Exploatare Patrimoniu, Spitalul Clinic
de Recuperare Iași, Inspectoratui pentru Situatii de Urgenta al Judetul Iași, Penitenciarul Iași, precum si celor interesati în vederea ducerii la îndeplinire.

 

hotararile 10 11 Cosiliul urgenta Iasi

 
Hotărârea nr 11

 

Hotărârea NR. 11 din 02.04.2020

a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași

COMITETUL Local pentru Situații de Urgență AL MUNICIPIULUI Iași intrunitîn sedinta extraord Inara,

Avand în vedere:

Situatia la nivel global si national cu privire la infectia cu coronavirus;

Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; Ordonanța Militară nr.2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid -19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Ordonanța Militară nr.3/24.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid - 19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Ordonanța Militară nr.4/29.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid - 19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Ordonanța Militară nr.5/30.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid - 19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Ordonanța Militară nr.6/30.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid - 19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

Hotărârea nr.6/06.03.2020, Hotărârea nr.7/07.03.2020, Hotărârea nr.8/09.03.2020, Hotărârea nr.9/10.03.2020, Hotărârea nr. 10/12.03.2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul Romaniei;

Hotararile nr.7/11.03.2020, nr.8/12.03.2020, nr.9/14.03.2020, nr.10/14.03.2020, nr. 15/29.03.2020, nr.16/30.03.2020, nr.17/30.03.2020 ale Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;

In conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

Dispozitia DSU nr.523 din 25.02.2020 referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Romaniei;

H.G. nr.548/2008 privind aprobarea Strategiei Nationale de Comunicare si Informare publica pentru Situatii de Urgenta;

Ordinul nr.313/26.02.2020 al Ministerului Sanatatii pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor în situatia de urgenta de sanatate publica international determinate de infectarea cu COVID - 19 si stabilirea unor masuri în vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei;

Articolul 6 din Hotărârea nr. 1/09.03.2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași;

Procesul verbal al sedintei extraordinare a CLSU Iași din data de 24.03.2020, înregistrat sub numarul 34399/24.03.2020.

Procesul verbal al sedintei extraordinare a CLSU Iași din data de 25.03.2020, înregistrat sub numarul 34511/25.03.2020.

Hotărârea nr.5/17.03.2020 a Comitetului  Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.6/17.03.2020 a Comitetului  Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.7/20.03.2020 a Comitetului  Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.8/23.03.2020 a Comitetului  Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.9/24.03.2020 a Comitetului  Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Hotărârea nr.10/25.03.2020 a Comitetului  Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași;

Procesul verbal al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași din data de 02 aprilie 2020, înregistrat sub numarul 36.540/02.04.2020

HOTARASTE:

Art. 1.

Pe perioada starii de urgenta SC ApaVital SA va lua toate măsurile necesare astfel meat toti locuitorii Municipiului Iași sa beneficieze de apa potabila, acolo unde exista retea de fumizare. SC ApaVital SA asigura sprijin asociatiilor de proprietari / locatari în vederea repararii instalatiilor si furnizarii apei potabile, cu evidentierea separata a acestor costuri. Primaria Municipiului Iași va asigura imobilelor neracordate la reteaua de alimentare rezerve de apa potabila.

Art. 2.

Incepand cu data de 06.04.2020 la intrarile in Municipiul Iași dinspre Letcani - zona Metro, Ciurea - zona CUG si intersectia Carlig - bd. C. A. Rosetti se vor institui puncte de control I observatie formate din echipaje ale Polities Municipiului Iași si Polities Locale Iași pentru monitorizarea traficului de autovehicule.

Art. 3.

Directia de Sanatate Publica Iași va interoga fiecare persoana pentru care se instituie carantina asupra regimului alimentar sau dietei alimentare în vederea adaptarii meniului la nevoile personale.

Art. 4.

SC EcoPiata SA va permite accesul în Targul de cherestea si Bazar doar pentru livrarile de materiale la domiciliu pe baza de comanda telefonica sau online. Programul de livrare este permis de luni pana vineri, în intervalul orar 8.00 - 14.00.

Art. 5.

(1) Primaria Municipiului Iași, prin di recti ile de specialitate, va initia procedurile de achizitie pentru 1.000 de bucati de combinezoane, 100 de bucati de masti FFP3 pentru personalul Politiei Locale Iași, Directiei de Asistenta Sociala Iași si Directiei Crese angrenat direct în măsurile de sprijinire a persoanelor fara adapost, precum si pentru reteaua medicala.

(2) Primaria Municipiului Iași va achizitiona 5.000 de bucati de recipiente de 10 litri în vederea asigurarii apei potabile pentru persoanele din zona Cicoarei care nu beneficiaza de aceasta facilitate. Directia Exploatare Patrimoniu va asigura umplerea bidoanelor cu apa potabila si le va livra la domiciliul persoanelor afectate.

Art. 6.

Pentru a facilita interventiile echipelor SC Salubris SA în perioadele efectuarii actiunilor de spalare si dezinfectie, între orele 22.00 si 6.00, toate semafoarele vor functiona pe galben intermitent.

Art. 7.

Direcția de Asistență Socială Iași va inventaria in regim de urgenta persoanele singure cu varsta peste 65 de ani si cu pensia mai mica de 750 de lei în vederea asigurarii pachetului de hrana, în functie de existenta sau nu a sustinatorilor legali.

Art. 8.

In cazul familiilor fare venituri Direcția de Asistență Socială Iași va face anchete sociale în vederea acordarii unor ajutoare de urgenta în bani, conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 294 / 2012.

Art. 9.

Cimitirele administrate de SC Servicii Publice SA vor fi deschise doar pentru înmormantari, lucrari edilitare si lucrari la monumente funerare pentru care au fost eliberate autorizatii de construire.

Art. 10.

Toate celelalte masuri luate anterior de catre Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Iași raman valabile.

Art. 11.

Prezenta Hotarare va fi comunicata catre Institutia Prefectului - Judeful Iași, Politia Locala Iași, Politia Municipiului Iași, Inspectoratul de Jandarmi Jud etea n Iași, Direcția de Asistență Socială Iași, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iași, Directia de Sanatate Publica Iași, SC EcoPiata SA, SC Compania de Transport Public Iași SA, SC Salubris SA, S.C. Servicii Publice Iași S.A., Directia Exploatare Patrimoniu, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Iași, precum si celor interesati în vederea ducerii la îndeplinire.

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!