Octombrie 02, 2022

covid19

Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Iasi - hotararile 8 si 9

Hotararile nr.  8 si nr. 9 ale Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Iasi

 

 
Hotararea nr 8

 

HOTARAREA NR. 8 din 23.03.2020

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL MUNICIPIULUI IASI întrunit în sedință extraordinară,

Avand în vedere:

     Decretul nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

     Situatia la nivel global si national cu privire la infectia cu coronavirus;

     Hotararea nr.6/06.03.2020, Hotararea nr.7/07.03.2020, Hotararea nr.8/09.03.2020, Hotararea nr.9/10.03.2020, Hotararea nr.10/12.03.2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul  Romaniei;

     Hotararea nr.7/11.03.2020, Hotararea nr.8/12.03.2020, Hotararea nr.9/14.03.2020 si Hotararea nr.10/14.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;

     In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare,

     Prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structure organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru
situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

     Prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

     Dispozitia DSU nr.523 din 25.02.2020 referitoare la masurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe teritoriul Romaniei;

     H.G. nr.548/2008 privind aprobarea Strategiei Nationale de Comunicare si Informare publică pentru Situatii de Urgenta;

     Ordinul nr.313/26.02.2020 al Ministerului Sanatatii pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor în situatia de urgenta de sanatate publics international determinate de infectarea cu COVID - 19 si stabilirea unor masuri în vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei;

     Ordonanta Militară nr.2 din 21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid-19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

     Articolul 6 din Hotararea nr.1/09.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi;

     Procesul verbal al sedintei extraordinare a CLSU Iasi din data de 23.03.2020, înregistrat sub numarul 33815/23.03.2020

     Hotararea nr.5/17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

     Hotararea nr.6/17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi,

     Hotararea nr.7/20.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi,

HOTARASTE:

Art.1.

(1) fncepand cu data de 24.03.2020 persoanele care nu respecta regulile privind autoizolarea si cele care parasesc locul de carantina nu vor beneficia de spatii hoteliere, ci vor fi cazate în modulele amplasate în Zona de carantina Ciric. Aplicarea masurii va fi asigurata de catre Politia Locala Iasi în colaborare cu Jandarmeria Romana.
(2) . Se suplimenteaza numarul de paturi din module cu înca 4 paturi în fiecare modul. Aplicarea masurii va fi asigurata de catre Directia de Asistenta Sociala Iasi.

Art. 2.

incepand cu data de 24.03.2020 Directia Crese Tsi va diminua activitatea la 50 de angajati, prin rotatie, iar restul angajatilor vor intra în somaj tehnic.

Art. 3.

(1) Directia de Asistenta Sociala si Directia Locala de Evidenta a Persoanelor vor coordona activitatea de identificare a persoanelor în varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor, va tine evidenta lor si va asigura sprijin acestora în vederea minimalizarii expunerii în afara locuintelor.
(2) Activitatea de identificare a persoanelor în varsta de peste 65 de ani va fi efectuata de catre: Directia de Asistenta Sociala Iasi; Directia Crese - cu un numar de 50 angajati; Directia de Evidenta a Persoanelor - cu un numar de 40 angajati; Directia Relatii Publice si Transparenta Decizionala - 5 angajati prin cele 5 Centre de Cartier. Directia Fond Locativ prin Serviciul Asociatii de Proprietari - 5 angajati.
(3) Directia de Asistenta Sociala va pune la dispozitie 7 autovehicule pentru asigurarea celor necesare persoanelor în varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor. De asemenea, se mobilizeaza pentru aceasta activitate tot parcul auto disponibil al Primariei Municipiului Iasi si al institutiilor si societatilor subordonate.
(4) Asigurarea celor necesare persoanelor în varsta de peste 65 de ani, fara sustinatori sau alta forma de ajutor se va asigura din resursele bugetului local.

(5) Directia de Asistenta Sociala va colabora cu orice institute publica sau privata, în regim de voluntariat sau orice alta forma de colaborare, în vederea sustinerii acestor categorii de persoane.
(6) Directia de Asistenta Sociala va înfiinta o linie telefonica speciala care va functiona 24 de ore din 24 de ore cu aceasta destinatie.

Art. 4.

(1) Serviciul Administrativ din cadrul Primariei Municipiului Iasi va lua masuri pentru suplimentarea bugetului pentru asigurarea serviciilor de telefonie necesare contactarii persoanelor nominalizate la art. 3 alin. (1).
(2) Serviciul Administrativ din cadrul Primariei Municipiului Iasi va întreprinde demersurile pentru achizitionarea a 100 de cartele telefonice si aparate, dupa caz, de la societatile cu care Municipiul Iasi are încheiate contracte de servicii de telefonie.

Art. 5.

(1) începand cu data de 26.03.2020, dupa iesirea din carantina, Centrul pentru Victimele Violentei Domestice din strada Oastei va deveni centru tampon pentru personalul medical care a intrat în contact cu persoane infectate cu coronavirus.
(2) Municipiul Iasi va prelua de la Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi tronsonul 3 al Caminului T 20 pentru personalul medical care a intrat în contact cu persoane infectate cu coronavirus.

 Art. 6.

începand cu data de 24.03.2020 activitatea din Bazar si Targul de cherestea va fi închisa. Personalul angajat al SC Eco Piata care Tsi desfasoara activitatea în aceste locuri poate fi trimis în somaj tehnic. Implementarea masurii va fi asigurata de S.C. Eco Piata SA.

 Art. 7.

(1) S.C. Compania de Transport Public Iasi va asigura începand cu data de 24.03.2020 curse speciale pentru medici, asistenti, farmacisti si personalul nemedical din cadrul spitalelor si farmaciilor dupa urmatorul program: de la ora 12.00 pana la ora 18.00, pe toate traseele de transport existente, cu cate un singur mijloc de transport dedicat.

(2) Se mentin cursele speciale între orele 18.00 si 20.00 pentru persoanele nominalizate la alin. (1) pe traseele stabilite în Hotararea anterioara.
(3) Accesul persoanelor nominalizate la alin. (1) în mijloacele de transport se va face pe baza legitimatiei de serviciu eliberata de angajator.
(4) Fata de cele stabilite în Hotararile Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi nr. 5 si nr. 6 din 17.03.2020, capacitatea de transport a S.C. Compania de Transport Public Iasi se asigura astfel:
- între orele 5.00 si 8.00 - se asigura transports cu 90% din parcul auto;
- între orele 12.00 si 18.00 - se asigura transports cu 70% din parcul auto;
- între orele 20.00 si 22.45 - se asigura transports cu 25% din parcul auto;
- traseul 5 va functiona între orele 12.00 si 18.00 la capacitatea normala de transport.

Art. 8.

Incepând cu data de 23.03.2020 SC Salubris SA va demara dezinfectarea strazilor, trotuarelor si aleilor care nu sunt încadrate ca spatii verzi cu dezinfectanti pe baza de hipoclorit de sodiu (produs care poate fi utilizat conform adresei Directiei de Sanatate Publica Iasi nr. 8350/18.03.2020), în intervalul orar 22.00 - 6.00.

Art. 9.

Se vor întreprinde demersurile pentru rectificarea bugetara necesara asigurarii activitatii de dezinfectare a strazilor si pentru asigurarea produselor dezinfectante.

Art. 10.

Directia Relatii Publice si Transparenta Decizionala va asigura la fiecare Centru de Cartier cate 1000 bucati de Declaratii de propria raspundere (stabilita prin Ordonanta Militara
nr. 2 din 21.03.2020).

Art. 11.

(1) Directia de Asistenta Sociala Iasi va transfera catre Inspectoratul Judetean de Jandarmi Iasi si Politia Locala Iasi cate 20 de cutii de manusi de protectie a cate 100 de bucati fiecare.
(2) Directia de Asistenta Sociala Iasi va transfera 400 de masti de protectie catre institutiile nominalizate în Hotararea nr. 7 / 20.03.2020 a CLSU Municipiul Iasi.
(3) Directia de Asistenta Sociala Iasi va achizitiona 500 de kilograme de panza pentru confectionarea de masti de protectie.

Art. 12.

Se vor întreprinde masurile care se impun pentru achizitionarea de combustibil necesar autovehiculelor care vor asigura transports cumparaturilor persoanelor în varsta de peste 65 de ani, fare sustinatori sau alta forma de ajutor.
Art. 13.

începand cu data de 24.03.2020 se închide activitatea toaletelor publice, cu exceptia toaletei publice din Pasajul Piata Unirii si a celor automate.

Art. 14.

In functie de evolutia situatiei de urgenta pana la data de 25.03.2020, Municipiul Iasi va lua si alte decizii referitoare la activitatea de transport public local.

Art. 15.

Sedinta de Consiliu Local al Municipiului Iasi din data de 31.03.2020 se va tine online.

Art. 16.

Prezenta Hotarare va fi comunicata catre Institutia Prefectului - Judetul Iasi, Politia Locala Iasi, Politia Municipiului Iasi, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi, SC Servicii Publice Iasi SA, Directia de Asistenta Sociala Iasi, Directia Crese Iasi, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi, Directia de Sanatate Publica Iasi, SC Eco Piata SA, SC Compania de Transport Public Iasi SA, SC Salubris SA, precum si celor interesati în vederea
ducerii la îndeplinire.

PRESEDINTE CLSU IASI,
Mihai CHIRICA

hotararile 8 9 Cosiliul urgenta Iasi

 

 
Hotararea nr 9

 

HOTARAREA NR. 9 din 24.03.2020

a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII  DE URGENTA AL MUNICIPIULUI IASI întrunit în sedinta extraordinară,

Avand în vedere:

     Situatia la nivel global si national cu privire la infectia cu coronavirus;

     Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;

     Ordonanta Militara nr.2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandire a Covid -19, emis de Ministerul Afacerilor Interne;

     Hotararea nr.6/06.03.2020, Hotararea nr.7/07.03.2020, Hotararea nr.8/09.03.2020, Hotararea nr.9/10.03.2020, Hotararea nr. 10/12.03.2020 a Grupului de suport tehnico- stiinfific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul Romaniei;

     Hotararea nr.7/11.03.2020, Hotararea nr.8/12.03.2020, Hotararea nr.9/14.03.2020 si Hotararea nr. 10/14.03.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;

     In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.21/15.04.2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

     Prevederile H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare;

     Prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

     Dispozitia DSU nr.523 din 25.02.2020 referitoare la masurile necesare pentru gestionarea infectiilor cu Coronavirus pe teritoriul Romaniei;

     H.G. nr.548/2008 privind aprobarea Strategiei Nationale de Comunicare si Informare publica pentru Situatii de Urgenta;

     Ordinul nr.313/26.02.2020 al Ministerului Sanatatii pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor în situatia de urgenta de sanatate publica international determinate de infectarea cu COVID - 19 si stabilirea unor masuri în vederea prevenirii si limitarii efectelor epidemiei;

     Articolul 6 din Hotararea nr.1/09.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi;

     Procesul verbal al sedintei extraordinare a CLSU Iasi din data de 24.03.2020, inregistrat sub numarul 34399/24.03.2020.

     Hotararea nr.5/17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi;

     Hotararea nr.6/17.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi;

     Hotararea nr.7/20.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi;

     Hotararea nr.8/23.03.2020 a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi;

 

HOTARASTE:

Art. 1.

Incepand cu data de 25.03.2020 se interzice utilizarea transportului public de calatori pe toate traseele din Municipiul Iasi si zona exterioara acestuia, aflat în administrarea si exploatarea S.C. Compania de Transport Public Iasi S.A., cu exceptia urmatoarelor categorii:

a) Cadrele medicale si nemedicale din sistemul public si privat, din cadrul spitalelor, dispensarelor, cabinetelor medicale si al întregii infrastructuri medicale, cadrele medicale din toate formele de organizare, inclusiv laboratoare medicale din cadrul Ministerului Sanatatii sau din cadrul Ministerului Educatiei, angajatii farmaciilor si angajatii fabricilor de medicamente din Municipiul Iasi;

b) Angajatii structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apararii Nationale si Politiei Locale Iasi;

c) Asistentii sociali si asistentii personali ai persoanelor cu handicap;

d) Factorii postali care livreaza corespondenta, pensiile si alte colete persoanelor care nu pot parasi domiciliul;

e) Pacientii cronici care se deplaseaza catre cabinete medicale în vederea consultatiilor si tratamentului. Acestia vor prezenta o adeverinta privind locul unde se deplaseaza, ziua si ora programarii, cu valabilitate pe toata perioada starii de urgenta;

f) Toate persoanele implicate în procesul de monitorizare si ajutor al celor aflati în autoizolare sau al persoanelor cu varsta peste 65 de ani;

g) Voluntarii cuprinsi în sistemul public de voluntariat, care sunt implicati în gestionarea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului, în baza unei legitimatii vizate de Primaria Municipiului Iasi.

Art. 2.

Incepand cu data de 25.03.2020, accesul în mijloacele de transport public de calatori se va face doar pe baza legitimatiei de serviciu sau a unei adeverinte eliberate de angajatorii enumerati mai sus, care sa ateste calitatea de angajat.

Art. 3.

Pentru toate societatile comerciale de pe raza Municipiului Iasi care Tsi continua activitatea se vor organiza la cerere curse speciale dedicate acestora, pe baza de contract încheiat cu S.C. Compania de Transport Public Iasi S.A., pe baza de tichet de calatorie si/sau abonament.

Art. 4.

(1) Toate persoanele enumerate mai sus care vor utiliza transports public sunt obligate, pentru a avea acces în mijlocul de transport, sa poarte manusi de protectie de unica folosinta si masca de protectie pentru caile respiratorii.

(2) In toate situatiile mentionate, mijloacele de transport în comun nu pot fi utilizate decat în limita locurilor pe scaune.

Art. 5.

Cazarea persoanelor din sistemul medical în caminul T 20 al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” se va face la cererea Directiei de Sanatate Publica Iasi. Persoanele respective vor da o declaratie pe propria raspundere ca nu vor parasi spatiul respectiv pana la finalizarea investigatiilor medicale de specialitate.

Art. 6.

Continuarea actiunilor de dezinfectie în mijloacele de transport public si piete agro- alimentare, precum si a pasajelor, strazilor si trotuarelor pe timp de noapte.

 Art. 7.

Toate celelalte masuri luate anterior raman valabile.

Art. 8.

Prezenta Hotarare va fi comunicata catre Institutia Prefectului - Jude|ul Iasi, Politia Locala Iasi, Politia Municipiului Iasi, Inspectoratul de Jandarmi Ju detea n Iasi, Directia de Asistenta Sociala Iasi, Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi, Directia de Sanatate Publica Iasi, SC Eco Piata SA, SC Compania de Transport Public Iasi SA, SC Salubris SA, S.C. Servicii Publice Iasi S.A., Posta Romana, precum si celor interesati în vederea ducerii la îndeplinire.

PRESEDINTE CLSU IASI,
Mihai CHIRICA

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!