Programul Simpozionului Internațional MONUMENTUL TRADIȚIE ȘI VIITOR Ediția a XVIII-a

Programul Simpozionului Internațional MONUMENTUL TRADIȚIE ȘI VIITOR

6-9 octombrie

 

Joi 6 octombrie 2016 - Sala Baptisteriu a Muzeului Mitropolitan din Iași

09:00 Deschiderea oficială a lucrărilor Simpozionului cu Binecuvântarea   IPS   Teofan,   Mitropolit   al   Moldovei   și Bucovinei

Mesaje de salut din partea organizatorilor principali și a oficialităților

Lansarea   volumului   „Monumentul   XVII”.   Prezintă istoricul Mihai Dim. Sturdza

Comunicări:

Dan     Dumitru     Iacob,  Informații   despre monumentele din orașul Iași și din împrejurimile acestuia pe o hartă austriacă inedită, din 1855
Virgiliu   Polizu, Monumente ieșene restaurate în anii '70

Comunicări în plen

Lansări de carte:

Oana   Marinache   „Familia   Bibescu   -   Basarab Brâncoveanu: între Paris și București” Ruxanda Beldiman, „Domeniul lui Ion Ghica de la Ghergani”. Prezintă prof. univ. dr. Tereza Sinigalia

Mariana   Șlapac,   „Cetățile   bastionare   din Moldova (sfârșitul sec. XVII - mijlocul sec XIX)”

 

 

Film   documentar:  

Ansamblul   Mitropolitan   Iași, Realizatori: Doxologia Media
Vernisajul expoziției „Monumente   și   eroi.   Memoria Marelui   Război”   (proiect   pilot   Ilfov),   Prezintă   dr.   Florentina Udrea

Vineri, 7 octombrie 2016 – Muzeul Unirii Iași

Vernisajul   expoziției „Memoria     Monumentelor: strada   Ștefan   cel   Mare”.   Curatori:   dr. Aurica    Ichim,   dr.   Sorin Iftimi
Vernisajul expoziției „Restauratori români: arhitectul Ștefan   Balș   (1902-1994)”.   Curatori:   arhitect   Anca   Filip, arhitect Iosef Kovacs
Vernisajul   expoziției „Restaurarea   monumentelor istorice: realizări actuale și premise pentru viitor”. Prezintă dr. restaurator Daniel Sabău

Comunicări pe secțiuni
Vizită la monumente istorice din orașul Iași (Biserica Sf.   Dumitru-Balș,   Biserica   Sf.   Atanasie   și   Chiril)   și   din împrejurimi (Biserica Sf. Nicolae din Aroneanu)

Sâmbătă, 8 octombrie 2016

Vizită de studiu la Curtea Domnească din Cotnari, Conacul Polizu (Maxut), Conacul Miclescu (Călinești) și Palatul Cantacuzino (Pașcani)
Închiderea lucrărilor Simpozionului: concluziile prezentate de moderatorii secțiunilor - Palatul Alexandru Ioan Cuza Ruginoasa

Comunicari în plen

Dan Dumitru Iacob! Informații despre monumentele din orașul Iași și din imprejurimile acestuia pe o harta austriaca inedita, din 1855

Prezența trupelor austriece pe teritoriul principatelor române în timpul Razboiului Crimeii s-a concretizat, printre altele, și prin realizarea unor harți zonale și planuri de localitați, cu caracter operativ sau administrativ, dintre care unele au ramas necunoscute. Cu acest prilej, ne propunem sa semnalam un plan detaliat al orașului Iași și al satelor ênvecinate, din 1855, descoperit recent ên arhivele vieneze. Harta acopera o zona geografica de peste 200 km2 și este deosebit de importanta deoarece ofera informații geografice și istorice concludente despre multiple aspecte privitoare la relieful zonei, dimensiunile și structura localitaților, inclusiv a orașului Iași, rețeaua de drumuri, structura și tipul proprietaților urbane și rurale etc. în contextul tematic al simpozionului din acest an, un interes deosebit el reprezinta informațiile despre bisericile, manastirile și casele boierești din Iași și din imprejurimi, marcate pe harta, multe dintre acestea fiind ên prezent pe Lista monumentelor istorice. Din aceasta perspectiva, harta surprinde poziția exacta a edificiilor respective în cadrul structurii topografice a localitaților, materialul din care erau construite cladirile, anexele, gardurile și zidurile de incinta, organizarea gospodariilor și gradinilor, amplasarea anexele gospodarești etc.

 

Virgiliu Polizu, Monumente ieșene restaurate in anii '70

Câți dintre locuitorii Iașiului care trec zilnic pe lânga Casa Dosoftei știu cine sunt autorii restaurarii? Sau cei ai Casei Vasile Alecsandri? Puțini iși amintesc de restauratorii de excepție care au lucrat ên Iași ên acea perioada! Așa cum au fost arhitecții restauratori Ioana Grigorescu și Nicolaie Diaconu sau Ioana Juravlea, Dumitru Hasnaș, Dumitru Diaconescu sau Silviu Micu, ca și mulți alții, constructori cu știința și dragoste pentru lucrul lor, care au facut ca monumente precum Galata sau Cetațuia sa dainuie pâna astazi și sa ne atraga prin frumusețea lor. Efortul lor merita un loc ên memoria noastra, iar rezultatele muncii lor reprezinta analiza expunerii noastre. ‛mi fac datoria de a prezenta o parte din monumentele restaurate de catre aceștia, participanți ai definirii școlii românești de restaurare, pentru a compara cu ce se êntampla azi ên Iași și împrejurimi.

 simpozionul international Monumentul traditie si viitor Iasi 2016

Calin Hoinarescu, Manastirea MAXINENI județul Braila - Tehnici și tehnologii de restaurare

Manastirea Maxineni a fost ridicata de domnitorul Matei Basarab ên anul 1636, pe locul unei bisericute din lemn datând de la sfârsitul secolului al XVI-lea. Ansamblul monahal cuprindea, pe lânga biserica cu hramul “Sfântul Ioan Botezatorul”, cladirea stareției vechi, cu beciuri acoperite cu bolti cilindrice monumentale, zidul de incinta și ruinele turnului clopotnița, a chiliilor și a anexelor gospodaresti. Stareția Veche ñ investigațiile arheologice și analiza documentelor au pus ên evidența existența beciurilor construcției contemporana cu biserica intrata ên nomenclatorul complexului sub numele de Stareția Veche. Este o construcție de dimensiuni importante având o lungime de 20,80 m și o lațime de cca.11m. Cladirea are un beci spațios cu ziduri groase de 1 m alcatuit din 2 bolți cilindrice êngemanate sprijinite median pe o suita de 4 arcade cu stâlpi octogonali. Parterul propriu-zis ocupa êntreaga suprafața a beciului. Din documentele de arhiva care descriu detaliat aceasta parte a cladirii se remarca existența unei galerii precum și a unor êncaperi spațioase alcatuind Stareția Veche. ‛nvelitoarea acestui edificiu a fost realizata din olane ca la biserica. Documentația de restaurare a inclus lucrarile necesare consolidarii zidului beciului prin  completarea cu caramida de epoca a zonelor lacunare, țeserea și injectarea crapaturilor și fisurilor, consolidarea fundațiilor și executarea hidroizolației, refacerea boltirii utilizându-se elementele pastrate in situ, respectiv nașterea arcelor și a boltirii și executarea unei șaibe orizonale peste extradosul bolților printr-un platelaj din profile metalice. Parterul s-a executat cu structura metalica și ênchideri din panouri tip sandviș, cu placi din betocim la exterior și gips carton la interior. Șarpanta s-a realizat cu ferme din lemn, cu tencuiala pe șipci și termoizolație din vata bazaltica. Pardoseala beciului este din dale de piatra, iar a parterului din caramizi conform modelelor recuperate din sapaturile arheologice.

 

Paolo Tomasella,Victor Asquini (1892ä1969), un arhitect italian la București

Printre italienii care s-au stabilit ên România ên prima jumatate a secolului XX poate fi remarcat arhitectul Victor Asquini. ‛n Bucuresti, Victor Asquini a proiectat o serie de locuinte, vile si blocuri cu mai multe etaje. Printre proiectele realizate ên perioada interbelica, pot fi remarcate casa Eleonora Rossi, construita ên perioada 1932-1933 (str. Ghenadie Petrescu) si rezidenta I. Tabacu (str. Matei Basarab, colt cu str. Popa Nan). Ambele sunt un amestec de Art Déco, Modern si stil mediteranean. Tot activitații lui Asquini i se datoreaza rezidenta Dimitrie Apostolescu (str. Matasari, 1937 1938), vila dr. Enculescu (str. Constantin Sandu Aldea, Parcul Domeniilor, 1939ñ1940) și casa Ioan Pomojescu (str. Cutitul de Argint, 1941ñ1942). Constructiile realizate de el sunt caracterizate prin acuratetea solutiilor, ên conditiile ên care elementele geometrice simple, reprezentate de motive clasice, sunt combinate cu Art Déco. Victor Asquini a fost autorul a numeroase articole tehnice care au aparut ên reviste importante ale perioadei interbelice (inclusiv ïArhitecturað si ïCaminulð), Asquini este cunoscut prin faptul ca a publicat, ên 1938, un manual tehnic important ñ Indicator tehnic ên constructii. Date tehnice, organizarea lucrarilor, metode de lucru, analize de preturi, Editura Cartea Româneasca, Bucuresti 1938, lucrare ce a cunoscut mai multe ediții. Multe cladiri proiectate de Asquini merita sa fie restaurate și conservate pentru valoarea lor istorica, ên contextul conservarii patrimoniului modern al Bucureștiului.

 

Daniel Sabau, Biserica Veche a Manastirii Sinaia județul Prahova ä lucrari de consolidare, restaurare și conservare a componentelor artistice din piatra. Coloanele Pridvorului

Lucrarea prezinta interferențele metodologice ên abordarea lucrarilor asupra coloanelor din piatra ên raport cu necesitatea stringenta de consolidare a structurii de rezistența a monumentului

Oliviu Boldura, Extragerea picturilor murale

Metodologia extragerii picturilor murale a fost perfectionata de specialistii italieni ca raspuns la diferitele situatii extreme prin care trebuie salvate picturile unui monument. ‛n functie de scopul urmarit, s-au dezvoltat tehnici de extragere care, desi au un caracter traumatizant, sunt adaptate la particularitatile acestor decizii. ‛n prezentarea de fata vom lua ên discutie o situatie speciala ivita la Bolnita Manastirii Brâncoveni unde, pornind de la o problema structurala descoperita pe parcursul lucrarilor de restaurare, s-a impus extragerea si retranspunerea a doua fragmente de pictura murala. Aceasta optiune a fost impusa dupa decaparea unor tencuieli de reparatie aplicate prin anii ’60 pe zona centrala a arcului triumfal, care ascundea, de fapt, o dislocare masiva a unei parti din structura de zidarie. Ca urmare, pentru a rezolva aceasta situatie a fost necesara extragerea picturii de pe zona dislocata, desfacerea zidariei, reconstruirea arcului si transpunerea picturii extrase pe noua structura refacuta. Intreg ciclul metodologic a fost adaptat la situatia existenta, urmând partea finala, de prezentare estetica.

Carmen Cecilia Solomonea, Biserica manastirii Golia ä intervenții de eliminare a repictarilor și restaurarea picturilor originale din pronaos

Ansamblul mural din biserica manastirii Golia pastreaza picturi din secolele XVII și XIX. ‛n timp, biserica a suferit o serie de interventii, care au avut diverse efecte asupra picturilor murale, iar refacerile și repictarile au contribuit masiv la modificarea starii de conservare a pigmentilor si preparatiei picturilor. Comunicarea prezinta lucrarile de conservare si restaurare recente ale picturilor: s- au realizat intervenții complexe de eliminare a refacerilor și repictarilor, s-a stabilizat starea stratului de culoare cu problematica specifica celor doua tipuri de picturi și s-a recuperat aspectul original din punct de vedere estetic. Pe parcursul restaurarii, prin cercetarea detaliata a picturilor, s-a identificat relatia existenta êntre manierele de executie tehnica si formele de degradare care s-au produs ên timp, cauzate sau influentate de acestea, efectele acțiunilor de repictare sau refacerile asociate cu acțiunile necorespunzatoare. ‛n comunicare sunt expuse și elementele artistice si stilistice caracteristice picturilor murale din cele doua perioade, ale caror particularitati tehnice contureaza conceptul artistic al epocilor respective.

 

Sectiunea A Tehnici si tehnologii de restaurare

 

Gheorghe Niculescu, Ana Maria Vlad, Ionel Gemanar, Pictura murala din bolnita manastirii Brâncoveni; exemplu de maiestrie artistica utilizând mijloace limitate

Bolnita manastirii Brâncoveni se pastreaza ên forma originala, iar pictura este cea finalizata la 1704, conform inscriptiei din pronaos. ‛n lucrarea de fata, ne-am propus identificarea pigmentilor folositi de mesterul anonim pentru o realizare artistica cu o valoare deosebita. Prin metoda fluorescentei de raze X am identificat miniu de plumb, aur pe bolus, oxizi de fier si mangan, albul sfântului Ioan, un pigment albastru organic, verde de pamânt, negru carbon.


Alexandrina Cuțui, Starea de conservare a catapetesmei Bisericii „Sf. Ilie” din Suceava

Biserica ‚Sf. Ilie” a fost construita de catre domnitorul Ștefan cel Mare, ên anul 1488, ên satul ‚Sf. Ilie”, comuna Șcheia, județul Suceava. Catapeteasma bisericii este datata cu anul 1708. Conform inscripțiilor de pe icoanele din registrul ‚icoanelor êmparatești”, catapeteasma a fost facuta la Moscova de catre frații Vasilii și Kiril Ulanov. Starea de conservare a catapetesmei este una precara. Degradarile sunt majore și evolutive, atât la nivelul suportului, a policromiei, cât și la nivelul stratului pictural. Acestea se datoreaza atacului biologic activ, condițiilor de microclimat necorespunzatoare și intervențiilor facute ên timp asupra acesteia.

Mihai Bradu, Alexandra Chiliman Juvara, Constantin Grapa, Cristian Rânja, Biserica din  satul Malaiesti, comuna Vutcani, judetul Vaslui. Hramul Sfintilor Împarati Constantin și Elena

Biserica de la Malaiesti a fost ctitorita de Constantin si Aglaia Corbu, êntre anii 1884-1885, având trei hramuri: ‚Sfinții ‛mparati Constantin si Elena”, ‚Sfântul Ierarh Nicolae”, ‚Sfânta Mucenita Aglaia”. Biserica a fost construita dupa proiectul arhitectului Oscar Benisi. Situata la mijlocul distantei dintre Bârlad si Husi, nu departe de drumul national, aceasta se remarca prin proportiile ei iesite din comun, prin frumusetea detaliilor si prin decoratia interioaraautentica. De multe ori, ên secolul al XIX-lea, monumentele nu aveau o perfecta unitate de stil, introducându-se si alte stiluri, aparând astfel caracterul eclectic al ansamblului. Fata de arhitectura gotica exterioara, cu elemente clare, elegante, zvelte, fara compromisuri, ên interior nu gasim nici un element gotic. Arcele sunt ên plin cintru, planul este caracteristic bisericilor ortodoxe. Se remarca ênsa o personalizare a interiorului datorata gustului si dorintei ctitorilor. Atât exteriorul ên stil neogotic, cât si interiorul au conservat elementele esentiale, facând posibila restaurarea ei. Privind fotografia dinainte de cutremurul din 1940, te impresioneaza zveltetea ei, proportiile turlei clopotnitei. ‛n urma cutremurului din 1940 au cazut turla si multe din  turnuletele bisericii, compromitând si pictura interioara. Analizând edificiul, ên anul 1999, profesorul Alexandru Cismigiu constata prezenta unor fracturi majore ên zidarie pe direcția nord-sud si perpendicular est-vest, urmare a numeroaselor cutremure care au urmat celui din 1940. Proiectul de restaurare a fost coordonat de arh. Alexandra Chiliman Juvara. Proiectul de consolidare a fost realizat de ing. Constantin Grapa. Proiectul de arhitectura a reușit sa recompuna fatadele bisericii dupa elementele de arhitectura ramase martori si pe baza documentelor. Planurile, fațadele si detaliile desenate cu precizie de arhitectul Cristian Rânja au fost puse ên opera de inginerul Mihai Bradu. Lucrarile de executie au fost finantate de Ministerul Culturii prin Planul Național de Restaurare, biserica fiind pe Lista monumentelor istorice.

 

Cozmin Bradu, Consolidarea Turnului Lapușneanu al Bisericii Sf. Dumitru din Suceava - turn ãnclinat și rotit

Ansamblul Sf. Dumitru alcatuit din biserica ctitorita de Petru Rares ên anul 1535 si turnul construit de Alexandru Lapusneanu ên preajma anului 1555, êmpreuna cu ruinele Curtii Domnesti a carei componenta este si cu biserica Beizadelelor Sf. Ioan Botezatorul, constituie o mare parte a nucleului istoric al orasului. ‛n acest context istoric si urban, existenta Turnului Lapusneanu devenit simbol al centrului Sucevei, constituie o problema de o deosebita importanta ên ceea ce priveste consolidarea, conservarea si punerea lui ên valoare ca element definitoriu pentru structura, aspectul si specificul orasului. Timpul si numeroasele interventii suferite pe parcurs, au modificat radical volumul si aspectul sau initial, transformari datorate si schimbarilor functionale, turnul devenind si punct de observatie pentru pompieri, clopotnita și chiar, la parter, capela mortuara. Cercetarile arheologice minimale efectuate ên vederea obtinerii datelor necesare consolidarii si restaurarii au relevat existenta unei constructii anterioare Turnului, apartinând periodei Rares, peste zidurile careia s-au asezat, partial, fundatiile actualului edificiu. Acea constructie care ar fi putut fi initial tot un turn, are ên interior urme de ênhumare, ceea ce face dificila stabilirea functiei sale primare. Cu o asemenea baza de descarcare ên infrastructura, apare aproape ca o consecinta normala, fenomenul de rotatie si ênclinare a Turnului, având drept rezultat deteriorarea structurala grava, cu tendinta de progresie rapida ên timp. Tipul de interventie propusa de d-l prof. Al. Cismigiu si realizata êm proportie de cca 80% pâna ên prezent, constituie o afirmare si o confirmare a ideii de interventie majora versus interventie minora asupra edificiilor aflate ên zone puternic afectate seismic.

 

Stela Cheptea, Bobi Apavaloaie, Biserica Sfântul Nicolae Aroneanu: ultimele cercetari arheologice

In urma cercetarilor arheologice êntreprinse la biserica Sf. Nicolae din Aroneanu s-au confirmat concluziile trase pe baza sondajelor arheologice executate ên anii anteriori. Cea mai importanta êncheiere este aceea ca prima biserica dateaza din vremea lui Alexandru Lapușneanu, biserica fiind  refacuta de catre Aron Voda.din acea epoca, având nava ên forma de cruce rezultata din dezvoltarea ên exterior, pe parțile laterale, a absidelor naosului și, la est, a absidei altarului. La vest, nava se prelungește cu un pridvor. Deasupra naosului se ênalța turla bisericii, așezata pe o baza stelata care, la rândul ei reazema pe o baza de forma patrata. Structura de rezistența a bisericii este alcatuita din ziduri de caramida, groase de 1,20 m. La baza, zidurile sunt așezate pe un soclu din blocuri din piatra fasonata, legate cu mortar de var, de diferite dimensiuni, având aproximativ aceeași grosime cu zidurile. Fundațiile sunt din piatra nefasonata legata cu mortar de var, piatra mai dura la baza (gresie), pe circa 30 cm și mai slaba ên rest (calcaroasa). Marginea fundațiilor depașește cu 20-30 cm marginea soclului, aceasta distanța variind pe zona absidelor pâna la 40 cm. Alcatuirea constructiva a pridvorului reprezinta o noutate din punct de vedere structural deoarece, pentru a doua oara ên Moldova, structura acestuia este conceputa ca o structura pe stâlpi și nu ca o structura cu ziduri ên care sunt goluri de uși sau ferestre (primul pridvor de acest fel s-a realizat la manastirea Hlincea, reprezentând o influența munteneasca).

Lucian Soveja, Sebastian Todica, Restaurarea structurala a Bisericii Sf. Nicolae-Aroneanu din Iași

Biserica cu hramul Sf. Nicolae a fost ridicata ên anul 1592, pe locul unei biserici mai vechi, ctitorita de Alexandru Lapușneanu. Biserica Aroneanu respecta planul clasic al bisericilor din acea epoca, având nava ên forma de cruce, cu abside ên dreptul naosului și altarului. Deasupra naosului se ênalța turla bisericii, așezata pe o baza stelata care, la rândul ei reazema pe o baza de forma patrata. ‛n acest articol se prezinta soluția de restaurare structurala a bisericii prin metoda izolarii seismice a bazei utilizând izolatori seismici sferici cu coeficient de frecare limitat. Sunt descrise metodele de calcul și concepție a soluției de consolidare precum și tehnologia și lucrarile de execuție propriu-zise pentru punerea ên opera a sistemului de izolare a bazei.

Smaranda Gâlea, A. Antaluț, C. Szalontay, Lucrari de restaurare consolidare la cladirea „Generala” Braila

Construcția este amplasata în zona centrala istorica a municipiului Braila, la adresa str. ‛mparatul Traian, nr. 8. Aceasta este monument istoric, ênscris ên LMI cu denumirea Palatul Societatii de asigurari ‚GENERALA”, azi sediul Flotilei de Dunare. Ea a fost construita ên anul 1910, având ca autori pe arhitectul Oskar Maugsh și pe Luigi Segatti (arhitect de șantier). Monumentul este realizat ên stil eclectic cu elemente neoclasice, academiste, de expresie vieneza și franceza. Acoperișul este realizat ên stil academic francez. Aceasta cladire era grandioasa pentru acea vreme, cu o suprafața construita de cca 2100 mp, regim de ênalțime subsol, parter (parțial mezanin) și doua etaje. Suprafața desfașurata a construcției era de cca. 7120 mp. In prezent, construcția este sediul Cazarmei 1383 Braila. Lucrarile de restaurare sunt precedate de investigații multiple, studiul istoric cu referiri la operele arhitecților Maugsh și Segatti, de asemenea, la nivelul analizei materialelor de constructie, a decorațiilor, a elementelor disparute prin transformarile ên timp ale cladirii, a deciziei de restaurare a unor spații, elemente, acum disparute, la abordarea modului de consolidare care sa țina cont de elementele arhitecturale cu o bogata decorație a fațadelor și de zonele de interes ale spațiilor interioare.

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!