Festivalul Teodorenii ediția a IX-a, 14-16 decembrie 2022

Festivalul Teodorenii - ediția a IX-a

14-16 decembrie 2022, Biblioteca Județeană Gh Asachi Iași

 

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași organizează în zilele de 14, 15 și 16 decembrie 2022, ediția a IX-a a Festivalului „Teodorenii”. Ediția din acest an se va desfășura sub genericul „Literatura memorialistică”. Scriitorii au fost, întotdeauna, fini observatori ai lumii în care au trăit, iar paginile de literatură de gen reprezintă veritabile documente ale imaginarului, în care complexitatea verdictului se întâlnește, incitant, cu subiectivismul și lirismul trăirilor.

În program sunt cuprinse sesiuni de lectură cu voce tare, concursuri de desene, fragmente puse în scenă de copii, elevi preșcolari și școlari; prezentare cărți, dezbateri, discuții pe tema literaturii memorialistice; premierea concursului de desene „Ce-am făcut astă-vară?”, dedicat elevilor de gimnaziu și de liceu din județul Iași; premierea câștigătorilor concursurilor „Poemele Iașului” și „Poveștile Iașului” - două proiecte dedicate elevilor de gimnaziu și de liceu din instituțiile de învățământ din județul Iași, care își propun editarea unor antologii anuale de poezie și de proză a căror temă trebuie să fie legată de orașul sau de o localitate din județul Iași; concursul de prezentare a conservelor tradiționale moldovenești „Cămara lui Păstorel” și Simpozionul „Literatura memorialistică”.

Festivalul Teodorenii Biblioteca Judeteana 2022

Festivalul „Teodorenii” este o manifestare iniţiată de Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” în anul 2014 şi organizată în parteneriat cu instituţii reprezentative din Iași. Scopul festivalului este celebrarea contribuției deosebite a celor doi frați Teodoreanu, Ionel și Păstorel, la viața culturală ieșeană şi a altor genuri în afară de ficţiunea literară clasică. Sunt gândite acţivităţi şi comunicări ce extind aria cunoscută până acum ca fiind din arealul celor doi importanţi scriitori ieşeni, patroni spirituali ai manifestării.

 

Programul Festivalului Teodorenii 2022

14 decembrie 2022

„Amintiri pentru copii și bunici: Literatura memorialistică - Ion Creangă altfel”

Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” Iași, ora 10:00

Amintiri din copilarie: scenetă de teatru de păpuși manevrate de elevii clasei a II-a de la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași, coordonați de prof. înv. primar Cristina Elena Alexa.

Parteneri:
Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” Iași;
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași - Facultatea de Teatru;
Asociația ARTCivica;
Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” Iași

 

„Cu Creangă, printre amintiri”

Grădinița cu Program Normal Nr. 15 Iași, ora 10:00

- Lecturarea de către bibliotecar a fragmentului „La cireșe” din opera Amintiri din copilărie de Ion Creangă;
- Discuții cu preșcolarii pe marginea textului lecturat;
- Istorisirea de către copii a unor întâmplări asemănătoare petrecute în viața lor.

Parteneri:
Grădinița cu Program Normal Nr. 15 Iași

 

„Jurnal un pic... trăsnit”
concurs creativ

Biroul Împrumut pentru Copii, ora 10:00

Participanții vor schița în cuvinte și desen întâmplări fictive și/sau reale: benzi desenate în lucru.

Parteneri:
Școala Gimnazială „George Călinescuˮ Iași

 

„Hronicul și cântecul vârstelor”

Filiala „Ion Creangă”, ora 13:00

În cadrul dezbaterii elevii vor argumenta că opera literară Hronicul și cântecul vârstelor este un text memorialistic care urmărește drumul existențial al scriitorului de la nașterea sa până la momentul lansării sale definitive.
Coordonator: prof. Maricica Stoica.

Parteneri:
Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iași

 

„Mircea Eliade - Despre adolescență ieri și azi”

Filiala „Mihail Sadoveanu”, ora 14:00

Prezentare despre viața și opera scriitorului Mircea Eliade.
În memorialistică, Mircea Eliade sintetizează drumul propriei sale vieți. Din această perspectivă propunem spre dezbatere Romanul adolescentului miop, o carte pe care orice adolescent trebuie să o citească.

Partener:
Liceul Tehnologic Economic de Turism Iași

 

Literatura română memoralistică – romanul „Hronicul și cântecul vârstelor” – Lucian Blaga

Filiala Ateneu, ora 14:00

Prezentarea cărții, dezbateri, discuții pe tema romanului lui Lucian Blaga și trimitere către operele lui Mircea Eliade si ale lui Titu Maiorescu. Participă elevii din clasa a VIII-a A .
Coordonator: profesor diriginte Lucica Rață.

Partener:
Școala Gimnazială „D.D. Pătrășcanu” Tomești

 

Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului de desene „Ce-am făcut astă-vară?” și a câștigătorilor Concursului de traducere și retroversiune

Sala de lectură, ora 15:00

Cele două concursuri se adresează elevilor din județul Iași și sunt la ediția a VIII-a, tema fiind aleasă în funcție de tematica festivalului.

Partener:
Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași

 

Prezentarea antologiilor Poemele Iașului și Poveștile Iașului și premierea câștigătorilor.

Sala de lectură, ora 15:30

„Poemele Iașului” și „Poveștile Iașului” sunt două proiecte inițiate de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” din Iași, dedicate stimulării creativității elevilor de gimnaziu și de liceu din instituțiile de învățământ din județul Iași, prin editarea unor antologii anuale de poezie, respectiv de proză, a căror temă este legată de orașul sau de județul Iași.

Moderator: Dumitru Șerban

 

„Cărțile BJ Iași”: prezentarea volumului de interviuri Tradiții. De la cotidian la ancestral, de Dumitru Șerban, în prezența autorului.

Sala de lectură, ora 16:00

Viața, un decor creionat de lumini și umbre, din contururi și estompări, din frânturi de poveste cu forme de suflet și sentimente în culori și forme; viața, un basm ce-și toarce firul și lumina blândă a lunii, încălzind iubirea cu razele de soare; viața, un puzzle în care așezi cu migală fiecare zi și o pui bine, ca nu cumva să fie ultima, ca nu care cumva să o strivească cineva și să o profaneze; viața, un drum în care presari tot ce sufletul, inima și mintea-ți cer... De aceea, tocmai de aceea, o viață întreagă căutăm, cercetăm, adunăm, veghem și lista poate continua, dar ce folos dacă, uneori, nu știm să o prețuim?
Ce ne aduce nou acest volum? O viață, viața unor oameni care au în comun frumosul, iubirea, autenticul, precum și dorința de a căuta „Marele frumos” și de a transmite generațiilor viitoare moștenirea adunată de la străbuni, din credințele arhaice, din datini și obiceiuri – mărcile identitare ale unui neam, păstrarea nealterată a identității, transmițând, prin cuvânt, zestrea neamului românesc.
Cuvântul e ziditor, încât are imprimată energia străbunilor, istoria neamului nostru. Cuvântul e aur, ziditor de suflete, e hrană, e comoara eminesciană, biciul arghezian, „șiragul de piatră rară”.
Acești oameni frumoși au în comun șlefuirea cuvântului, mânuirea lui în forme și culoare, picurând în suflete istorie, dragoste de obiceiuri și tradiții, iubire de neam, pictura neamului în tablouri unicat, cu pasiune și bucăți de suflet. Până la urmă aceasta este viața, iar marea întâlnire cu Creatorul presupune explicarea acestei vieți.
Să gustați lectura, să o savurați și să nu fiți egoiști, așa că e bine să o dați mai departe, pentru că toată lumea trebuie să știe și să cunoască faptul că suntem un popor desăvârșit.

Moderator: Dan Doboș

 

Prezentarea numerelor 16 și 17 ale Revistei Asachiana, editată de Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.

Sala de lectură, ora 16:30

Revista „Asachiana” – revistă de biblioteconomie şi de cercetări interdisciplinare este o publicație care cuprinde articole de specialitate, dar și referințe din zone mai largi, culturale. Rubricile consacrate ale revistei sunt „Teorie și practică biblioteconomică”, „Miscellanea”, „Opera deschisă”, iar articolele sunt semnate de universitari, doctoranzi, cercetători, profesori din învățământul preuniversitar, scriitori, publiciști și de personalul de specialitate din biblioteci publice, școlare și universitare.

Moderator: Dan Doboș

 

15 decembrie 2022

„Jurnalul unui omuleț din clasa a III-a”: concurs pe echipe

Biroul Împrumut pentru Copii, ora 10:00

Participanții vor completa fișe de lucru cu intrebări, având ca suport informațional cărți din literatura pentru copii (seriile Jurnalul unui puști; Însemnările unei puștoaice).

Partener:
Colegiul Național de Artă „Octav Băncilăˮ Iași

 

„Folclorul în tradiția moldovenească”

Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași, ora 12:00

Workshop de prezentări despre literatura memorialistică din folclor (între orele 12.00 și 14.00, la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași);

Partener:
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” Iași

„Folclorul în tradiția moldovenească”

Asociația „Prietenii Bârnovei”, ora 14:00

Șezătoare în cadrul căreia vor fi citite povești adunate de Petre Ispirescu și Mihai Eminescu și cântece și strigături de Gheorghe Asachi și Anton Pann (între orele 14.00 și 17.00, la Asociația „Prietenii Bârnovei”).

Parteneri:
Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu” Miroslava;
Primăria comunei Ciortești;
Biblioteca comunală Ciortești;
Școala Gimnazială Coropceni;
Asociația „Prietenii Bârnovei”

 

„Jurnalul Annei Frank: emoții și frământări în literatura memorialistică”

Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași, ora 13:00

- Lecturarea unor fragmente din cartea Jurnalul Annei Frank;
- Discuții cu elevii pe marginea textelor lecturate.

Partener:
Școala Gimnazială „Elena Cuza” Iași

 

„Amintiri din copilarie” – capodopera memorialistică a lui Creangă

Filiala „Vasile Alecsandri”, ora 13:00

Dezbatere liberă pe marginea evocării tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun în opera lui Ion Creangă.

Participă elevii din clasa a VII-a.
Coordonator: prof. Elena Miron

Partener:
Școala Gimnazială „Ion Neculce” Iași

 

16 decembrie 2022

„Cămara lui Păstorel” – jurizarea concursului de prezentare a conservelor tradiționale moldovenești

Colegiul Tehnic „I. C. Ștefănescu” Iași, ora 10:00

Ediția din acest an a Concursului stă sub semnul Centenarului nașterii lui Vlad Mușatescu, prozator, traducător și umorist român, părintele literar a unor personaje memorabile, precum Cina Moşca, Fina Frusina și Ţata Catarita.
Concursul are trei secțiuni, două practice și una la care vom premia talentul scriitoricesc:
I. Dulce (magiunuri, dulcețuri, peltele, compoturi, siropuri etc.);
II. Sărat (zacuști, tocane, sosuri, bulion, murături etc.).
Vor fi punctate:
1) Creativitatea (găsirea unei denumiri inspirate);
2) Calitatea gastronomică a produsului (ingrediente și combinațiile folosite);
3) Impresia generală (concordanță între aspect vizual și gust).
III. Rețete aproximative. Vom oferi un premiu special pentru descrierea unui fel de mâncare în stilul scriitoricesc a lui Vlad Mușatescu.

Parteneri:
Frarom International Est–Magazinul cu Diqis;
ApaVital SA Iași

 

Simpozionul „Literatura memorialistică”.

Fililala „Ion Creangă”, ora 10:00

În această ediție, tema care adună lucrările Simpozionului din cadrul ediției a IX-a a Festivalului „Teodorenii” este „Literatura memorialistică”. Scriitorii au fost, întotdeauna, fini observatori ai lumii în care au trăit, iar paginile de literatură de gen reprezintă veritabile documente ale imaginarului, în care complexitatea verdictului se întâlnește, incitant, cu subiectivismul și lirismul trăirilor.

Coordonator: prof. univ. dr. Constantin Dram.
Moderator: conf. univ. dr. Emanuela Ilie.

 

File de jurnal: experiențe inedite

Biroul Împrumut pentru Copii, ora 12:00

Prezentarea unor file de jurnal personal ilustrate; completarea acestora în timpul activității desfășurate în bibliotecă: scurtă incursiune în universul gândurilor și emoțiilor proprii.

Partener:
Școala Primară „Gh.Asachiˮ Iași

 

„O Carte deschisă îți vorbește!”: omagiu adus marelui povestitor Ion Creangă” (activitate literar-artistică)

Fililala „Ion Creangă”, ora 12:00

Activitatea este structurată în trei momente distincte și suprinde fragmente din viața și opera lui Ion Creangă: un montaj video, momentul de teatru-lectură „Prostia omenească” adaptare după Ion Creangă (cu voluntarii bibliotecii si elevii de la Școala Gimnazială „D. A. Sturdza” Iași și Concursul „Nu știu alții ce spun, dar eu...” , o activitate distractivă, inspirată de personajul central al Amintirilor - „Nică”.

Parteneri:
Asociația ROIS (Ready to Open Intercultural Spaces) Iași;
Școala Gimnazială „D. A. Sturdza” Iași

 

„Istoria din spatele ficțiunii”. Memorie familială în „Hronicul măscăriciului Vălătuc” (1928).

Sala de lectură, ora 17:00

Autorul investighează sursele de inspirație ale cărții de debut a lui Al. O. Teodoreanu – Păstorel și arată că familia Zipa, menționată în carte, a existat în realitate. Membrii acestei familii au fost oameni de seamă a Iașului interbelic și în relații de prietenie cu frații Teodoreanu.

Prelegere susținută de Dr. Iulian Marcel Ciubotaru.

 

„Umoriştii de astăzi, cu admiraţie faţă de umoriştii de ieri!”: Simpozion istorico-umoristic în amintirea marilor maeştri ai genului Al. O. Teodoreanu-Păstorel şi Vlad Muşatescu.

Sala de lectură, ora 17:00

Activitate susținută de membrii Asociației Literare „Păstorel” Iași.

Moderator: Mihai Batog-Bujeniță, președintele Asociației Literare „Păstorel” Iași

Partener:
Asociația Literară „Păstorel” Iași

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!