Loading...

iasi 365 2018 logo 4

 

banner rezultate loto iasi365

Educatie

Admitere UMF Iasi 2019 - informatii admitere facultatea de medicina din Iasi

Pentru cei care doresc sa dea admitere  si sa urmeze cursurile Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" Iasi iata in mai jos informatii importante privind admiterea la UMF Iasi in sesiunea iulie 2019. In cele ce urmeaza o sa gasiti informatii privind datele de contact ale UMF Iasi, datele examenului de admitere, actele necesare inscrierii, taxe de admitere si taxe de scolarizare. Momentan pentru taxele de admitere, taxele de scolarizare sunt date din anul de admitere anterior urmand ca atunci cand aceste taxe vor fi aprobate sa va fie anuntate

Rectorat

Adresa: Str. Universitatii nr. 16
Tel: 0232-211.818, 0232-301.603,  Fax: 0232-211.820, Mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Perioada inscriere
 

Pentru inscriere la concursul de admitere sesiunea iulie 2019 candidatii vor parcurge urmatoarele etape:

1. Completare formular de inscriere online - data limita 20 iulie 2019

2. Depunere dosar de inscriere, la centrele de inscriere amenajate pentru fiecare facultate, astfel:

  - in perioada 15-20 iulie 2019

 Test Grila 24 iulie 2019

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 350 lei pentru specializarile: Medicina, Medicina Dentara, Farmacie
- 250 lei pentru specializarile: Asistenta Medicala Generala, Nutritie si Dietetică, Tehnică Dentară, Balneo-fiziokinetoterapie si recuperare; Cosmetica medicala si estetica, Asistenta de profilaxie Stomatologica, Bioinginerie

Taxa de inscriere este nereturnabila si nu poate fi transferabila si nu poate fi transfera altei persoane.

Sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de candidaţi, până la vârsta de 26 de ani:
- candidatii orfani de ambii sau de unul dintre parinti
- cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial,
- copiii eroilor-martir ai Revoluţiei,
- salariaţii şi copiii salariaţilor din cadrul U.M.F. "Grigore T. Popa" din Iaşi

Scutirea de la plata acestei taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidati. Aprobarea scutirii se face de catre comisia de admitere.

Acte necesare inscriere admitere

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:
1. Dosar plic
2. Fişa de inscriere
3. Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă acesteia (in cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat in afara României), in original, sau adeverinţă care atestă această calitate şi in care se mentionează media generală de bacalaureat şi probele susţinute la examenul de bacalaureat. Diplomele de bacalaureat redactate in altă limbă, vor fi insoţite de traduceri legalizate, in limba română
4. pentru candidaţii care provin din tări unde nu se susţine examen de bacalaureat, copie legalizata dupa foile matricole din anii de liceu. Daca acestea nu sunt redactate in limba engleza sau franceza, este necesara traducerea legalizata a foilor matricole
5. Document eliberat de C.N.R.E.D./M.E.N. care atesta ca diploma de bacalaureat obtinuta in statele membre ale Uniunii Europene, ale statelor apartinand Spatiului Economic European, ale confederatiei Elvetiene sau in alte state (pentru etnicii romani din dispora) ii confera candidatului accesul la studii de licenta.
6. Certificat de nastere, in copie a carui conformitate cu originalul va fi certificata de membrii Comisiei de inscriere (conform O.U.G. 41/2016)
7. Carte de identitate, in copie a carui conformitate cu originalul va fi certificata de membrii Comisiei de inscriere (conform O.U.G. 41/2016)
8. Certificat de casatorie (unde este cazul), in copie a carui conformitate cu originalul va fi certificata de membrii Comisiei de inscriere (conform O.U.G. 41/2016)
9. Cetatenii statelor membre ale UE, ale statelor apartinand Spatiului Economic European, ale Confederatiei Elvetiene sau ai altoe state (pentru etnicii romani din diaspora) vor depune o traducere legalizata a certificatului de nastere
10. Adeverinta medicala tip de la medicul de familie in care este specificat faptul ca respectivul candidat se alfa/nu se afla in evidente cu boli cronice.
11. 3 fotografii dimendiuni 4/3 cm
12. Chitanta ce atesta achitarea taxei de inscriere .
13. Candidaţii care pot beneficia de scutire de taxă vor depune la dosarul de inscriere acte doveditoare, respectiv adeverinţa de salariat a parinţilor vizată de Inspectoratul Scolar de care aparţine UMF "Grigore T Popa"
14. Candidaţii de etnie rromă vor prezenta o recomandare scrisă din partea unei organizaţii civice, culturale sau politice, inregistrată legal, prin care se atestă apartenenţa la comunitatea rromilor.

La admiterea in toate ciclurile de studii universitare cu predare in limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română (nivel B2), eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.

Candidatii absolventi ai invatamantului superior care doresc sa urmeze o a doua specializare vor depune si diploma de licenta, sau diploma echivalenta acesteia, in original, in copie legalizata sau in copie a carui conformitate cu originalul va fi certificara de membrii comisiei de inscriere (conform O.U.G. 41/2016), precum si adeverinta din care sa reiasa ca facultatea absolvita a fost in regim fara taxa sau cu taxa

In fişa de inscriere candidaţii vor menţiona:
- acordul de a urma studiile in regim cu taxă, in cazul in care sunt admişi numai la această categorie,
- adresa completă, adresa de e-mail şi numărul de telefon la care pot fi contactaţi pentru comunicări urgente.

In cazul in care candidatul nu se poate prezenta personal pentru inscriere din motive obiective, delegatul care-l reprezintă va prezenta comisiei de inscriere o procură legalizată la notariat care să-i permita acestuia să se conformeze tuturor condiţiilor impuse de Metodologia de admitere
După incheierea perioadei de inscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informatii din fişa de inscriere nu pot fi modificate.

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

1. Ponderea notei de la Bacalaureat: 10% din media finală.

2. Concursul de admitere constă în teză scrisă tip grilă
  a. La două materii:
      i. Medicină şi Medicină Dentară – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia Omului) (obligatoriu) şi Chimie Organică sau Fizică (la alegere)
      ii. Farmacie – Chimie Organică (obligatoriu) şi Biologie Vegetală sau Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia Omului) (la alegere)
      iii. Ponderea in calculul note la teza a materiei principale (obligatorii) este de 60%, iar a materiei la alegere este de 40%.

  b. La o singură materie:
      i. Pentru Bioinginerie Medicală – Matematică, Fizică sau Chimie (la alegere)
      ii. Pentru admiterea la specializările de învăţământ cu 240 şi 180 de credite (Asistenţă Medicală Generală, Balneo-fiziokinetoterapie şi Recuperare Medicală, Nutriţie şi Dietetică, Tehnică Dentară) – Biologie clasa a XI-a (Anatomia și Fiziologia Omului) sau Chimie (la alegere).

3. Durata de desfăşurare a probei scrise este de 3 ore, într-o singură zi.

4. Întrebările vor fi de tip complement simplu

5. 50% dintre întrebări vor fi „la prima vedere”, iar 50% vor fi alese prin tragere la sorţi din culegerile cu teste publicate în Editura UMF „Gr. T. Popa” Iaşi.

 

Pana se vA definitiva taxele de scolarizare si numarul de locuri pentru anul scolar 2019-2020 va prezentam taxele scolare si numarul de locuri din anul scolar precedent

Taxe scolarizare 2018 -2019

Taxe scolarizare in anul scolar 2018-2019:

- 6000 lei pentru Medicina, Medicina dentara, Farmacia

- 4000 lei pentru Bioinginerie

- 3800 lei pentru Balneofiziokinetoterapie si recuperare domeniul Sanatate  - 180 credite (durata studiilor 3 ani)

- 3500 lei pentru Nutritie dietetica, tehnica dentara  - 180 credite (durata studiilor 3 ani)

- 4500 lei pentru specializarile de 240 de credite (durata studiilor 4 ani)

admitere umf Iasi 2019 

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

1. Facultatea de Medicina

Adresa: Str. Universitatii nr. 16
Tel: 0232-301.615

1. Specializarea Medicina

1. Locuri fara taxa

 - 298 locuri

2. Locuri cu taxa in lei

- 178 locuri

3. Locuri cu taxa in valuta

- 48 locuri

4. Locuri cu taxa pentru a II a facultate

- 10 locuri

5. Locuri fara taxa pentru Romi

- 2 locuri

6. Romani de pretutindeni

 - 1 loc Republica Moldova (cu bursa)

- 1 loc Diaspora (cu bursa)

7. Mediul rural - fara taxa

- 2 locuri

2. Specializarea Medicina in limba engleza

3. Locuri cu taxa in valuta

- 200 locuri

3. Specializarea Medicina in limba franceza

3. Locuri cu taxa in valuta

- 150 locuri

4. Specializarea Asistenta medicala generala

1. Locuri fara taxa

 - 55 locuri

2. Locuri cu taxa in lei

- 132 locuri

3. Locuri cu taxa in valuta

- 0 locuri

4. Locuri cu taxa pentru a II a facultate

- 7 locuri

5. Locuri fara taxa pentru Romi

- 1 loc

6. Romani de pretutindeni

- 0 loc Republica Moldova

- 0 loc Diaspora

7. Mediul rural - fara taxa

- 5 locuri

5. Specializarea Nutritie si dietetica

1. Locuri fara taxa

 - 10 locuri

2. Locuri cu taxa in lei

- 36 locuri

3. Locuri cu taxa in valuta

- 0 locuri

4. Locuri cu taxa pentru a II a facultate

- 2 locuri

5. Locuri fara taxa pentru Romi

- 0 loc

6. Romani de pretutindeni

- 0 loc Republica Moldova

- 0 loc Diaspora

7. Mediul rural - fara taxa

- 2 locuri

2. Facultatea de Farmacie

Adresa: Str. Universitatii nr. 16
Tel: 0232-301.623

1. Specializarea Farmacie

1. Locuri fara taxa

 - 99 locuri

2. Locuri cu taxa in lei

- 97 locuri

3. Locuri cu taxa in valuta

- 5 locuri

4. Locuri cu taxa pentru a II a facultate

- 4 locuri

5. Locuri fara taxa pentru Romi

- 1 loc

6. Romani de pretutindeni (selectie MEN)

 - 4 locuri R Moldova (2 cu bursa, 2 fara bursa)

 - 1 loc Ucraina (cu bursa)

 - 1 loc Albania (cu bursa)

 - 1 loc Israel (cu bursa)

 - 1 loc Diaspora (cu bursa)

7. Mediul rural - fara taxa

 - 6 locuri

2. Specializarea Farmacie in limba engleza

1. Locuri cu taxa in valuta

- 70 locuri

3. Facultatea de Medicina Dentara

Adresa: Str. Universitatii nr. 16
Tel: 0232-301.618

1. Specializarea Medicina dentara

1. Locuri fara taxa

 - 89 locuri

2. Locuri cu taxa in lei

- 66 locuri

3. Locuri cu taxa in valuta

- 10 locuri

4. Locuri cu taxa pentru a II a facultate

- 3 locuri

5. Locuri fara taxa pentru Romi

- 1 loc

6. Romani de pretutindeni

 - 1 loc Republica Moldova (fara bursa)

- 1 loc Diaspora (fara bursa)

- 2 locuri Ucraina (cu bursa)

 7. Mediul rural - fara taxa

- 2 locuri

2. Specializarea Medicina dentara in limba engleza

1. Locuri cu taxa in valuta

- 70 locuri

3. Specializarea Medicina dentara in limba franceza

1. Locuri cu taxa in valuta

- 100 locuri

4. Specializarea Tehnica dentara

1. Locuri fara taxa

 - 33 locuri

2. Locuri cu taxa in lei

- 39 locuri

3. Locuri cu taxa in valuta

- 0 locuri

4. Locuri cu taxa pentru a II a facultate

- 2 locuri

5. Locuri fara taxa pentru Romi

- 1 loc

6. Mediul rural - fara taxa

- 5 locuri

 

4. Facultatea de Bioinginerie medicala

1. Specializarea Bioinginerie

1. Locuri fara taxa

 - 64 locuri

2. Locuri cu taxa in lei

- 21 locuri

3. Locuri cu taxa in valuta

- 0 locuri

4. Locuri cu taxa pentru a II a facultate

- 2 locuri

5. Locuri fara taxa pentru Romi

- 0 locuri

2. Specializarea Balneofiziokinetoterapie si recuperare

1. Locuri fara taxa

 - 74 locuri

2. Locuri cu taxa in lei

- 44 locuri

3. Locuri cu taxa in valuta

- 0 locuri

4. Locuri cu taxa pentru a II a facultate

- 2 locuri

5. Locuri fara taxa pentru Romi

- 0 locuri

3. Specializarea Balneofiziokinetoterapie si recuperare - in limba engleza

3. Locuri cu taxa in valuta

- 45 locuri

Structura anului scolar 2016 - 2017

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a aprobat structura anului şcolar 2016-2017.

Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, care  însumează 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre:
- semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017)
- semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 16 iunie 2017).

 Anul acesta cursurile anului şcolar 2016-2017 încep luni, 12 septembrie.

 

Elevii for beneficia de vacanţe, care sunt sunt programate astfel:
– vacanţa de iarnă: 24 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017;
– vacanţă intersemestrială: 4 -12 februarie 2017;
– vacanţa de primăvară: 19 – 30 aprilie 2017;
– vacanţa de vară: 17 iunie – 10 septembrie 2017.

 

Cllasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă în săptămâna 29 octombrie – 6 noiembrie 2016.

- Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iunie 2017.

- Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor, unităţile de învăţământ putand opta pentru unul dintre următoarele segmente: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal). ntervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada în care se susţin tezele semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

 elevi la Scoala

Ministerul Educaţiei va elabora metodologia de organizare şi desfăşurare a programului „Şcoala altfel”, care va fi aprobată separat, prin ordin de ministru, după ce în prealabil va fi supusă dezbaterii publice.

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene vor marca prin manifestări specifice zilele de
Ziua internaţională a educaţiei (5 octombrie)
Ziua învăţătorului (5 iunie)
Ziua copilului (1 iunie).

Admitere 2018 Facultati Iasi

admitere facultati Iasi 2018

Programul Cinematografelor din Iasi