Admitere 2018 Iasi Facultatea Drept

Admitere 2018 Facultatea de Drept Iasi

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.058, 0232-201.158, fax 0232-201.158

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

16 - 21 iulie 2018 inscrierea candidatilor
23 iulie 2018 ora 11:00 test la limba romana
25 iulie 2018 afisarea rezultatelor

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2017:

- 300 lei
- 250 lei online

Taxe scolarizare 2018 - 2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 2800 lei la zi
- 2500 lei pentru frecventa redusa (F.R.)

Conditii admitere

- 50% -test la Limba Română; (vezi pe site-ul Facultății de Drept exemple de teste - aici le gasiti)
- 50% – media examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidatilor cu aceeaşi medie: nota obtinuta la test.

Pentru olimpici
Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premiile I şi II la Olimpiadele Naţionale de Istorie, Filosofie sau Limba română.

Acte necesare inscriere

Acte necesare înscrierii:

1. CERERE TIP DE ÎNSCRIERE
•Va rugam să completați în cerere un număr de telefon valabil, astfel încât să puteți fi contactați în timp util dacă apar probleme la dosar.
• La completarea opțiunilor vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:
    Este de preferat să treceți toate cele 3 opțiuni, în ordinea pe care o doriți dvs. Chiar dacă inițial sunteți admis la ultima dintre cele 3 opțiuni, după prima rundă de înmatriculare și dacă vă înmatriculați la opțiunea la care ați fost admis inițial, există posibilitatea să puteți urca la celelalte opțiuni, ca urmare a redistribuirii locurilor. Această posibilitate va exista doar dacă se vor elibera locuri ca urmare a neînmatriculării/retragerii dosarelor de către ceilalți candidați.
    Sunt situații în care nu puteți trece toate cele 3 opțiuni. De exemplu, nu puteți opta pentru buget dacă ați urmat deja în regim de buget o altă facultate.

2. DIPLOMĂ DE BACALAUREAT obţinută în România (în original și fotocopie)
sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D. (în original și fotocopie)
sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2017 (în original și fotocopie);

3. FOAIA MATRICOLĂ DIN LICEU
doar pentru candidații care depun la înscriere diploma de bacalaureat (în original și fotocopie);

4. CARTEA DE IDENTITATE original şi fotocopie (care atestă domiciliul în România)/ PAŞAPORT (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);

5. CERTIFICATUL DE NAŞTERE original* şi fotocopie;

6. CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE original* şi fotocopie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);

7. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ TIP, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul). Nu este necesară dovada efectuării unor analize medicale).

8. în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: ADEVERINŢĂ din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă (studii de licenţă sau de masterat) şi numărul de semestre în care au beneficiat de bursă (studii de licenţă sau de masterat), dacă este cazul. (Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul).

9. 3 fotografii color tip buletin (cu numele scris pe spate). Vă rugăm să așezați fotografiile într-un plic sau să le prindeți cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor.

10. CHITANŢĂ DE PLATĂ A TAXEI DE ADMITERE
- Taxa de admitere se achitată ÎNAINTE DE PREZENTAREA DOSARULUI PENTRU ÎNSCRIERE, prin ordin de plata, la orice filială BRD din ţară (cod taxa 28). Este suficient ca un candidat să meargă la unul dintre sediile băncii unde va putea achita suma corespunzătoare taxei de înscriere, mentionând numele facultăţii la care îşi va depune dosarul. Dovada plăţii va fi anexata dosarului de candidatură. IMPORTANT!
Dacă doriți să vă înscrieți/înmatriculați în week-end, puteți achita taxa până vineri. Precizăm că sâmbăta și duminica sunt deschise în Iași filialele BRD din centrele comerciale Carrefour și Kaufland.
Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 32 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ 2017)

11. UN DOSAR PLIC
– în care veți așeza actele în ordinea precizată mai sus. Pe coperta dosarului veți scrie CORECT și LIZIBIL numele și prenumele.
• Persoanele care și-au schimbat numele prin căsătorie vor scrie numele şi prenumele din certificatul de naștere şi la sfârşit numele după căsătorie. De exemplu: Popescu V. Maria căs. Ionescu.

Atenţie!
Întrucât candidaţii au dreptul de a se înscrie concomitent la două sau mai multe domenii/facultăţi/instituţii, în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele originale se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în fotocopie, la care se adaugă o adeverinţă de confirmare că actele în original s-au depus la altă facultate/instituţie.
Notă: prin "fotocopie" se înţelege o copie simplă alb-negru, nelegalizată.
(*) se restituie condidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.

 informatii admitere 2018 facultatea drept

Numar de locuri pe specializari

Drept (invatamant de zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 188 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 82 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 7 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

2.1 Buget 2 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 8 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 5 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 5 locuri

 

Drept (invatamant frecventa redusa)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 125 locuri

 

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> Lista facultati Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!